Międzynarodowa Izba Handlowa

Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) to największa światowa organizacja handlowa zrzeszająca izby handlowe poszczególnych krajów oraz organizacje kupieckie, finansowe oraz transportowe. Jej członkami jest już ponad 45 milionów przedsiębiorstw z przeszło 100 krajów. Jako cel stawia sobie reprezentowanie interesu przedsiębiorców z całego świata na forum międzynarodowym, jak np. na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy na spotkaniach G20. Jak ICC opisuje własną rolę – wyróżnikiem organizacji jest zdolność do tworzenia płaszczyzny porozumienia między sektorem prywatnym a publicznym.

Międzynarodowa Izba Handlowa – metody i działalność

W 1919 roku grupa przedsiębiorców, nie czekając na decyzje władz państwowych, postanowiła samodzielnie ustanowić i uporządkować standardy handlowania, inwestowania i finansowania. W ten sposób powstała Międzynarodowa Izba Handlowa z siedzibą w Paryżu.

Główne obszary działalności ICC to: tworzenie reguł odpowiedzialnego handlu, wspieranie kierunków działań oraz rozwiązywanie sporów. Opierając się na ekspertyzach specjalistów w dziedzinach ekonomii czy bankowości ICC przygotowało zbiór zasad Incoterms definiujących podział odpowiedzialności i warunki sprzedaży pomiędzy nabywcą a sprzedającym. Reguły te nie są w żaden sposób obligatoryjne, ale pomagają usprawnić proces transportu towaru oraz jasno określają obowiązki importera i eksportera.

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje znowelizowana wersja Incoterms 2020. W celu zapoznania się ze zmianami odsyłamy do artykułu o Incoterms 2020.

ICC dysponuje szerokim wachlarzem instytucji i środków wspierających przedsiębiorców. Oprócz wyspecjalizowanych komisji zajmujących się opracowywaniem regulaminów, wytycznych i zbiorów zasad modelowych szeroko akceptowanych na świecie, jest to również np. Instytut Światowego Prawa Gospodarczego. Ten think tank gromadzi grono wybitnych prawników zajmujących się rozwojem i publikacjami na temat prawa handlowego.

Inną szczególnie wartą odnotowania instytucją jest zajmująca się edukacją biznesową Akademia ICC. Opracowała ona serię wyspecjalizowanych szkoleń certyfikujących, takich jak np. program Międzynarodowe Standardy Praktyki Bankowej (ISBP) podejmujący temat akredytywy dokumentowej.

Arbitraż i mediacja

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden obszar działalności ICC, tj. rozwiązywanie sporów w sposób polubowny. Tę alternatywną dla postępowania sądowego metodę realizuję się poprzez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC oraz Międzynarodowe Centrum ADR ICC.

Pierwsza instytucja może poszczycić się ponad 90-letnią historią administrowania postępowań. W sytuacji gdy dochodzi do międzynarodowego sporu handlowego Sąd ICC jest najczęściej wybieraną instytucją arbitrażową. Przyczyną takiego zaufania jest unikatowy system rozwiązywania sporów na który składa się możliwość zastosowania środków tymczasowych przed skierowaniem sprawy do sądu arbitrażowego. Oficjalnymi językami Sądu ICC są angielski i francuski, ale z pracownikami Sekretariatu można się skontaktować także w języku polskim.

Współpraca z chińskimi firmami wymaga rzetelnego zapoznania się z normami regulującymi import i eksport z Państwa Środka. We właściwym przebiegu transakcji mogą właśnie pomóc zasady sformułowane przez Międzynarodową Izbę Handlową.

Oceń wpis

5 / 5