List gwarancyjny

Przewóz towarowy wiąże się z wypełnianiem różnych dokumentów. W przypadku korzystania ze zwolnienia teleksowego (Telex Release), Twój ładunek może nie zostać wydany bez listu gwarancyjnego. List gwarancyjny pozwala przewoźnikowi na wydanie towaru odbiorcy bez oryginalnego listu przewozowego. Ponadto chroni on właściciela ładunku przed stratami.

Czym jest list gwarancyjny w transporcie (LOI)?

List gwarancyjny (po angielsku Letter of Indemnity, LOI) to wynikający z reguł habsburskich dokument, który chroni właściciela ładunku przed stratami spowodowanymi kradzieżą, utratą, zniszczeniem lub innymi podobnymi zdarzeniami, które mogą mieć negatywny wpływ na przesyłkę. Co więcej, zobowiązuje on spedytora do ponoszenia odpowiedzialności, jeśli jakiekolwiek szkody lub straty wynikną z naruszenia umowy.

Trzy strony zaangażowane w wydanie listu gwarancyjnego:

 1. firma ubiegająca się o potencjalne odszkodowanie (przewoźnik)
 2. firma/osoba udzielająca odszkodowanie (odbiorca towaru, załadowca), czyli gestor ładunku
 3. instytucja zewnętrzna wspierająca osobę przyznającą odszkodowanie (gwarant).

Informacje zawarte w liście gwarancyjnym:

 • tytuł „List gwarancyjny” (“Letter of Indemnity”)
 • nazwiska/nazwy obu stron
 • adresy obu stron
 • nazwa i przynależność osoby trzeciej
 • warunki i obowiązki zaangażowanych stron
 • zakres (okres ważności)
 • szczegółowy opis zamiarów
 • szczegółowy opis przedmiotów
 • data zawarcia umowy
 • podpisy stron.
List gwarancyjny przykład
Przykład listu gwarancyjnego w transporcie, cma-cgm.com

Kto może wystawić dokument LOI?

List gwarancyjny to umowa pomiędzy stronami transakcji biznesowej, która może być wystawiona przez:

 • ubezpieczycieli
 • firmy transportowe
 • banki
 • każdą organizację lub osobę, która byłaby w stanie zrekompensować straty.

Jeżeli jedna ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań określonych w liście gwarancyjnym lub bezprawnie zmieni warunki, strona wystawiająca LOI zapewni zadośćuczynienie finansowe stronie poszkodowanej. W związku z tym, LOI służy jako zabezpieczenie.

Przykłady użycia LOI

List gwarancyjny może się przydać, zwłaszcza w przypadku:

 1. Dostarczenia ładunku do portu nie wymienionego w konosamencie
 2. Podzielonych konosamentów
 3. Obecności nieautoryzowanych osób na pokładzie
 4. Ładunku specjalnego rodzaju
 5. Wydania ładunku bez konosamentu
 6. Wydania ładunku w sytuacji zgubienia konosamentu morskiego

Czemu służy LOI przy ładunku na teleksie?

Telex Release (teleks, zwolnienie teleksowe) to elektroniczny morski list przewozowy, czyli konosament (Bill of Lading, B/L). Teleks to często preferowany list przewozowy, ponieważ dokument B/L w postaci fizycznej łatwo zgubić. W przypadku korzystania z teleksu, list gwarancyjny od nadawcy zapewnia, że firma przewozowa nie poniesie żadnych szkód ani strat, jeśli wyda ładunek stronie, która nie posiada oryginalnego B/L. Jeśli zagubiony list przewozowy zostanie później odnaleziony i okaże się, że wydane cargo różni się od opisu na B/L, przewoźnik nie ponosi winy.

Oceń wpis

5 / 5