Jakie są ubezpieczenia CARGO?

Ubezpieczenia CARGO dotyczą ładunków w transporcie. Obejmuje zarówno transport krajowy, jak i międzynarodowy we wszystkich jego odmianach (samochodowy, kolejowy, morski, lotniczy). Ubezpieczenia CARGO można wykupić zarówno transportując towary samodzielnie, jak i korzystając z usług firm transportowych.

Kto powinien wykupić ubezpieczenie CARGO?

Polisa CARGO przeznaczona jest dla handlowców, producentów, dystrybutorów, którzy ze względu na prowadzoną działalność narażeni są na szkody podczas transportu towarów.

Dodatkowo, również właściciele firm transportowych często wykupują ubezpieczenie CARGO, które wówczas funkcjonuje jako uzupełnienie OC przewoźnika.

Ubezpieczyć można wyroby o różnym stopniu przetworzenia, czyli surowce, półprodukty oraz wyroby gotowe. Konieczne należy zwrócić uwagę, że ubezpieczeniu CARGO nie podlegają dzieła sztuki, dokumenty i żywe zwierzęta.

Przed czym chronią ubezpieczenia CARGO?

Polisa CARGO obejmuje wiele przypadków. Chroni mienie ubezpieczonego w przypadku klęsk żywiołowych (pożar, huragan, lawina, trzęsienie ziemi, osunięcie ziemi itp.), rozbojów, kradzieży (zarówno mienia, jak i środka transportu wraz z mieniem), uszkodzenia ładunku, a także chroni w razie wypadków danego środka transportu.

Warianty ubezpieczenia CARGO

Istnieją trzy rodzaje ochrony:

  • podstawowa – obejmuje wszelkie zdarzenia losowe takie jak m.in. trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, lawiny, huragany;
  • rozszerzona – w jego zakres wchodzi pakiet podstawowy oraz dodatkowo jest się ubezpieczonym od kradzieży ładunku wraz ze środkiem transportu oraz kradzieży z włamaniem;
  • pełna – obejmuje wszelkie szkody w przewożonym ładunku.

Warto także dodać, że ubezpieczenie CARGO jest obecnie jedynym sposobem, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z terroryzmem, strajkami czy zamieszkami.

Kiedy towar jest chroniony ubezpieczeniem CARGO?

CARGO obejmuje cały okres przewozu oraz inne niezbędne do jego realizacji czynności, czyli załadunek, przeładunek oraz składowanie podczas transportu.

Okres przewozu definiuje się w zależności od tego kto go dokonuje:

  • wynajęta przez nas firma – ochrona zaczyna się on w chwili przyjęcia mienia do przewozu, a kończy, gdy zostanie ono wydane odbiorcy;
  • my sami – towar objęty jest ochroną od chwili zakończenia załadunku do środka transportu, a przestaje w momencie rozpoczęcia wyładunku w miejscu docelowym.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia CARGO?

Do dyspozycji mamy trzy rodzaje ubezpieczenia CARGO:

  • Polisa jednostkowa – jest to podstawowa forma ubezpieczenia. Zawiera się ją jednorazowo tylko na okres transportu konkretnego towaru. Wybór tej opcji jest popularny, gdy roczna ilość ładunków nie jest duża i nie opłaca się wykupować bardziej złożonych ubezpieczeń.
  • Polisa otwartego pokrycia – zakres i stawka ubezpieczenia są z góry ustawiane na okres 12 miesięcy. Jednakże, ochronie podlegają tylko te ładunki, które zostaną przez nas zgłoszone przed rozpoczęciem transportu. Ten rodzaj polisy jest wybierany, gdy z jakiś powodów nie chcemy, aby wszystkie towary były ubezpieczone. Jednocześnie, roczna ilość ładunków jest na tyle duża, że nie jest opłacalne wykupowanie ubezpieczenia jednostkowego.
  • Polisa obrotowa – podobnie jak w przypadku polisy otwartego pokrycia stawka i zakres ubezpieczenia ustalany jest na 12 miesięcy. Różnica polega na tym, że przy polisach obrotowych nie ma konieczności zgłaszania każdego transportu towarów z osobna. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje każdy transport, który miał miejsce w okresie obowiązywania polisy obrotowej. Taki rodzaj wybieramy, kiedy transportów jest sporo i chcemy, aby każdy z nich był ubezpieczony automatycznie.

Ile kosztuje ubezpieczenie CARGO?

Zakres ochrony naszego towaru wiąże się z wysokością składek ubezpieczeniowych. Ponadto, obszar ochrony (podstawowy, rozszerzony lub pełny) musimy dobrać w zależności do rodzaju przewożonego mienia i grożącemu mu ryzyku. Dla przykładu, przewożąc elektronikę, która jest bardzo podatna na kradzież i w dodatku wrażliwa na szkody, wybierzemy inną opcję ubezpieczenia CARGO, niż w przypadku stalowych konstrukcji, które praktycznie nie są podatne na rabunek.

Wielkość składek ubezpieczeniowych wiąże się także z rodzajem polisy. Zdecydowanie najdroższe są polisy jednostkowe. Jeżeli regularnie transportujemy towary, to bardziej opłacalne będzie wybranie polisy obrotowej lub otwartego pokrycia.

Zapraszamy także do zapoznania się z naszym artykułem o tym, dlaczego warto ubezpieczyć kontener.

Oceń wpis

5 / 5