Konwencja SOLAS – Ważenie kontenerów

1 lipca 2016 roku weszły w życie nowe zmiany w międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 1974 roku (Konwencja SOLAS). Modyfikacje dotyczyły zapewnienia bezpiecznej żeglugi morskiej poprzez większą stabilność i sterowność statków. Konwencja SOLAS powstała po to, aby uniknąć przeładowania statków kontenerami.

Weryfikacja jest obecnie obowiązkowa. Nieprawidłowo zdeklarowana masa kontenerów przyczyniała się do powstawania bardzo niebezpiecznych warunków na morzu zagrażających statkowi i załodze.

Kto odpowiada za ważenie kontenerów?

Konwencja SOLAS wprowadziła wymaganie, aby weryfikować masę brutto (VGM) wszystkich kontenerów przed ich nadaniem. Osobą odpowiedzialną może być zarówno pierwszy nadawca ładunku jak i przewoźnik niedysponujący własnym statkiem lub spedytor. W rozumieniu konwencji SOLAS osobą odpowiedzialną za ważenie jest ten kto znajduje się na dokumencie przewozowym.

Odpowiedzialność za weryfikację VGM spoczywa na nadawcy nawet wtedy, kiedy zleca on innemu podmiotowi wykonanie usługi. To w kwestii nadawcy leży dopilnowanie wszelkich formalności, ponieważ to on poniesie konsekwencje w przypadku nieprawidłowej weryfikacji masy brutto kontenera.

Pomiar wagi kontenera

Masa brutto kontenerów powinna być mierzona za pomocą jednej z dwóch metod:

  1. Metoda pierwsza – ważenie kontenera za pomocą skalibrowanego i certyfikowanego sprzętu. Pomiaru dokonuje się po załadowaniu i zamknięciu kontenera.
  2. Metoda druga – ważenie wszystkich ładunków, włączając w to masę palet, materiał sztauerski, inne opakowania lub materiały zabezpieczające ładunek. Na koniec należy dodać masę tary kontenera.

VGM ma być zweryfikowane podpisem osoby odpowiedzialnej wyznaczonej przez załadowcę na dokumencie przekazywanym do przedsiębiorcy żeglugowego lub przedstawiciela terminala kontenerowego.

Konwencja SOLAS – co grozi za brak VGM kontenera?

W przypadku braku podania masy brutto kontenerów lub kiedy masa brutto kontenerów jest większa od dopuszczalnej, towary nie zostaną załadowane na statek. Pociągnięty do odpowiedzialności może zostać zarówno terminal jak i nadawca towarów.

Egzekwowanie przepisów należy do kompetencji organizacji morskiej każdego kraju. Konwencja SOLAS pozostawia w kwestii każdego z krajów ustanowienie sankcji za błędy w weryfikacji wagi brutto kontenerów.

Natomiast koszty związane z przeładunkiem, przechowaniem czy zwrotem towaru do nadawcy powinny być ustalone umownie pomiędzy nadawcą a przewoźnikiem.

Konwencja SOLAS – dodatkowe informacje

Przepisy konwencji SOLAS nie dotyczą kontenerów ładowanych na przyczepach i zestawach drogowych transportowanych statkami typu ro-ro na krótkich trasach międzynarodowych.

Przeczytaj o statkach ro-ro.

Oceń wpis

5 / 5