Podczas importowania towarów z Chin niezbędna jest wiedza dotycząca reguł Incoterms. DDP (Delivered Duty Paid) należy do grupy D. Oznacza to, że sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do portu przeznaczenia lub we wskazane wcześniej miejsce. Dzięki regule Incoterms DDP sprzedawca ma pełną kontrolę nad wysyłką towaru dopóki nie trafi on do miejsca przeznaczenia. Sprawdza się w przypadku transportu towarów przez eksporterów, którym zależy na tym, by ich produkty trafiły bezpośrednio do konkretnego kraju i były wykorzystane wyłącznie w celach przedstawionych w umowie (np. producenci elektroniki). Pozwala to uniknąć sytuacji przekierowania produktów do niepożądanych stron lub państw.

incoterms DDP

Incoterms DDP w transporcie

Warunki DDP mogą być stosowane w odniesieniu do wszystkich form transportu. Ma to zastosowanie również w przypadku tak zwanego transportu kombinowanego, czyli takiego gdzie wykorzystano więcej niż jeden sposób transportu.

Dostarczenie towaru

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za dostarczenie towaru do wskazanego miejsca wraz z kosztami. Ryzyko związane z dostawą przechodzi na kupującego w momencie przekazania towaru. Towar jest dostarczony bez rozładunku. W tej formule za dostarczenie towaru uznaje się moment, w którym towar osiągnął miejsce przeznaczenia, a sprzedający uiścił opłatę celną importową.

Incoterms 2020 DARMOWY EBOOK

Ubezpieczenie towaru zamawiając na warunkach Incoterms DDP

Towar ubezpiecza sprzedający. Nabywca ma obowiązek przekazania mu wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do jego realizacji. Chociaż nie ma wymogu ubezpieczenia towaru po stronie kupującego, to i tak się to zaleca na wypadek, gdyby towar uszkodzono przy rozładunku.

incoterms ddp

Jakie są obowiązki sprzedającego?

Formuła DDP oznacza, że większość obowiązków stoi po stronie sprzedającego. Jest on zobowiązny do:

 • organizacji i pokrycia kosztów związanych z załadunkiem i transportem do nabywcy.
 • opłacenia cła (eksportowego i importowego), kosztów tranzytowych, podatków.
 • uzyskania wszelkich licencji i zezwoleń (eksportowych i importowych).
 • ubezpieczenia towaru.
 • poniesienia kosztów czynności takich jak liczenie, ważenie czy mierzenie towaru.
 • poinformowania kupującego o wysłaniu towarów i dokonaniu czynności technicznych (np. kontroli jakości).
 • zawarcia umowy przewozu towaru do określonego miejsca docelowego.
 • udzielenia nabywcy na jego prośbę wszelkich informacji niezbędnych do ubezpieczenia towaru.
 • dostarczenia towaru zgodnie z umową wraz z fakturą handlową i dodatkowymi dokumentami zawartymi w umowie.
 • poinformowania kupującego o dotarciu towaru.
 • poniesienia ryzyka i kosztów do momentu, gdy towar zaostanie dostarczony do miejsca docelowego .
 • odpowiedniego oznaczenia towaru i opakowanie go.

W skrócie sprzedający zajmuje się organizacją załadunku i późniejszym transportem towaru do nabywcy.

zkolenie Online

Jakie są obowiązki kupującego?

Jest to najbardziej dogodna formuła z punktu widzenia kupującego. Do jego obowiązków należy:

 • konieczność zapłacenia ustalonej w umowie ceny.
 • udzielenie sprzedawcy wszelkiej pomocy potrzebnej przy uzyskaniu wszelkich licencji importowych i zezwoleń związanych z importem lub tranzytem towaru.
 • uzyskanie dokumentów dotyczących przewozu.
 • poniesienie kosztów kontroli przedwysyłkowej towaru.
 • pokrycie kosztow od momentu dotarcia przesyłki na miejsce wskazane w umowie.
 • odebranie ładunku i późniejszy rozładunek.
 • poniesienie odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie towaru od momentu otrzymania towaru.
Incoterms DDP na tle innych reguł

O ile formuła EXW oznacza minimum zobowiązań ze strony sprzedającego, o tyle w przypadku DDP sprzedający ma ich najwięcej. Tylko reguła DDP stawia sprzedawcy wymóg przejęcia odpowiedzialności za odprawę celną i opłacenie podatków lub cła przywozowego. Warto zaznaczyć, że jeśli sprzedający nie jest w stanie dokonać odprawy celnej w imporcie kraju przeznaczenia, to nie powinien zawierać umowy na warunkach DDP. W takim przypadku zaleca się zastosowanie warunków DAP.

Szkolenie Online

Darmowy Webinar:

Import z Alibaby

Środa, 15 lipca, godz. 19:30

Darmowy Webinar:

Import z Alibaby

Środa, 15 Lipca, godz. 19:30