fbpx

Incoterms to zbiór reguł, określających warunki sprzedaży. Stosowane są na całym świecie. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy kupującego i sprzedającego. Stosowane są przy transporcie towarów od sprzedawcy do nabywcy. Incoterms odnoszą się przede wszystkim do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr. Ostatnia wydana wersja – Incoterms 2010 – działa od 1 stycznia 2010 roku. Reguły zmieniają się co 10 lat, więc już niedługo można spodziewać się pojawienia nowych reguł – Incoterms 2020.

incoterms 2020

Zmiany na rok 2020

Propozycje zmian, dotyczące Incoterms 2020 zostały już przedstawione. Oficjalne ogłoszenie modyfikacji ukaże się pod koniec 2019 roku, a nowe reguły zaczną działać od 1 stycznia 2020 roku.

Reguły Incoterms ustala Międzynarodowa Izba Handlu (International Chamber of Commerce, ICC). W tym roku, po raz pierwszy w skład komitetu eksporterów, przygotowujących nowe reguły Incoterms wzięło udział przedstawicielstwo Chin i Australii.

Wyceń transport

Podział Incoterms

Incoterms 2020 dzielą się na cztery grupy (C, D, E, F). Reguły podzielone są ze względu na ponoszone opłaty, ryzyko, odpowiedzialność za formalności, a także kwestie związane z importem i eksportem.

Grupa C

W grupie C (Main Carriage Paid) strona sprzedająca zawiera umowę przewozu ze spedytorem i ponosi koszty. W tym wypadku sprzedający się odpowiedzialny za przeprowadzenie odprawy eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione w momencie nadania towaru na kupującego. Wszystkie sprawy wynikłe po dokonaniu załadunku, koszty związane z transportem i inne zdarzenia obciążają kupującego. Do grupy C należą następujące reguły Incoterms: CFR, CIF, CPT i CIP.

Grupa D

Grupa D (Arrival) zakłada, że sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w określone miejsce lub do portu przeznaczenia. Do tej grupy należą takie jak DAP, DPU i DDP.

Grupa E

W grupie E (Departure)  strona sprzedająca udostępnia towar do dyspozycji strony kupującej we wskazanym przez sprzedającego punkcie wydania. Strona sprzedająca nie jest zobowiązana ani do odprawy celno-eksportowej, jak również nie ponosi ryzyka i kosztów załadunku. W grupie E znajduję się jedynie Incoterms EXW.

Grupa F

Grupa F (Main Carriage Unpaid) zobowiązuje stronę sprzedająca do dokonania odprawy celnej eksportowej. Koszty transportu ani ubezpieczenia nie są opłacane przez sprzedającego. Do tej grupy należą FCA, FAS i FOB.

Incoterms 2020 – co się zmieni?

Jedną z głównych zmian jest usunięcie reguły DAT i zamiana jej na DPU.

Początkowo rozmyślano również nad usunięciem reguły EXW, jednak ostatecznie pozostała ona w Incoterms 2020. Reguła EXW daje najwięcej praw importerowi, przy najmniejszym zaangażowaniu strony sprzedającej.

Kolejna ważna propozycja zmiany dotyczy reguły FCA. Incoterms 2020 zapewnia wykazaną potrzebę rynku w odniesieniu do listów przewozowych (BL) z oznaczeniem na pokładzie podczas stosowania reguły FCA (Free Carrier).

Incoterms 2020 Darmowy Ebook

Reguła FCA

FCA to najczęściej stosowana reguła Incoterms (około 40% międzynarodowych operacji handlowych). Jest to bardzo wszechstronna reguła, która umożliwia dostawę towarów w różne miejsca (np. podany adres, terminal, port, lotnisko itd.), które w większości znajdują się w kraju kupującego.

Komitet zdecydował, że reguła FCA będzie przewidywać dwa możliwe miejsca dostawy.

Pierwszy wariant to miejsce należące do sprzedającego (np. jego magazyn, fabryka, plac). Dostawę uznaje się za zakończoną, gdy towar zostaje przekazany fizycznie (po zakończeniu załadunku) pod opiekę kuriera lub innej osoby wyznaczonej przez kupującego.

Natomiast druga opcja dotyczy wskazanego w umowie miejsca, które nie należy do sprzedającego (np. port morski, terminal). W takiej sytuacji dostawę uważa się za dokonaną po przekazaniu towaru przewoźnikowi, na środku transportu wysłanym przez sprzedającego. Przy czym należy zaznaczyć, ze wyładunek towaru ze środka transportu nie należy do obowiązków sprzedającego.

Wyceń transport

Incoterms – CIF i CIP

Incoterms 2020 wyrównuje różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w regule CIF Incoterms i podczas stosowania reguły CIP.

Przewóz własnymi środka – FCA, DAP, DPU, DDP

Nowe reguły Incoterms 2020 obejmują również uzgodnienia dotyczące przewozu własnymi środkami transportu podczas stosowania reguły Incoterms FCA. Wyjaśnione zostały kwestie dostawy na miejscu przy wyborze reguły DAP, dostawy na miejscu bez ładunku w wypadku reguły DPU oraz dostawy z uiszczoną opłatą celną, w momencie zdecydowania się na wybór reguły Incoterms DDP.

Incoterms 2020 – rozmowy

Większość członków Komisji, zajmującej się zmianami w Incoterms 2020 to przedstawiciele krajów europejskich. W tym roku do Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Turcji i Stanów Zjednoczonych dołączyło przedstawicielstwo Chin i Australii.

Może się wydawać, że nie nastąpiły większe zmiany w dotychczas stosowanych Incoterms, jednakże Incoterms 2020 mają być prostsze w zrozumieniu niż Incoterms 2010. Komisja chciała uniknąć sytuacji, gdy Incoterms są błędnie interpretowane i źle stosowane, co często prowadzi do kosztownych konsekwencji.

Do znaczących różnic pomiędzy Incoterms 2010 i Incoterms 2020 należą przede wszystkim:

  • Kwestia konosamentu w regule FCA Incoterms;
  • Kwestia podziału kosztów;
  • Organizacja przewozu własnymi środkami transportu sprzedającego lub kupującego, stosując regułę FCA, DAP, DPU czy DDP;
  • Zmiana Incoterms DAT na Incoterms DPU;
  • Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem do obowiązku i kosztów przewozu;
  • Dodanie not wyjaśniających dla użytkowników Incoterms.
Wyceń transport

incoterms 2020 darmowy pdf

chcesz poznać zmiany?