ISZTAR

Podejmując się importu towarów z Chin, należy zadbać o wiele formalności. Temat, który spędza sen z powiek wielu inwestorom na całym świecie to bez wątpienia ustalanie stawek opłat celnych. W tej sytuacji z pomocą przychodzi Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej znany również jako ISZTAR. W uproszczeniu jest to rodzaj przeglądarki, która umożliwia sprawdzenie danych zarówno unijnych (pochodzących z systemu TARIC) oraz polskich (takich jak podatek VAT, akcyza czy krajowe środki pozataryfowe). Wysokość cła zmienia się w zależności od sytuacji na rynku i aktualizacji prawnych. Z tego też powodu warto znać narzędzie, które ułatwia jego naliczanie.

Jakie informacje można znaleźć w systemie ISZTAR?

System ISZTAR umożliwia przede wszystkim przeglądanie bazy kodów towarów, wzbogaconych o dane dotyczące grupy nomenklatury, jednostki miary, informacji o ograniczeniach w imporcie i eksporcie, kontyngenty (ograniczenia) towarowe, zawieszenia ceł, stawki podatku VAT czy akcyzy i najważniejsze dla importerów stawki celne. Internetowa przeglądarka taryfowa zawiera także ograniczenie wprowadzenia do swobodnego obrotu, noty prawne do sekcji i działów, ewentualne wyjaśnienia oraz listy dotyczące banderol. Warto zwrócić również uwagę na podane ograniczenia Erga Omnes. Dotyczą one bowiem produktów ze wszystkich krajów świata, również Chin.

Oprócz tego system jest również w pełni kompatybilny z systemem taryfowym Unii Europejskiej (TARIC). Co za tym idzie baza danych przeglądarki ISZTAR jest aktualizowana na bieżąco, a dokładne opisy okazują się pomocne również przy prawidłowej klasyfikacji towarów.

Pierwsze kroki w imporcie: jak ustalić cło?

Proces ustalania stawki celnej może wydać się skomplikowany. Okazuje się jednak, że system ISZTAR prowadzony przez Służbę Celną Rzeczypospolitej Polskiej zawiera wszystkie niezbędne dla inwestorów informacje. Należy pamiętać, że ostateczną stawkę cła ustala odpowiedni organ celny, a dane pochodzące z systemu ISZTAR służą raczej jako informacje poglądowe. Może się to okazać przydatne między innymi podczas składania prośby do Izby Celnej o wydanie dokumentu WIT (Wiążącej Informacji Taryfowej – dokument wydawany bezpłatnie, określający wartość sprowadzanych towarów).

ISZTAR kategorie

Czym jest system TARIC?

System ISZTAR nie istniałby bez systemu TARIC. Skrót pochodzi od Tarif Intégré Communautaire (Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich), a sam system jest prowadzony przez Dyrekcję Generalną Podatków i Unii Celnej. Ma niezwykłe znaczenie dla importerów, ponieważ integruje ustalenia prawne państw członkowskich Unii Europejskiej związane z taryfami celnymi dla produktów przemysłowych i rolnych. Poza tym zamieszczone tam dane są nieustannie aktualizowane.

Okazuje się, że za jego pomocą można wyszukać kody towarów (nomenklatura celna), stawki celne (wyrażone w procentach lub kwocie za określoną jednostkę dla danego państwa lub grupy państw, z którego towar przybywa), podstawę prawną z komentarzem (przypisem), okres ważności stawki celnej, dane do nadzoru importu i eksportu, limity ilościowe (kontyngenty), wskaźniki antydumpingowe, zawieszenia cła, preferencje celne, zwroty eksportowe, cła wyrównawcze, zakazy importu i eksportu.

Kod TARIC standaryzuje proces i taryfy przewożonych towarów do i z UE. Służy również do celów gromadzenia danych i ułatwia odprawę celną w całej UE. Poza tym kody TARIC zapewniają dodatkową klasyfikację niektórych produktów i są dziesięciocyfrowe. Składają się z ośmiocyfrowego kodu CN (Nomenklatura Scalona – CN, jest dodatkowym narzędziem klasyfikacji produktów stosowanym do klasyfikacji towarów zgłoszonych do ceł UE.

Kody CN to osiem cyfr, składających się z sześciocyfrowego kodu HS i dwucyfrowych podpozycji CN) i dwucyfrowych podpozycji TARIC. Baza danych TARIC znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej i jest powiązana z systemem ISZTAR.

Warto zaznaczyć, że kraje członkowskie Unii Europejskiej mogą wprowadzać dodatkowe liczby do systemu wspólnej taryfy celnej, o ile są kompatybilne z pozostałymi danymi systemu TARIC. Wynika z tego, że ISZTAR jest polskim odpowiednikiem systemu TARIC, uzupełnionym o informacje dotyczące stawek VAT i akcyzy.

Jak działa System ISZTAR?

System ISZTAR jest darmowy w obsłudze i nie wymaga rejestracji. Poza tym umożliwia manipulację datami, co może okazać się przydatne podczas określania zaległych rozliczeń. Datę z bieżącej na przeszłą można zmienić, wpisując w konkretne pole interesujący nas dzień. Bardzo przydatna funkcja systemu ISZTAR to również możliwość sprawdzenia w menu kursów przeliczeniowych walut czy przeglądanie kontyngentów.

Taryfy ujęte w systemie ISZTAR sprawdzać można na kilka sposobów. Warto przy tym zaznaczyć, że każdy z nich jest bardzo intuicyjny i praktyczny. Pierwsza możliwa opcja w menu to „Przeglądanie Taryfy”. Za jej pomocą wyszukuje się produkt, korzystając z przypisanemu produktowi kodowi nomenklatury czy kraju pochodzenia/przeznaczenia. Znajomość kodu nie jest jednak konieczna. Można również skorzystać z opcji „Drzewo nomenklatury”, które rozwija się hierarchicznie.

Wspomniane drzewo zawiera 21 sekcji, które służą grupowaniu towarów. Każda sekcja zawiera szczegółowy opis, który przydaje się w sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni jak zaklasyfikować dany produkt. Natomiast wszelkie wątpliwości rozwiązują przypisane sekcjom działy, które doprecyzowują wyszukiwanie. Działy te podzielone są następnie na kody kategorii, które z kolei przyporządkowują produktom dokładne kody nomenklatury.

Dostępne są też inne opcje, między innymi „wyszukiwanie tekstowe”. Zgodnie z informacją wystarczy wpisać w pole dokładne wyrażenie, wyszukiwanej przez nas kategorii. Następna opcja dostępna w menu systemu ISZTAR to „Wyszukiwanie obszaru geograficznego”, który możemy odnaleźć, wpisując nie tylko nazwę kraju, ale też kod kraju ISO lub kod grupy krajów. Co więcej w systemie ISZTAR możemy przeczytać informacje wstępne, które dostarczą nam szczegółowych danych o systemie, taryfie celnej czy symbolach i znakach używanych przy klasyfikacji.

Kody HS a ISZTAR

Kod HS, w swoim oficjalnym terminie, to Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów. Jest to międzynarodowy standaryzowany system klasyfikacji, który klasyfikuje towary będące przedmiotem handlu i wysyłki na całym świecie. Dlatego też do wysyłki towarów na arenie międzynarodowej potrzebna jest znajomość kodu HS. W systemie ISZTAR znajduje się około 5300 kodów towarowych (HS Code). Kody te pogrupowane są w konkretne podpozycje i nagłówki, które są następnie konsolidowane w rozdziały, które tworzą szersze sekcje kodu HS. Innymi słowy:

Sekcja → Rozdział → Nagłówek → Podtytuł → Kod produktu HS

Obecnie system kodów HS jest używany przez ponad 200 krajów na całym świecie w celu określenia taryf celnych. Również przez system ISZTAR. Szacuje się, że ponad 98% towarów sprzedawanych na całym świecie jest klasyfikowanych według kodu HS. Biorąc pod uwagę potencjalne opóźnienia i wynikające z tego koszty, które mogą wyniknąć z błędnej informacji wymienionej na liście przewozowym lub liście przewozowej, niezwykle ważne jest, aby upewnić się, że kod HS został prawidłowo wymieniony.

Jest on wykorzystywany nie tyle przez takie systemy jak TARIC czy ISZTAR, ale również przez rządy, organizacje międzynarodowe i sektor prywatny do wielu innych celów, takich jak podatki wewnętrzne, polityka handlowa, monitorowanie towarów kontrolowanych, taryfy frachtowe, statystyki transportu, monitorowanie cen, kontrolowanie kwot, kompilacja krajowych rachunki oraz badania i analizy ekonomiczne. HS jest więc uniwersalnym językiem ekonomicznym i kodem towarów oraz niezbędnym narzędziem handlu międzynarodowego.

System ISZTAR – wyszukiwanie produktu

Prześledźmy drogę wyszukiwania przykładowego towaru – zielonej herbaty. Należy znać dokładną wagę produktu jak i rodzaj opakowania w jakim jest transportowany. Przykładowo przyjrzyjmy się półkilogramowym opakowaniom.

ISZTAR stawki na herbatę

Sekcja II – Produkty pochodzenia roślinnego.

Dział 09 – KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY.

Dział ten podzielony jest na kilka pomniejszych kategorii. Sprawdzamy po opisach, która kategoria odpowiada wyszukiwanemu przez nas produktowi.

0902 – Herbata, nawet aromatyzowana.

Następnie odnajdujemy dokładny kod produktu.

Kod 0902 10 – Herbata zielona (niefermentowana), w bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 3 kg.

Po odnalezieniu produktu w systemie ISZTAR możemy sprawdzić jakie stawki celne obowiązują w konkretnych krajach. Podzielone są na odpowiednie kategorie, czyli między innymi „stawka dla krajów trzecich”, która dotyczy towarów z Erga Omnes.

Nie ma wątpliwości, że system ISZTAR stanowi duże ułatwienie podczas importu produktów z Chin. Poruszanie się po systemie ISZTAR jest o wiele łatwiejsze dla osób, które dobrze znają swój towar. Mimo to warto na bieżąco sprawdzać stawki celne towarów, ponieważ te stale się zmieniają.

Oceń wpis

4.6 / 5