Czym jest system EORI?

Decydując się na import z Chin należy najpierw wnikliwie sprawdzić, czy dane państwo lub Unia Europejska nie nakładają dodatkowych obowiązków na zainteresowanych. W przypadku obrotu z krajami spoza Unii Europejskiej konieczny jest obowiązek posiadania specjalnego numeru identyfikacyjnego EORI. Bez takiego numeru nie będzie możliwe przejście towarów przez odprawę celną, a przedsiębiorca narazi się na niepotrzebne straty. W związku z tym poniżej dokładnie wyjaśniamy czym jest numer EORI i w jaki sposób można go otrzymać.

Czym jest EORI?

Skrót EORI oznacza Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators’ Registration and Identification). Jest to część składowa tworzonego przez Unię Europejską środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach programu e-Customs, czyli „bez-papierowego” środowiska dla administracji celnych i handlu w Unii Europejskiej. Numer EORI pozwala na bezproblemowy import towarów spoza obszaru Unii, dlatego jest on szczególnie ważny dla osób, chcących rozpocząć współpracę z chińskimi kontrahentami.

EORI ma głównie na celu przyspieszenie dokonywania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców. Całą procedurę wykonuje się elektronicznie, co jest sporym udogodnieniem dla podmiotów  prowadzących działalność gospodarczą.

Jak wygląda numer identyfikacji EORI?

Wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek posługiwania się numerem identyfikacyjnym EORI od dnia 1 lipca 2009 roku. Bez niego nie jest możliwe pomyślne przeprowadzenie odprawy celnej. Każdy taki numer jest unikatowy, a przedsiębiorca dokonuje jednorazowej rejestracji.

Dla podmiotów krajowych numer EORI składa się z liter PL, numeru NIP uzupełnionego pięcioma zerami (lub dla podmiotów posiadających 14-znakowy numer REGON, ostatnie 5 znaków numeru REGON), dla podmiotów z państw trzecich: liter PL, sekwencyjnego, unikalnego ciągu 14 cyfr ze znakiem Z na końcu.

Osoby fizyczne nie mają obowiązku posiadania numeru EORI. W takim wypadku w przeznaczonej rubryce należy wpisać „NATURAL PERSON”.

EORI – jak i gdzie złożyć wniosek, czas oczekiwania

Składanie wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego EORI odbywa się w szybki sposób przez Internet poprzez stronę rządową. Pierwszym krokiem jest założenie konta, a dopiero później kolejnym przesłanie odpowiedniego wniosku, do którego należy dołączyć wymagane dokumenty, jak np. odpis z rejestru działalności gospodarczej KRS/EIDG, NIP, REGON. W wypadku braków formalnych numer zostanie nadany tylko na 30 dni, w tym okresie należy uzupełnić wszystkie brakujące dokumenty.

Uwaga! Należy pamiętać, iż rejestracji dokonuje osoba fizyczna upoważniona o działania przed organami Służby Celnej w imieniu przedsiębiorcy (właściciel, pełnomocnik). Taki przedstawiciel otrzymuje numer SISC i dopiero na jego podstawie składa wniosek o przyznanie numeru EORI.

Po pomyślnym przeprowadzeniu procedury na naszym koncie PUESC pojawi się komunikat o nadaniu numeru EORI, który otrzymujemy praktycznie w ten sam dzień po złożeniu dokumentów. Rejestracji należy dokonać najpóźniej przy wykonywaniu pierwszej operacji celnej.

Numer EORI – podsumowanie

  • bez numeru EORI towar importowany z Chin nie przejdzie odprawy celnej;
  • numer EORI nadawany jest bezpłatnie, należy dokonać jednorazowej rejestracji;
  • informacje na temat EORI można znaleźć na oficjalnej stronie PUESC.

Oceń wpis

5 / 5