Polska Izba Spedycji i Logistyki

Polska Izba Spedycji i Logistyki (PISiL) z siedzibą w Gdyni zrzesza polskich spedytorów, w tym wielu branżowych ekspertów. Oprócz pracy na terenie kraju, organizacja działa również globalnie poprzez czynne członkostwo w stowarzyszeniach międzynarodowych.

Historia

W 1993 roku 11 osób powiązanych zawodowo ze spedycją i logistyką założyło Polski Związek Spedytorów Morskich, który 8 lat później przekształcono w Polską Izbę Spedycji i Logistyki. W 2017 roku Izba uroczyście świętowała swoje 25-lecie.

Polska Izba Spedycji i Logistyki

Ogólne cele Izby

PISiL postawił sobie trzy główne zadania i cele, do których dąży.

Pierwszym z nich jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków przed organami władzy i administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego oraz przed międzynarodowymi organizacjami spedytorów, załadowców, przewoźników lub innych, których działalność mieści się w zakresie zainteresowań zawodowych członków.

Drugim zadaniem jest zapewnienie dostępu do informacji krajowych i międzynarodowych, w szczególności w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Ostatnia sfera działalności PISiL dotyczy organizacji szkoleń, sympozjów, konferencji i kongresów o tematyce interesującej członków Izby, raz do roku organizowany jest np. Kongres Spedytorów. Dla Izby ważne są wszelkie działania na rzecz profesjonalizmu i prestiżu zawodowego swoich członków i całego sektora gospodarczego, w którym prowadzą działalność.

FIATA, CLECAT – międzynarodowe stowarzyszenia zrzeszające spedytorów

W 1993 roku PISiL został członkiem Międzynarodowej Federacji Związków Spedytorów „FIATA” w Zurychu. PISiL jest jedyną organizacją w Polsce należącą do „FIATA”. Jej członkowie z tytułu przynależności posiadają korzyści w postaci m.in. dostępu do dokumentów transportowych i informacji „FIATA” oraz możliwość ubiegania się o międzynarodowy dyplom zawodowy spedytora „FIATA Diploma in Freight Forwarding”, szkolenie pod kątem uzyskania dyplomu można odbyć w Izbie.

Od 2001 roku PISiL jest również członkiem Europejskiego Stowarzyszenia do spraw Spedycji, Transportu, Logistyki i Odprawy Celnej „CLECAT”. CLECAT zrzesza organizacje spedytorskie, logistyków i agentów celnych z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Wydawnictwa Izby

Owocem pracy Izby jest m.in. pierwszy w Polsce „Podręcznik Spedytora”. Publikacja zawiera w sobie kompendium wiedzy na temat działalności spedycyjnej, technologii informatycznych w zawodzie spedytora, a także zestawienie uregulowań prawnych i dokumentów związanych ze spedycją.

Konkursy

Polska Izba Spedycji i Logistyki organizuje dorocznie dwa ogólnopolskie konkursy. Pierwszym z nich jest konkurs na Spedytora Roku, którego celem jest wyłonienie najlepszego pod względem wyników ekonomicznych, rozwoju firmy i jakości świadczonych usług przedsiębiorstwa spedycyjnego. Drugi konkurs nosi tytuł Młody Spedytor Roku i jak sama nazwa wskazuje, przeznaczony jest dla młodych, ambitnych osób rozpoczynających swoją karierę w spedycji.

Praktyczne informacje

Przewodniczącym Rady Izby jest Marek Tarczyński. Na stronie internetowej Izby dostępnej pod adresem pisil.pl umieszczane są aktualne informacje na temat działalności organizacji.

Adres: Polska Izba Spedycji i Logistyki, ul. Świętojańska 3/2, 81-368 Gdynia

Oceń wpis

5 / 5