Czym jest ISPS?

Przy sporządzaniu kosztów transportu produktów z Chin, trzeba wziąć pod uwagę to, że armator może podać tylko koszt transportu, pomijając koszty dodatkowe, co często ma miejsce. Dlatego warto zapoznać się między innymi z Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS). Wiąże się z nim dodatkowa opłata pobierana przez armatorów i porty morskie.

Co to jest ISPS?

Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS – International Ship and Port Facility Security Code) to zestaw przepisów i zaleceń, zmierzających do zwiększenia zabezpieczenia żeglugi przed terroryzmem. Opłata pobierana jest przez wszystkich armatorów oraz porty morskie w związku z nałożonym 1 lipca 2004 roku obowiązkiem podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa w portach i w żegludze. Stworzona została na mocy konferencji, która odbyła się w 2002 roku w Londynie. Stanowi część konwencji SOLAS. Dotyczy:

  • statków pasażerskich;
  • statków towarowych o pojemności brutto 500 i większej;
  • ruchomych jednostek wiertniczych;
  • obszarów portowych obsługujących powyższe jednostki w ruchu międzynarodowym (ze względów praktycznych każdy port może zostać podzielony na obszary, dla których będą opracowane osobne plany i wyznaczeni osobni oficerowie. Przykładowo w porcie morskim Gdańsk ustanowiono takich 13 obszarów).

Przyczyny ustanowienia ISPS

Za główną przyczynę stworzenia tego systemu uznaje się dyskusję jaka miała miejsce po zamachach 11 września 2001 roku. W ich wyniku stwierdzono, że statki mogą być użyte jako cel lub narzędzie terrorystów. Przewiduje się 3 stopnie bezpieczeństwa: normalny, podwyższony i wyjątkowy. Według tego kodeksu, każdy armator musi posiadać plan ochrony statków i samego armatora.

Firma zarządzająca statkiem ma obowiązek opracowania planu ochrony dla każdego statku, na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy ryzyka (inne czynniki zagrożenia występują przy obsłudze wielkiego wycieczkowca, a inny jest stopień ryzyka przy przeładunku drewna na małym statku uprawiającym żeglugę z Polski do Szwecji). Plan taki musi być zaakceptowany przez administrację państwa, którego banderę nosi statek. W praktyce państwo może zlecić to uprawnionej agencji.

Opłata ISPS

Stawki ISPS nie są wysokie. Przykładowo, dla portu w Gdańsku jest to opłata rzędu 25 euro za kontener. W zależności od portów i terminali wysokość stawki może się nieznacznie różnić. Jest to niewielki koszt, jednak jest to koszt obligatoryjny przy przeładunku kontenera. Należy wziąć go pod uwagę, obliczając całkowity koszt transportu towaru.

Przed rozpoczęciem importu towarów z Chin warto wcześniej zapoznać się z opłatami ISPS. Pozwoli to uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości.

Oceń wpis

5 / 5