Jedwabny Szlak – szerzenie idei

Inicjatywa Pasa i Drogi, zwana również Nowym Jedwabnym Szlakiem nawiązuje do znanego na świecie Jedwabnego Szlaku, który swój początek miał za czasów panowania dynastii Han. Chiny prowadziły wówczas wymianę towarów z Europą – stąd takie nawiązanie. Obecnie Chińczycy skupiają się na promowaniu nowej idei. Sprawdź, w jaki sposób promują Nowy Jedwabny Szlak.

Wspólne działanie

Ostatnio portal ChinaDaily ogłosił pojawienie się idei, która ma na celu poprawienie komunikacji między państwami, które znajdują się na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. Tym samym będą mogły zapewnić wsparcie dla swoich projektów.

W celu zbudowania większego zaufania i wiarygodności, firmy zwiększając swoją obecność na Jedwabnym Szlaku powinny zadbać o odpowiednie zareklamowanie siebie. Zachęca się przedsiębiorstwa o wyjaśnienie kim są, jak działają i jakie są ich cele komercyjne.

Jedwabny szlak – przeprowadzone badania

Jakiś czas temu Brunswick Group przeprowadziło badania obejmujące 4200 osób dorosłych z 14 krajów należących do Nowego Jedwabnego Szlaku. Badanie skupiło się głównie na Bliskim Wschodzie, Europie Wschodniej ale również na Afryce.

78% badanych osób pozytywnie odbiera działania związane z inicjatywą Nowego Jedwabnego Szlaku. Ponadto dobrze odbierają chińskie przedsiębiorstwa.

58% dorosłych postrzega Chiny jako najlepszy wybór do współpracy w zakresie projektów rozwojowych i infrastrukturalnych w swoich krajach. Badania wskazują na dużą otwartość na chińskie przedsiębiorstwa.

Wyzwania do rozwiązania

Pojawiły się również poważne wyzwania. Około 39% ankietowanych z 14 krajów uważa, że ich rząd zezwala na zbyt duże inwestycje ze strony Chin w ich krajach.

Zaniepokojenie jest szczególnie zauważane w takich krajach jak Kenia (71% uważa, że chińskich inwestycji jest zbyt dużo), Kazachstan (49%), Pakistan (45%), Indonezja (45%), a także Malezja (44%).

Wynikłe spostrzeżenia są jednak pozytywnie rozważane w kwestii zmian. Stopniowo zwiększa się budowanie odpowiednich relacji między państwami, a także wzmacnia się zaufanie.

Więcej informacji – lepsze postrzeganie

Badania ujawniły silną korelację między komunikacją ze społecznościami lokalnymi a budowaniem zaufania. Osoby czy firmy, które otrzymały więcej informacji o chińskich przedsiębiorstwach, odnotowują znacznie wyższy poziom zaufania i wsparcia dla chińskich firm w porównaniu z tymi, którzy otrzymali niewiele informacji albo w ogóle.

Szerzenie wiedzy i skupienie się na ekspozycji jest kluczem do sukcesu chińskiej firmy za granicą.

Brak komunikacji?

Chińskie firmy planują skuteczniej komunikować się z międzynarodowymi odbiorcami, ponieważ aktualnie wszystko wskazuje na to, że kontakt jest niewystarczający.

Zaledwie 14% wszystkich badanych odpowiedziało, że widziało lub słyszało bezpośrednie informacje od chińskich firm.

Lokalne populacje okazują się być jednak otwarte na chińskie przedsiębiorstwa. Ponad 36% twierdzi, że ufa informacjom pochodzącym bezpośrednio od chińskich firm.

Wejście na rynek

Firmy, które wchodzą na nowy rynek, muszą zidentyfikować i zrozumieć wszelkie problemy, które mogą wpłynąć na działalność firmy na danym rynku.

Badania opinii mogą pomóc w określeniu oczekiwań i obaw. Przewidywanie pozwoli firmom z wyprzedzeniem opracować plan łagodzenia zmian, zamiast reagować w przypadku wystąpienia problemów.

Ponadto, firmy chińskie wchodząc na rynki krajów, znajdujących się na trasie Jedwabnego Szlaku, powinny skupić się na komunikacji i angażowaniu lokalnych pracowników.

Firmy powinny dostosować się do lokalnych warunków. Chińskie przedsiębiorstwa starają się budować dobre relacje z lokalnym rządem, organami regulacyjnymi, mediami i naukowcami.

Budowanie relacji – Jedwabny Szlak

Chińskie przedsiębiorstwa chcą skupić się na budowaniu zaufania, tym samym planują organizować regularne spotkania twarzą w twarz z firmami znajdującymi się na drodze Jedwabnego Szlaku. Osobisty kontakt zdecydowanie pogłębia zrozumienie.

Kluczowe znaczenie ma również zapewnienie decydentom politycznym właściwego zrozumienia celów biznesowych firmy. Wyjaśnienie, w jaki sposób firma pomoże lokalnym społecznościom, pomaga izolować firmę od wrogiej retoryki.

Nowy Jedwabny Szlak – szerzenie idei

Odpowiednia komunikacja przyspieszy realizację celów biznesowych i pomoże firmom osiągnąć sukces dzięki projektom związanym z Nowym Jedwabnym Szlakiem. Ponadto komunikacja i wspólne zrozumienie są integralną częścią Jedwabnego Szlaku, który ma promować przyjaźń i współpracę.

Oceń wpis

5 / 5