Lotniczy list przewozowy

Planując nadanie bądź odbiór przesyłki towarowej warto wiedzieć, czym jest list przewozowy. Jest to dokument umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie odprawy celnej i wydanie przesyłki upoważnionej osobie. W przypadku przewozu towaru samolotem tym dokumentem jest Air Waybill, czyli lotniczy list przewozowy.

Czym jest lotniczy list przewozowy?

Lotniczy list przewozowy (Air Waybill – AWB) jest dokumentem, który potwierdza istnienie umowy o przewóz lotniczy w obrocie międzynarodowym. AWB jest dowodem na pokwitowanie dostawy. Lotniczy list przewozowy określa warunki umowy o przewóz przesyłek towarowych.

Z czego składa się lotniczy list przewozowy?

Lotniczy list przewozowy jest wystawiany przez bądź w imieniu przewoźnika i potwierdza on przyjęcie przez niego danego towaru.

Należy wypełnić trzy oryginały i sześć kopii listu. Standardowo, list wypełniany jest przez nadawcę przesyłki (lub wspólnie przez nadawcę i przewoźnika). Nadawca odpowiada za prawidłowe wypełnienie dokumentu, jak i pokrywa szkody w wypadku ewentualnych błędów w treści listu. W liście przewozowym przewoźnik potwierdza przejęcie przesyłki, tym samym biorąc pełną odpowiedzialność za towar i bezpieczne dostarczenie go do odbiorcy. Charakterystycznym elementem listu jest to, że posiada numer składający się z 11 cyfr, z których pierwsze trzy oznaczają przewoźnika.

Najczęściej list przewozowy jest sporządzany w trzech bądź czterech egzemplarzach, a poszczególne egzemplarze przeznaczone dla nadawcy, przewoźnika i odbiorcy różnią się kolorami:

 • oryginał – dla przewoźnika, następnie jest wydawany odbiorcy;
 • grzbiet – dla przewoźnika, pozostaje w miejscu nadania;
 • ceduła – dla przewoźnika, służy do pokwitowania odbioru;
 • wtórnik – przeznaczony dla nadawcy przesyłki.

List powinien być wypełniony w języku angielskim. Może zostać wypełniony zarówno ręcznie jak i elektronicznie (np. poprzez skorzystanie ze specjalnie przeznaczonych do tego aplikacji).

Dane na liście przewozowym:

 • miejsce i data wystawienia dokumentu;
 • nazwisko/nazwa, pełny adres i podpis nadawcy;
 • nazwisko/nazwa i adres przewoźnika;
 • miejsce i data przyjęcia towaru do przewozu;
 • nazwisko/nazwa i pełny adres odbiorcy przesyłki;
 • numery referencyjne nadawcy oraz odbiorcy;
 • określenie rodzaju towaru, sposób w jaki przesyłka została zapakowana, liczba paczek, waga wyrażona w kilogramach lub funtach, wymiary – długość, szerokość i wysokość wyrażone w centymetrach lub calach, opis towaru wraz z krajem produkcji;
 • cena towaru;
 • koszty związane z przewozem;
 • informacje niezbędne do dokonania formalności celnych;
 • dodatkowe informacje zgodne z zawartą umową lub wymagane w regulaminie danej firmy kurierskiej.

Należy pamiętać, aby dokument wypełniać czytelnie i dokładnie uzupełnić wszystkie informacje w celu uniknięcia nieporozumień.

Lotniczy list przewozowy - formularz
Lotniczy list przewozowy (źródło: blanker.org)

Jakie są rodzaje listu przewozowego?

Wyróżnia się dwa różne rodzaje dokumentów w przewozie lotniczym w zależności od strony organizującej fracht przesyłki.

MAWB (Master Air Waybill) to dokument określający warunki przewozu dotyczącego lotniczego listu przewozowego dla przesyłek skonsolidowanych (zbiorczych). MAWB jest wydawany na specjalnym formularzu przygotowanym przez przewoźnika lotniczego oraz jest przez niego podpisywany. Spedytor, który dostarcza przesyłki od różnych zleceniodawców w to samo miejsce, pełni rolę nadawcy.

HAWB (House Air Waybill) to spedytorski lotniczy list przewozowy, służący do przewozu przesyłek skonsolidowanych. HAWB wydawany jest na uniwersalnym formularzu lotniczego listu przewozowego i zawiera pełny spis przewożonych przesyłek. Wyszczególnione są w nim m.in. informacje na temat kosztów przewozu. Dokument jest wystawiany przez spedytora dla eksportera.

Podsumowanie

Lotniczy list przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy przewozu pomiędzy nadawcą a przewoźnikiem dotyczącej przewozu towarów samolotem. Stosuje się Master Air Waybill, czyli list podpisany przez przewoźnika lub jego agenta, lub House Air Waybill, podpisany przez spedytora.

Przejdź do kategorii Dokumenty, by zapoznać się z innymi dokumentami przewozowymi oraz celnymi.

Oceń wpis

4.7 / 5