fbpx

Incoterms to zbiór reguł, określających warunki sprzedaży. Stosowane są na całym świecie. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy kupującego i sprzedającego. Stosowane są przy transporcie towarów od sprzedawcy do nabywcy. Incoterms odnoszą się przede wszystkim do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr. Ostatnia wydana wersja – Incoterms 2010 – działa od 1 stycznia 2010 roku. Reguły zmieniają się co 10 lat, więc już niedługo można spodziewać się pojawienia nowych reguł – Incoterms 2020.

incoterms 2020

Zmiany na rok 2020

Propozycje zmian, dotyczące Incoterms 2020 zostały już przedstawione. Oficjalne ogłoszenie modyfikacji ukaże się pod koniec 2019 roku, a nowe reguły zaczną działać od 1 stycznia 2020 roku.

Reguły Incoterms ustala Międzynarodowa Izba Handlu (International Chamber of Commerce, ICC). W tym roku, po raz pierwszy w skład komitetu eksporterów, przygotowujących nowe reguły Incoterms weźmie udział przedstawicielstwo Chin i Australii.

ShipHub.pl

Incoterms 2020 – co się zmieni?

Jednymi z głównych zmian, które są aktualnie proponowanie, jest usunięcie reguły EXW i DDP. W większości dotyczą one transakcji wewnątrzkrajowych.

Reguła EXW daje najwięcej praw importerowi, przy najmniejszym zaangażowaniu strony sprzedającej. Często stosowana jest przez niedoświadczonych importerów czy eksporterów. Importerzy wybierając tę opcję Incoterms 2010 mają w tym wypadku całkowitą kontrolę nad procesem transportu.

Reguła DDP jest całkowitym przeciwieństwem reguły EXW Incoterms. Największą odpowiedzialność w kwestii transportu ponosi sprzedający. Często stosowana jest w przypadku wysyłki próbek lub części zapasowych.

Ponadto reguły DDP i EXW nie są zgodne z nowym kodeksem celnym Unii Europejskiej.

Kolejna ważna propozycja zmiany dotyczy reguły FAS. FAS Incoterms nie jest często używaną regułą przy transporcie, z tego względu rozważa się jej usunięcie. FAS Incoterms jest również bardzo podobny do reguły FCA, przez co wydaje się być po prostu bezużyteczny.

Podział FCA na dwa różne Incoterms

FCA to najczęściej stosowana reguła Incoterms (około 40% międzynarodowych operacji handlowych). Jest to bardzo wszechstronna reguła, która umożliwia dostawę towarów w różne miejsca (np. podany adres, terminal, port, lotnisko itd.), które w większości znajdują się w kraju kupującego.

Komitet rozważa aktualnie stworzenie dwóch reguł, bazujących na Incoterms FCA – jedna na dostawy lądowe a druga na dostawy morskie.

ShipHub.pl

Incoterms – FOB i CIF

FOB i CIF to dwie bardzo stare reguły Incoterms, chętnie stosowane przez wielu eksporterów i importerów do dzisiaj. Odnoszą się do transportu morskiego. Reguły FOB i CIF nie są zalecane przy transportowaniu towarów w kontenerach (do tego przeznaczone są FCA i CIP), jednak często używa się ich nieprawidłowo, ze względu na ich popularność. Warto wiedzieć, że 80% światowego handlu odbywa się w kontenerach.

Bardzo możliwe, że w regułach Incoterms 2020, FOB i CIF będą również odnosiły się do przewozu towarów w kontenerach (tak jak to miało miejsce w przypadku Incoterms 2000).

Zmiany w regule DAT

Wiadomo, że pojawiły się propozycje zmian w regule DAT (Delivered at Terminal), gdzie często określenie ‘terminal’ jest po prostu mylnie interpretowane. Niekiedy myli się terminal docelowy z terminalem celnym. Bardzo prawdopodobnym jest, że reguła ta przybierze formę DPU (Delivered ad Place Unloaded).

Incoterms 2020 – CNI

CNI (Cost and Insurance) to nowoopracowana reguła Incoterms, która prawdopodobnie wystąpi w Incoterms 2020. Jeśli chodzi o zasady, mają one wypełnić lukę pomiędzy Incoterms FCA, a Incoterms CFR i Incoterms CIF.

CNI Incoterms ma oznaczać, że ryzyko i odpowiedzialność zostaną przeniesione ze sprzedającego na kupującego w momencie wejścia do portu. Nowy Incoterms ma pozwolić eksporterowi ponosić odpowiedzialność za ubezpieczenie ładunku, a kupujący przejmie ryzyko nad transportem.

ShipHub.pl

Nowe Incoterms bazujące na regule DDP

Rozważano także usunięcie reguły DDP, ze względu na pewne niejasności, związane z płatnościami kosztów celnych w kraju kupującego. Jednakże pojawił się pomysł wdrożenia dwóch nowych reguł, bazujących na regule DDP, a mianowicie DTP Incoterms i DPP Incoterms.

Incoterms DTP (Delivered at Terminal Paid) – w tej regule sprzedawca ma być odpowiedzialny za wszelkie koszty związane z transportem (w tym za opłaty celne), gdy towar zostanie dostarczony do terminala w miejscu przeznaczenia np. port czy lotnisko.

Incoterms DPP (Delivered at Place Paid) – w tej regule sprzedawca będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z transportem (włączając opłaty celne), w momencie gdy towar zostanie dostarczony do innego miejsca niż terminal np. adres podany przez kupującego.

Incoterms 2020 – rozmowy

Większość członków Komisji, zajmującej się zmianami w Incoterms 2020 to przedstawiciele krajów europejskich. W tym roku do Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Turcji i Stanów Zjednoczonych dołączy przedstawicielstwo Chin i Australii.

Incoterms 2020 mają być prostsze w zrozumieniu niż Incoterms 2010. Komisja chce uniknąć sytuacji, gdy Incoterms są błędnie interpretowane i źle stosowane, co często prowadzi do kosztownych konsekwencji.

ShipHub.pl

Zmniejsz koszty transportu

logo

Transport morski, kolejowy, lotniczy

Import/Eksport

Sprawdzeni spedytorzy