Oznakowanie CE

Rozpoczynając import z Chin do krajów Unii Europejskiej należy pamiętać o dyrektywach UE, które nakładają na przedsiębiorców konkretne obowiązki. Jednym z nich jest oznakowanie CE. Umieszczenie go ciąży na barkach producenta oraz importera, który jest uważany za producenta w kraju przeznaczenia. W związku z tym poniżej wyjaśniamy czym dokładnie jest oznakowanie CE oraz na co powinniśmy uważać przy sprowadzaniu towarów spoza terenów Unii Europejskiej.

Oznakowanie CE – co to jest?

Oznakowanie CE (Conformité Européenne) jest niczym innym jak umieszczoną na produkcie deklaracją producenta, że dany produkt spełnia wymagania dyrektywy tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej. Dotyczą one zagadnień ściśle związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną środowiska, ochroną zdrowia oraz określają zagrożenia, które obowiązany powinien wykryć i wyeliminować. Po uzyskaniu takiego oznaczenia produkt może być sprzedawany w obrębie Europejskiej Strefy Ekonomicznej (28 państw UE, Islandia, Liechtenstein oraz Norwegia). Zanim towar zostanie oznaczony, przeprowadza się odpowiednie testy i wystawia deklarację zgodności, która pozwala producentowi na naniesienie oznakowania na dany wyrób.

Jakie produkty wymagają oznaczenia CE?

Dyrektywy Nowego Podejścia ściśle określają produkty, które podlegają oznakowaniu CE. Są to:

 • wyroby niskonapięciowe,
 • elektroniczne,
 • proste zbiorniki ciśnieniowe,
 • zabawki,
 • wyroby budowlane,
 • maszyny,
 • środki ochrony indywidualnej,
 • wyroby medyczne,
 • wyroby in vitro,
 • wyroby medyczne aktywnego osadzenia,
 • RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)
 • środki wybuchowe do użytku cywilnego,
 • ATEX,
 • łodzie i jachty rekreacyjne,
 • windy (dźwigi),
 • urządzenia ciśnieniowe,
 • urządzenia radiowe,
 • koleje linowe,
 • przyrządy pomiarowe,
 • urządzenia spalające paliwa gazowe,
 • wyroby pirotechniczne.

Jeśli dany towar podlega pod jedną z dyrektyw Nowego Podejścia, oznakowanie CE jest obowiązkowe! Natomiast produktom, które nie są wymienione w dyrektywach, nie wolno nadawać tego oznakowania.

Rejestracja produktu

Produkt musi przejść przez sześć etapów, aby został zarejestrowany. Za całą procedurę w pełni odpowiedzialny jest producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel.

 1. Sprawdzenie odnośnych dyrektyw.
 2. Weryfikacja wymagań dla poszczególnych towarów.
 3. Znalezienie instytucji certyfikującej znajdującej się na terenie któregoś z Państw Członkowskich, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
 4. Sprawdzenie produktów.
 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej.
 6. Umieszczenie oznakowania CE.

Czasem obowiązkowa jest procedura sprawdzająca, niezależna od producenta. Bierze w niej wtedy udział upoważniony organ lub specjalistyczne laboratorium. W innych wypadkach sam może nadać sobie oznakowanie.

Proces otrzymania oznaczenia CE

W całości za proces nadawania oznaczenia CE odpowiedzialny jest producent. To do niego należy obowiązek wykonania wszystkich koniecznych badań. Bardzo często tylko niektóre towary produkowane przez chińskiego dostawcę spełniają wymogi Unii Europejskiej, dlatego bardzo ważne jest, aby na własne oczy sprawdzić, jak przebiega proces produkcji. Można w tym celu wynająć specjalną firmę.

Natomiast na importerze z Europy ciąży równie wielka odpowiedzialność. Do jego zadań należy dochowanie wszelkich starań, aby produkt nie był niebezpieczny dla użytkowników oraz powinien dysponować dokumentami, które może wykazać przed upoważnionymi organami. Pamiętajmy, że kara za sprowadzenie produktów, które nie spełniają wymagań dyrektyw jest surowa i bardzo trudno jest walczyć o swoje prawa w takiej sytuacji.

China Export a znak CE

Produkty sprowadzane z Chin często nie spełniają wymogów europejskich oraz nie posiadają certyfikatów. Czasem na towarach można zauważyć znak CE, który w minimalnym stopniu różni się od oryginalnego. Wygląd oznakowania CE Unii Europejskiej jest ściśle uregulowany przepisami i za stosowanie nieprawidłowego oznaczenia – podlega się karze.

Oznakowanie CE a China Export

Oznakowanie CE powinno znajdować się na produkcie lub jego etykiecie, ewentualnie na dołączonych dokumentach. Pamiętajmy też o tym, że po wprowadzeniu na rynek europejski produktów źle oznaczonych, to importer, a nie chiński producent ponosi za to odpowiedzialność.

Decydując się na import rzeczy, które wymagają oznakowania pamiętajmy o wyraźnym skonstruowaniu naszych wymagań co do zamawianego produktu i do sporządzenia dobrze oddającej naszą wolę umowy handlowej. Należy być wyjątkowo ostrożnym, gdyż to my poniesiemy karę za ewentualne nieprawidłowości.

Oceń wpis

5 / 5