Incoterms CIP

Reguły Incoterms są bardzo ważne podczas importowania towarów. Incoterms CIP należy do grupy C Incoterms i oznacza po prostu Carriage and Insurance Paid To, czyli po prostu Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do… (oznaczonego miejsca przeznaczenia). W grupie C podstawowe koszty transportu i ubezpieczenia opłacane są przez sprzedającego.

Incoterms CIP w transporcie

Jeżeli chodzi o formę transportu, Iconterms CIP może być używany bez ograniczeń. Każda forma transportu jest prawnie dozwolona. Zaleca się również stosowanie Incoterms CIP w transporcie multimodalnym.

Dostarczenie towaru

W omawianej formie Incoterms za dostarczenie towaru uznaje się moment przekazania towaru przewoźnikowi. Ryzyko związane z uszkodzeniem czy zniszczeniem towaru, przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie umieszczenia towaru np. na statku, w pociągu. Jeśli istnieje kilku przewoźników, sprzedawca ponosi odpowiedzialność za towar tylko do momentu przekazania go w ręce pierwszego przewoźnika.

Incoterms CIP – ubezpieczenie towaru

Czas ubezpieczenia w tym wypadku musi pokrywać przewóz oraz chronić kupującego od momentu przejęcia odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę towaru.

Wysokość takiego ubezpieczenia powinna odpowiadać cenie przewożonego towaru plus 10%. Ubezpieczenie powinno być zawarte w tej samej walucie, co ceny towarów określonych w umowie.

Sprzedający przeważnie zapewnia podstawowe ubezpieczenie towaru, które często okazuje się niewystarczające. Z tego powodu kupujący powinien żądać od sprzedającego wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Zgodnie z ustaleniami koszty dodatkowego ubezpieczenia może ponieść zarówno sprzedający jak i kupujący. W tym celu kupujący ma obowiązek dostarczenia sprzedającemu wszelkich potrzebnych informacji.

CIP

Obowiązki sprzedającego

Sprzedawca pokrywa koszt przewozu towaru do uzgodnionego miejsca, załadunku, dokonuje również odprawę celną na warunkach eksportowych i dokonuje wszelkich formalności związanych z transportem. Ponadto przekazuje fakturę bądź równoznaczną wiadomość elektroniczną. Ponosi również koszt ubezpieczenia przewozu. Należy jednak uwzględnić, że sprzedający pokrywa tylko koszt podstawowego ubezpieczenia. Dodatkowe polisy wymagają uzgodnienia.

Sprzedający ma obowiązek pokrycia następujących kosztów:

 • dostarczenia towaru do przewoźnika
 • wystawienia i wysłania faktury handlowej
 • opakowań i znakowań umożliwiających przewóz towarów
 • kontroli jakościowej
 • uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień
 • cła, podatku i innych opłat związanych z eksportem
 • poinformowania kupującego o dostarczeniu i przekazaniu towaru przewoźnikowi
 • zawarcia umowy przewozu
 • wyładunku w miejscu przeznaczenia

Incoterms CIP – obowiązki kupującego

Kupujący ponosi ryzyko utraty towaru od momentu załadowania towaru na środek transportu. Wypełnia również wszelkie formalności związane z importem.

Kupujący oprócz zakupu towarów, ponosi następujące koszty:

 • uzyskania wszelkich oficjalnych upoważnień
 • pozyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towarów
 • formalności celnych
 • kontroli przedwysyłkowej towaru (wyjątkiem są sytuacje kiedy takie kontrole wymagane są przez władze kraju eksportu)
 • koszty, które są związane z towarem od momentu załadowania na środek transportu
 • dodatkowe koszty, które wynikają z braku powiadomienia sprzedającego o czasie wysyłki towaru lub miejscu przeznaczenia

CIP na tle innych reguł

W odróżnieniu do reguły CFR, w regule CIP sprzedający jest odpowiedzialny za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru na rzecz kupującego.

Różnice między CIP a CIF mogą wydawać się niewielkie, jednakże warto się z nimi zapoznać. Obie reguły wyznaczają sprzedającego jako osobę zajmującą się transportem i dodatkowo zobowiązują go do ubezpieczenia ładunku na czas transportu. Kosztowo obie wersje są bardzo podobne. Różnica może się jednak ujawnić, gdy dojdzie do wypadku i uszkodzenia towaru, a dodatkowo pojawią się opóźnienia. Ważny jest moment przekazania towaru. W regule CIP przekazanie towaru następuje w momencie dostarczenia go do pierwszego przewoźnika, w regule CIF natomiast w momencie załadowania towaru na środek transportu.

Oceń wpis

0 / 5