Kontenery transportowe – rodzaje oraz wymiary

Decydując się na transport towarów drogą morską, ważne jest, aby w tym celu wybrany został odpowiedni rozmiarem oraz rodzajem kontener. Właściwy kontener zapewni produktom bezpieczną podróż oraz usprawni zarówno ich załadunek jak i rozładunek. Jakie kontenery i wymiary wyróżniamy?

Co należy wiedzieć o kontenerach transportowych?

Kontenerem nazywamy prostopadłościenną skrzynię, zamykaną na dwuskrzydłowe, ciężkie drzwi. Kontenery przeznaczone są do transportu intermodalnego, głównie kolejowego oraz morskiego przewozu drobnicy. Często wykorzystywane są także np. do magazynowania. Umożliwiają one transport towarów w masowych ilościach, dlatego pełnią tak istotną rolę w imporcie oraz eksporcie międzynarodowym.

Kontenery i ich wymiary – jakie wyróżniamy rodzaje?

Poszczególne typy kontenerów różnią się wielkością, ładownością, a także światłem otworów dachowych oraz drzwiowych. Posiadają one również inną masę własną, czyli tarę. Uwzględnia ona masę okuć i urządzeń, które stanowią integralną część danego rodzaju kontenera w normalnych warunkach. Wszystkie te czynniki wpływają na wykorzystanie innych rodzajów kontenerów do różnych celów. Poniżej przedstawimy państwu najpowszechniejsze typy kontenerów, ich wymiary oraz przeznaczenie.

Kontenery uniwersalne drobnicowe – do przeznaczenia ogólnego

Kontenery uniwersalne służą do transportu wszystkich ładunków drobnicowych. Często wykorzystywane są do przewozu takich towarów, których duża masa nie pozwala na ich transport w znaczących ilościach. Modyfikacje takich kontenerów umożliwiają również podróż ładunków luzem np. sypkich lub ciekłych. Tara kontenerów uniwersalnych waha się od 1.8t do 2.5t, a ich średnia ładowność to 21.8t.

Wyróżniamy trzy rodzaje kontenerów uniwersalnych drobnicowych:

  • Kontener 20’ Standard/DV
  • Kontener 40’ Standard/DV
  • Kontener 40’ High Cube (HC)
Kontener uniwersalnyPojemność (m3)Doładowanie (kg)Szerokość drzwi (mm)Wysokość drzwi (mm)Długość wewnętrzna (mm)Szerokość wewnętrzna (mm)Wysokość wewnętrzna (mm)
Kontener 20’ Standard32,321.6872.3052.2765.9182.3302.356
Kontener 40’ Standard66,926.3802.3302.27812.0152.3302.389
Kontener 40’ High Cube76,626.0402.3392.59112.0332.3502.700

Kontenery z otwartym dachem – open top/hard top containers

Wykorzystywane najczęściej do przewozów ładunków, które przekraczają wysokość kontenera standardowego, ładowanych od góry np. przy pomocy dźwigu. Transportuje się nimi także towary, które nie mieszczą się do standardowego kontenera przez drzwi. Coraz powszechniej używa się ich również do transportu towarów sypkich.

Dach kontenerów hard top jest stalowy, a jego otwór drzwiowy ma demontowaną górną belkę. Podczas transportu towarów dach zostaje przykryty wodoszczelną plandeką posiadającą linkę z zamknięciem celnym.

Kontenery z otwartym dachem typu open top oraz hard top kwalifikuje się do sprzętu specjalistycznego. Cena użytkowania takich kontenerów jest więc wyższa niż w przypadku kontenerów standardowych. 

Kontener z otwartym dachemPojemność (m3)Doładowanie (kg)Szerokość drzwi (mm)Wysokość drzwi (mm)Długość wewnętrzna (mm)Szerokość wewnętrzna (mm)Wysokość wewnętrzna (mm)
Kontener 20’ Open Top32,318.1402.3182.2735.8852.3192.366
Kontener 40’ Open Top66,726.5302.3352.28712.0172.3332.318

Kontenery i wymiary – kontenery o otwartych bokach (open-sided containers)

Wyróżniają się tym, że posiadają szerokie, dwuskrzydłowe drzwi na dłuższych ścianach kontenera, po obu jego stronach. Umożliwiają one bardzo łatwy załadunek oraz rozładunek towarów ze względu na pełny dostęp do wnętrza takiego kontenera. W niektórych przypadkach kontenery tego typu otwierają się także na jednej z krótszych ścian.

Oprócz usprawnionego załadunku i rozładunku, takie kontenery dają możliwość sortowania towarów bez pełnego ich wyładowywania. Ponadto mogą one z łatwością transportować towary niemieszczące się do innego rodzaju kontenerów.

Wyróżniamy dwa typy kontenerów o otwartych bokach:

  • Kontener 20’ o otwartych bokach
  • Kontener 40’ o otwartych bokach
Kontener o otwartych bokachWaga (t)Wymiary zewnętrzne (m)Wymiary wewnętrzne (m)Wymiary drzwi (m)Wymiary otwieranych boków (m)
Kontener 20’tara: 3,170 waga ładunku: 20,83długość: 6,058 szerokość: 2,438 wysokość: 2,591długość: 5,898 szerokość: 2,287 wysokość: 2,302długość: 2,226 wysokość: 2,189długość: 5,846 wysokość: 2,189
Kontener 40’tara: 3,880 waga ładunku: 26,60długość: 12,192 szerokość: 2,438 wysokość: 2,896długość: 12,032 szerokość: 2,350 wysokość: 2,695długość: 2,338 wysokość: 2,585 

Kontenery z otwartym dachem i bokiem – flat rack containers

Kontenery pozwalające na transport takich towarów, które gabarytowo nie odpowiadają wymiarom kontenerów uniwersalnych oraz open top. Zawartość kontenera może być zamocowana oraz zabezpieczona dzięki silnej konstrukcji podłogi oraz sztywno osadzonych ścianach czołowych. Stosunkowo gruba podłoga takiego kontenera oraz jego belki wzdłużne wyposażone są w liczne uchwyty mocujące.

Kontener z otwartym dachem i bokiemPojemność (m3)Doładowanie (kg)Długość wewnętrzna (mm)Szerokość wewnętrzna (mm)Wysokość wewnętrzna (mm)
Kontener 20’ Flat Rack32,521.1005.9002.3972.303
Kontener 40’ Flat Rack6526.28012.0352.3352.315

Kontenery platformy – platform containers

Kontener platforma przystosowany jest do przewozu towarów o dużej masie i wymiarach. Jego ładowność wyróżnia się na tle innych kontenerów, dlatego stosuje się go do transportu ładunków gabarytowych. W celu zapewnienia towarom bezpiecznej podróży, zarówno podłoga jak i belkach bocznych kontenerów zaopatrzone są w uchwyty mocujące o podwyższonej wytrzymałości. Podłoga kontenerów platform jest bardzo solidna, aby mogła wytrzymać nacisk ciężkiego ładunku.

Kontener platformaWaga (kg)Wymiary wewnętrzne (m)
Kontener 20’tara: 2,740 waga ładunku: 31,260długość: 6,06 szerokość: 2,44
Kontener 40’tara: 5,700 waga ładunku: 39,300długość: 12,19 szerokość: 2,44

Kontenery i wymiary – kontenery zbiornikowe, cysterny (tank containers)

Kontenerami cysternami transportuje się płynne chemikalia oraz ciecze pitne. Konstrukcję takich kontenerów stanowi zbiornik umieszczony w ramie kontenera uniwersalnego 20’ wraz z całym oprzyrządowaniem. Odpowiada ona wymogom IMDG (Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych).

Kontenery cysterny najczęściej napełnia się w minimum 80%, w celu uniknięcia gwałtownych falowań ich zawartości w trakcie przewozu. Artykuły spożywcze transportowane są wyłącznie w kontenerach oznakowanych „Potable Liquids only”. Przesyłki niektórych towarów muszą spełniać wymagania dotyczące przewozu substancji niebezpiecznych transportem morskim. Tego typu substancje dzielimy na klasy „IMO”.

  • IMO 0 – do przewozu nie niebezpiecznych produktów spożywczych bez rozładunku pod ciśnieniem, takich jak: mleko, woda mineralna, oleje roślinne, nieskoncentrowane soki
  • IMO 1 – do przewozu chemikaliów (dostępność górnego odpływu zależna od charakteru ładunków)
  • IMO 2 – do przewozu ładunków spożywczych o klasie zagrożenia i produktów chemicznych dopuszczonych do transportu przy dolnym rozładunku (może mieć elektryczny system grzewczy)
KlasaWymiary (m)Pojemność (l)Masa tary (kg)Grubość ścianki pojemnika (mm)Izolacja termiczna (Kcal/m2X C)Ogrzewanie parowe (M2)Ciśnienie operacyjne (bar)
IMO 0długość: 2,438 szerokość: 6,096 wysokość: 2,591min.: 17000 max.: 26000min.: 2200 max.: 3000min.: 2 max.: 3 zabezpieczenie: zawórmin.: 0,7 max.: 0,17min.: 1,5 max.: 5min.: 1,75 max.: 2,5
IMO 1długość: 2,438 szerokość: 6,096 wysokość: 2,591min.: 11000 max.: 26000min.: 3500 max.: 6000min.: 5,2 max.: 8 zabezpieczenie: zawór + seryjny dysk odciętymin.: 0,7 max.: 0,28min.: 2,5 max.: 10min.: 4 max.: 6
IMO 2długość: 2,438 szerokość: 6,096 wysokość: 2,591min.: 17000 max.: 26000min.: 2500 max.: 4000min.: 3 max.: 4 zabezpieczenie: zawórmin.: 0,7 max.: 0,17min.: 2,5 max.: 5min.: 3 max.: 6

Kontener chłodniczy – refrigerated container

Kontenery chłodnicze wykorzystywane są do przewozu ładunków, które wymagają stałej temperatury. Odpowiednie warunki do ich transportu umożliwiają ściany wypełnione pianką poliuretanową oraz wykonana z aluminiowych T-gratingów podłoga. Kontenery podtrzymują stałą temperaturę od około 25 do -25 stopni Celsjusza tak długo jak różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną i zadaną nie przekroczy 42 stopni dla grzania oraz 65 dla chłodzenia.

Kontener chłodniczyPojemność (m3)Doładowanie (kg)Szerokość drzwi (mm)Wysokość drzwi (mm)Długość wewnętrzna (mm)Szerokość wewnętrzna (mm)Wysokość wewnętrzna (mm)
Kontener 20’ insulated refeer (z izolacją)26,618.1522.2352.0705.6772.2362.077
Kontener 20’ non-insulated refeer (bez izolacji)2820.4402.2702.2225.4802.2482.247

Kontenery i wymiary – o czym należy pamiętać w przypadku transportu ładunku w kontenerze?

Jak można zauważyć, w zależności od transportowanych towarów, zmieniać się będzie rodzaj kontenera jakim odbędą one swoją podróż. Kontener powinien zostać dopasowany do przewożonego ładunku tak, aby zapewnił bezproblemowy transport produktów na miejsce. Należy wiedzieć, że towary powinny również zostać prawidłowo załadowane do kontenera, ponieważ w przeciwnym wypadku mogą one ulec uszkodzeniu lub zostać poddane długotrwałej kontroli. Pamiętajmy więc o zabezpieczeniu ładunku, żeby uniknąć wszelkich niedogodności.

Oceń wpis

4.2 / 5