Nowy Jedwabny Szlak – Globalizacja 4.0

Globalizacja 4.0 to ostatnio bardzo głośny temat. Pod tym hasłem kryje się przede wszystkim kolejny etap rozwoju światowej gospodarki. Ważną rolę w tych działaniach mogą odegrać przede wszystkim Chiny i Nowy Jedwabny Szlak.

Globalizacja

Chiny to obecnie druga co do wielkości gospodarka na świecie. Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping zapowiada kontynuację polityki przemian gospodarczych. Głównym założeniem prezydenta jest przede wszystkim wzmacnianie rozwoju gospodarki państwowej i zachęcanie do rozwoju sektora niepaństwowego, wspomagając go i kierując nim.

Rozwój Chin i innych krajów wschodzących przyczynia się do przekształcania globalnej struktury władzy.

Zmiany na świecie

Świat cały czas się zmienia, co prowadzi do tego, że różni się także podejście do globalizacji. Może to zilustrować szczególnie poniższy fakt.

W 2020 roku azjatyckie gospodarki miały odpowiadać za ponad 50% światowego PKB. W 2020 roku po raz pierwszy to kraje rozwijające i kształtujące się będą miały większy udział w globalnym PKB niż kraje już rozwinięte.

Dzięki polityce otwarcia na świat, Chiny odegrały kluczową rolę w zwiększaniu globalnego bogactwa.

Warto zaznaczyć, że 40 lat temu globalny udział Chin w światowym PKB wynosił mniej niż 2%. Obecnie jest to prawie 20%.

Specjaliści uważają, że oznacza to, iż potrzebujemy zaktualizowanego podejścia do sposobu zarządzania globalną współzależnością.

Globalizacja 4.0

Eksperci uważają, że działania te można określić jako Globalizacja 4.0, która nawiązuje do Globalizacji 1.0, gdzie działano głównie bazując na starożytnym Jedwabnym Szlaku.

Następna była Globalizacja 2.0, która związana była z pierwszą rewolucją przemysłową, kierowaną przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, a następnie przez Stany Zjednoczone. W tym przypadku metody produkcji pobudzały masową konsumpcję i transport.

Kolejna, Globalizacja 3.0, była napędzana przez instytucje i mechanizmy, które zostały utworzone po II wojnie światowej. W tym czasie rozprzestrzeniały się przede wszystkim pomysły i przekształcały łańcuchy dostaw.

Główne założenia

Główne założenia Globalizacji 4.0 przedstawiają się następująco.:

  • sektor usług ważniejszy od sektora przemysłowego;
  • zastąpienie ludzi na niektórych stanowiskach przez maszyny i algorytmy;
  • ochrona danych osobowych;
  • trójwymiarowe autostrady;
  • szybszy transfer danych 5G.

Wyższy poziom globalizacji – Globalizacja 4.0

Aby globalizacja była pozytywna, należy przejść na wyższy poziom działania. Wdrażając Globalizację 4.0, państwa muszą dopasować się do potrzeb i realiów zmieniającego się świata.

Według ChinaDaily, Nowy Jedwabny Szlak może być wzorcem do naśladowania w tej kwestii. Głównym aspektem jest w tym wypadku globalna współpraca.

Trzy zasady

Globalizacja 4.0 powinna przede wszystkim spełniać trzy zasady.

  1. Musi być bardziej zrównoważona. Należy dbać o środowisko i dopasować modele ekonomiczne do aktualnej sytuacji. Światowe Forum Ekonomiczne wprowadziło nawet „Zasady dotyczące Inicjatywy Zielonego Pasa i Szlaku”, chcąc odpowiedzialnie planować przyszłe inwestycje na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku.
  2. Powinna być bardziej otwarta. Międzynarodowa stabilność społeczna wymaga większego skupienia się na kształtowaniu polityki na rzecz rozwoju społecznego. Inicjatywa Pasa i Szlaku może w tym wypadku również odegrać kluczową rolę we wspieraniu dobrobytu, poprzez promowanie infrastruktury i łączności (kluczowe czynniki rozwoju gospodarczego i postępu społecznego).
  3. Globalizacja 4.0 powinna być wspólna. Powinno się szanować opinie wszystkich narodów, które mają różne podejścia do rozwoju i inne koncepcje dotyczące sposobów zarządzania krajem. Należy jednak szukać wspólnych rozwiązań.

Rola Chin w kształtowaniu Globalizacji 4.0

Pod wieloma względami może wydawać się, że Chiny i Nowy Jedwabny Szlak odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu Globalizacji 4.0. Xi Jinping niejednokrotnie wspominał o „wspólnym przeznaczeniu”, które jest główną siłą napędową nowej ery globalizacji.

Często mówi się o tym, że Chiny kształtują nowy porządek gospodarczy na świecie. Xi Jinping podkreśla, że Nowy Jedwabny Szlak stanie się ważnym aspektem Globalizacji 4.0.

Oceń wpis

4.2 / 5