Oznaczenie SAFE TOYS

Zabawki to produkty, które, wprowadzane do obrotu na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), muszą spełnić wymagania objęte unijnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uzyskując odpowiednie oznaczenia i certyfikaty, producent zapewnia konsumentów, że produkt został wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia normy jakości i bezpieczeństwa. Jednym z takich oznaczeń jest SAFE TOYS.

Czym jest oznaczenie SAFE TOYS?

SAFE TOYS (bezpieczne zabawki) to jedno z oznaczeń, które nadawane jest zabawkom w Polsce. Stworzone zostało przez Instytut ds. Testów i Certyfikatów (Associazione Laboratori e Organismi di Certificazione e Ispezione), który współpracuje z Włoskim Instytutem Bezpieczeństwa Zabawek (Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli).

Co oznacza znak SAFE TOYS?

Oznaczenie SAFE TOYS informuje, że zabawka spełnia następujące kryteria czy:

  • personel odbył odpowiednie szkolenie, aby mógł dobrze dostosować się do woli klientów;
  • testowanie odbyło się w zgodzie z metodami, procedurami i wymaganiami klienta;
  • każda działalność firmy jest w zgodzie z obowiązującym prawem;
  • personel wykonał testowanie, wydał opinię zgodności produktu z prawem europejskim w niezależny i bezstronny sposób;
  • rozwój i utrzymanie systemu testowania jakości produktu jest zgodne z normami ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065 i ISO 9001 oraz z przepisami ustanowionymi przez jednostki akredytujące.
safe toys

Czy oznaczenie SAFE TOYS jest obowiązkowe?

Oznaczenie SAFE TOYS nie jest obowiązkowe. Warto jednak ubiegać o nie, ponieważ marka z takim znakiem zostanie uznana za bardziej zaufaną, przez co będzie chętniej wybierana przez konsumentów.

Czym jest Włoski Instytut Bezpieczeństwa Zabawek?

Włoski Instytut Bezpieczeństwa Zabawek to wiodąca firma w dziedzinie certyfikacji bezpieczeństwa zabawek i produktów dla dzieci, która powstała we Włoszech w 1978 roku. Misją Instytutu jest sprawdzanie czy artykuły dla dzieci, a w szczególności zabawki są godne zaufania. Instytut został uznany przez Ministerstwo Rozwoju jako Jednostkę Notyfikowaną Komisji Europejskiej i stale ma duży wpływ na zmiany regulacyjne.

Zespół techników, inżynierów i chemików od lat bada i analizuje wiele rodzajów zabawek wprowadzanych na rynek. Psychologowie oceniają, w jaki sposób dzieci wchodzą w interakcję z produktami na różnych etapach rozwoju (klasyfikacja wiekowa zabawek i badania ad hoc dotyczące ich zdolności wymaganych do satysfakcjonującej zabawy).

Oficjalna strona SAFE TOYS: alpiassociazione.it/portfolio-articoli/istituto-italiano-sicurezza-dei-giocattoli-s-r-l/

Oznakowania zabawek niezbędne w Unii Europejskiej

Podstawowym znakiem, który umieszczany jest na zabawkach i innych artykułach przeznaczonych dla dzieci jest znak CE (Conformité Européenne). Jest obowiązkowy w Unii Europejskiej, a obowiązek jego umieszczenia leży po stronie producenta. Oznakowanie odbywa się to wyłącznie po pozytywnym przejściu badań.

Oprócz znaku CE ważne jest oznaczenie zabawek, które nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia. Jest to obowiązkowy znak, jeśli zabawka może okazać się niebezpieczna dla małych dzieci. Zazwyczaj dotyczy to zabawek zbudowanych z niewielkich elementów, które mogą zostać połknięte przez dziecko do lat 3.

Zobacz, jakie oznaczenia są wymagane na zabawkach w UE.

Oznaczenie SAFE TOYS – podsumowanie

  • Oznaczenie SAFE TOYS jest dobrowolne.
  • Warto się ubiegać o znak SAFE TOYS, ponieważ pokazuje klientom, że zabawki są bezpieczne, przestrzegają restrykcyjnych zasad odnośnie do użytych materiałów oraz są odpowiednie dla dzieci w zadeklarowanym wieku.
  • Oznaczenie jest nadawane przez Włoski Instytut Bezpieczeństwa Zabawek.

Oceń wpis

5 / 5