Nowy hub w obwodzie kaliningradzkim

Obwód kaliningradzki to ważny punkt na mapie sieci dróg przewozów towarowych. Dostępny jest tam na razie tylko jeden hub dla kontenerów tranzytowych. W najbliższych latach, powstanie nowy hub w obwodzie kaliningradzkim – na stacji Czerniachowsk.

Nowy hub w obwodzie kaliningradzkim

Atutem stacji Czerniachowsk jest wyposażenie w dwa standardy torów – europejskie oraz rosyjskie. Kontrola celna odbywa się jedynie 50 km od stacji, na przejściu granicznym Żeleznodorożnyj/Skandawa. Oznacza to skrócenie czasu podróży towarów, na przykład na trasie Chiny-Europa do Polski lub Niemiec przez Olsztyn i Poznań.

Aby uwolnić pełen potencjał stacji Czerniachowsk, terminal należy rozbudować. Dotychczasowe wyposażenie jest w stanie obsłużyć do 300 tys. TEU (ładunków kontenerowych). Po zakończeniu prac, przepustowość terminalu powinna się zwiększyć do 500 tys. TEU. Dzięki temu, odciążone zostaną inne terminale. Przedmiotem negocjacji między kolejami kaliningradzkimi i partnerami jest także budowa centrum logistycznego, umożliwiającego dystrybucję ładunków do końcowego klienta.

Centrum logistyczno-transportowego „Zapadnyj”

Nowy hub w obwodzie kaliningradzkim na stacji Czerniachowsk to nie jedyny taki projekt mający na celu wzmocnienie pozycji regionu w przewozach towarowych. Do 2024 roku, rozbudowane i zmodernizowane zostanie centrum logistyczno-transportowe „Zapadnyj”. Centrum to przyjmie rolę węzła eksportowo-importowego dla towarów nie tylko do i z Rosji, ale także na szlaku Chiny-Europa.

Porozumienie dotyczące centrum logistyczno-transportowego zostało podpisane w sierpniu 2020 r. Stronami porozumienia są władze obwodu kaliningradzkiego, rosyjski resort transportu i Koleje Rosyjskie (Rossijskije żeleznyje dorogi, RŻD).

Planowo, obiekt do użytku zostanie oddany w 2024 roku. Będzie on się mieścił na terenie stacji towarowej Dzierżyńska-Nowa. Wraz ze stacją Czerniachowsk, stacja ta wykorzystywana jest przejściowo do przeładunków pociągów towarowych w relacji Chengu-Łódź.

Kongestie w towarowym transporcie kolejowym na relacji Chiny-Europa to ogromny problem. Dlatego, Rosja intensywnie rozwija przewozy ładunków przez terminale w obwodzie kaliningradzkim. Są one ważnymi punktami na Nowym Jedwabnym Szlaku odciążającymi inne punkty na trasie.

Kaliningrad to główny towarowy port morski w obwodzie. Zapoznaj się z planami rozbudowy rosyjskich portów nad Bałtykiem.

Oceń wpis

5 / 5