Incoterms w transporcie kolejowym – którą regułę wybrać?

Incoterms w transporcie kolejowym

Transport kolejowy cieszy się rosnącą popularnością głównie ze względu na korzystną cenę i stosunkowo krótki transit time. Przewóz towarów pociągiem jest bowiem tańszy niż samolotem, a także trwa krócej niż w przypadku transportu morskiego. Te czynniki sprawiają, że jest on korzystną alternatywą dla obu tych metod tranzytu. Zamawiając towar, każdy importer staje przed wyborem reguły …

Read more

Pułapki na DDP

Pułapki na DDP

Incoterms są uznawanymi na skalę światową Międzynarodowymi Regułami Handlu. Określają podział obowiązków, kosztów, a także ryzyka między obie strony transakcji handlowej. Pozwalają na klarowny przydział obowiązków, usprawniając tym samym przebieg wymiany. Jedną z takich reguł jest DDP (Delivered Duty Paid). Dotyczy ona wszystkich środków transportu. Przy jej wykorzystaniu, sprzedający ma obowiązek organizacji transportu, opłaty cła …

Read more

Pułapki na CIF

Pułapki na CIF

Incoterms to wytyczne stosowane przy międzynarodowych transakcjach. Określają one warunki transportu, a także podział obowiązków oraz kosztów sprzedającego i kupującego. Najpopularniejszymi Incoterms są FOB oraz CIF. CIF jest często stosowany, ponieważ w teorii wydaje się wygodny dla importera, szczególnie dla nowicjusza. W tej regule to sprzedawca jest obarczony większością obowiązków. Przy CIF jednak, importer jest …

Read more

Incoterms 2020 DAP

DAP Incoterms

Międzynarodowe Reguły Handlu, inaczej określane jako Incoterms, aktualizowane są co 10 lat. W 2020 weszły w życie nowe zasady wymiany towarów, określające między innymi obowiązki oraz koszty ponoszone przez sprzedawców i nabywców. Warunki te dzielą się na parę grup. W grupie D widnieje DAP – Delivered at Place (dostarczone do miejsca), które zostanie poniżej omówione. …

Read more

Incoterms 2020 DPU

Incoterms 2020 DPU

Reguły Incoterms pomagają sprzedającemu i kupującemu w ustaleniu podziału ryzyka i kosztów na różnych etapach transportu w handlu międzynarodowym. Ze względu na pomyłki w interpretacji reguły DAT (Delivered at Terminal), hasło „terminal” zostało zastąpione przez DPU (Delivery at Place Unloaded). Niniejszy artykuł opisuje z czym wiąże się zmiana na Incoterms 2020 DPU. Incoterms 2020 DPU …

Read more

Incoterms 2020 CIP

Incoterms 2020 CIP

Chcąc importować towary, należy zapoznać się z regułami Incoterms. Międzynarodowe Reguły Handlu dzielą się na kilka grup, które wskazują środek transportu jak i podział ryzyka oraz kosztów. W grupie C podstawowe koszty transportu i ubezpieczenia opłacane są przez sprzedającego. W poniższym artykule przedstawiona została reguła Incoterms 2020 CIP. Incoterms 2020 CIP – podział kosztów Sprzedający …

Read more

Incoterms 2020 FAS

Incoterms 2020 FAS

Reguły Incoterms określają podział ryzyka i kosztów pomiędzy sprzedającym i kupującym w handlu międzynarodowym. Warto zauważyć, ze formuły z grupy F wymagają wcześniejszego podania portu nadania. Incoterms 2020 FAS (Free Alongside Ship ) wiąże się z tym, że ryzyko przechodzi na kupującego, gdy towary zostaną przywiezione do burty statku. Przy czym nie zaleca się korzystania …

Read more

Incoterms 2020 CPT

Incoterms 2020 CPT

Reguły Incoterms stosuje się po to, aby określić na jakich zasadach odbędzie się transport zamówionych produktów. Jedną z zasad Incoterms 2020 jest CPT, czyli „Carriage Paid to”.  Oznacza to, że eksporter sprzedając swoje towary przenosi tym samym ryzyko na kupującego. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją Incoterms 2020 CPT. Incoterms 2020 FCA – podział …

Read more

Incoterms 2020 DDP

Incoterms 2020 DDP

Incoterms to inaczej reguły handlu. Określają kto (kupujący, czy sprzedający) ponosi koszty transportu, opłaty eksportowe i importowe, czy ryzyko związane z transportem towarów. Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe reguły Incoterms 2020. Incoterms DDP, czyli Delivered Duty Paid oznacza dosłownie „dostarczone, cło opłacone”. Sprzedający odpowiedzialny jest za organizację transportu i opłacenie cła …

Read more

Incoterms 2020 CFR

Incoterms CFR

W warunkach Incoterms, określających reguły międzynarodowego handlu, wyróżnia się tak zwaną Grupę C. Zalicza się do nich formuły, gdzie zasadnicze koszty transportu opłacone są przez sprzedającego. Oprócz tego sprzedawca organizuje transport i zajmuje się odprawą celną, a ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. W tym artykule bliżej przyjrzymy się Incoterms 2020 CFR. …

Read more