List przewozowy CMR

Listy przewozowe są dowodem na to, że przewoźnik przejął ładunek do transportu. Funkcjonują one w handlu międzynarodowym niezależnie od obranej formy transportu. Jednym z takich dokumentów jest list przewozowy CMR. Służy on jako dowód przekazania przewoźnikowi odpowiedzialności za przesyłkę w transporcie drogowym. Jak wygląda i co zawiera CMR?

List przewozowy CMR

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route, CMR) z 1956 r. to jedna z ważniejszych regulacji prawnych w transporcie międzynarodowym. Reguluje ona prawa, obowiązki i odpowiedzialność stron umowy o międzynarodowy przewóz samochodem. Konwencja ta także reguluje treść międzynarodowego listu przewozowego CMR. Obowiązuje ona jeśli transport drogowy jest realizowany między krajami, z których co najmniej jeden przystąpił do Konwencji.

Drogowy transport towarów rozumie się jako przewóz ładunków za pomocą samochodów, pojazdów członowych, naczep lub przyczep.

Co zawiera CMR?

Wzór listu przewozowego CMR jest z góry ustandaryzowany. Wystawia się go w czterech egzemplarzach sporządzonych w języku kraju nadania oraz w języku francuskim bądź angielskim:

 • czerwony CMR dla nadawcy
 • niebieski CMR dla odbiorcy (porusza się razem z przesyłką)
 • zielony CMR dla przewoźnika
 • nieobowiązkowy czarny CMR do celów statystycznych.

Kopie muszą być podpisane i ostemplowane przez nadawcę i przewoźnika, tylko wtedy są ważne.

Zawartość CMR

Informacje zawarte w poszczególnych rubrykach w formularzu CMR:

 1. Nadawca (nazwisko lub nazwa, adres, kraj)
 2. Odbiorca (nazwisko lub nazwa, adres, kraj)
 3. Miejsce przeznaczenia (miejscowość, kraj)
 4. Miejsce i data załadowania (miejscowość, kraj, data)
 5. Dokumenty towarzyszące (faktura handlowa, lista pakowa, certyfikaty)
 6. Cechy i numery
 7. Ilość sztuk
 8. Sposób opakowania
 9. Rodzaj towar
 10. Nr statystyczny (kod HS lub TARIC)
 11. Waga brutto w kg
 12. Objętość w m3
 13. Instrukcje nadawcy niezbędne dla załatwienia formalności celnych i innych
 14. Zapłata (np. na jakich warunkach Incoterms)
 15. Postanowienia odnośnie przewoźnego: opłacone/nieopłacone
 16. Przewoźnik (nazwisko lub nazwa, adres, kraj)
 17. Kolejni przewoźnicy (nazwisko lub nazwa, adres, kraj)
 18. Zastrzeżenia i uwagi przewoźnika
 19. Koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy w podanej walucie)
 20. Postanowienia specjalne (dodatkowe opłaty)
 21. Miejsce i dana wystawienia dokumentu
 22. Podpis i stempel nadawcy
 23. Podpis i stempel przewoźnika
 24. Miejsce i dana otrzymania przesyłki wraz z podpisem i stemplem odbiorcy

Jakie kraje korzystają z CMR?

CMR ma zastosowanie w 58 krajach.

 1. Afganistan
 2. Albania
 3. Armenia
 4. Austria
 5. Azerbejdżan
 6. Białoruś
 7. Belgia
 8. Bośnia i Hercegowina
 9. Bułgaria
 10. Chorwacja
 11. Cypr
 12. Czechy
 13. Dania
 14. Estonia
 15. Finlandia
 16. Francja
 17. Gruzja
 18. Niemcy
 19. Grecja
 20. Węgry
 21. Iran (Islamska Republika)
 22. Irlandia
 23. Włochy
 24. Jordania
 25. Kazachstan
 26. Kirgistan
 27. Łotwa
 28. Liban
 29. Litwa
 30. Luksemburg
 31. Malta
 32. Mongolia
 33. Czarnogóra
 34. Maroko
 35. Holandia
 36. Macedonia Północna
 37. Norwegia
 38. Oman
 39. Pakistan
 40. Polska
 41. Portugalia
 42. Republika Mołdawii
 43. Rumunia
 44. Federacja Rosyjska
 45. Serbia
 46. Słowacja
 47. Słowenia
 48. Hiszpania
 49. Szwecja
 50. Szwajcaria
 51. Republika Syryjsko-Arabska
 52. Tadżykistan
 53. Tunezja
 54. Turcja
 55. Turkmenia
 56. Ukraina
 57. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 58. Uzbekistan
Konwencja CMR kraje
Strony konwencji CMR

Co jest ważnego w przypadku listu CMR?

 • Listy przewozowe mają cztery funkcje w procesie przewozowym: informacyjną (kto, co i ile), instrukcyjną, legitymacyjną i dowodową (o ładunku). Nie spełniają one funkcji umowy spedycji.
 • Na liście CMR nie można przewozić poczty, ładunków należących do przesiedleńców oraz zwłok.
 • Przewoźnik ma prawo przytrzymywać towar dopóki nie otrzyma gwarancji zapłaty.
 • List przewozowy CMR, w przeciwieństwie do konosamentu, jest dokumentem imiennym i nieprzenośnym. Oznacza to, że nie można go zbyć.
 • Nadawca lub przewoźnik ma prawo wymagać wystawienia tylu listów przewozowych, ile pojazdów należy użyć lub ile jest rodzajów bądź partii towarów
 • Za szkody i koszty wynikające z podania złych lub niejasnych danych odpowiada nadawca.
 • Dozwolone jest użycie elektronicznych listów przewozowych CMR.

Dowiedz się więcej na temat różnego rodzaju listów przewozowych.

Oceń wpis

5 / 5