Projekty rozwoju infrastruktury w Polsce

Rok 2019 przynosi kolejne projekty rozwoju infrastruktury w Polsce. Portyty czy terminale stale się rozbudowują i wciąż pojawiają się nowe pomysły na ich usprawnienie i ulepszenie. Do tej pory zrealizowano już wiele projektów dotyczących rozwoju infrastruktury w Polsce, a kolejne są w planach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Wielkie projekty infrastrukturalne a rozwój Polski

Strategiczne projekty infrastrukturalne mają na celu przede wszystkim utrzymanie wysokiego tempa rozwoju Polski. Projekty na wielką skalę bardzo często determinują rozwój.

Wielu ekspertów uważa, że trzeba mieć szeroką wizję, aby się rozwijać. O zyskach, które potencjalnie mają przynieść projekty infrastrukturalne będzie można mówić dopiero w przyszłości, ponieważ wiele inwestycji jest nadal w fazie projektowej.

Inwestorzy z państw azjatyckich wykazują szczególne zainteresowanie polskimi projektami, w szczególności Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Poniżej przygotowaliśmy opisy kilku ważniejszych inwestycji, które zostały zrealizowane lub będą realizowane na terenie Polski.

Terminal LNG w Świnoujściu

Terminal LNG w Świnoujściu to jeden z największych projektów infrastrukturalnych nie tylko ze względu na koszt realizacji, ale również znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jest to polski terminal przeładunkowy i regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego.

Terminal w Świnoujściu ma pomóc w uniezależnieniu się od gazu z Rosji. Decyzja o budowie gazoportu zapadła w 2006 roku, a inwestycja została zrealizowana w 9 lat. Pierwsza dostawa gazu dotarła do Polski w 2015 roku.

Szacowano, że koszt budowy gazoportu wyniesie 2,5 mld zł, jednakże ostateczny koszt inwestycji wyniósł ponad 3,6 mld zł.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Jest to koncepcja węzła transportowego opartego na zintegrowanych ze sobą terminalach: lotniczym i kolejowym, spójnych z układem sieci drogowej. Węzeł ma zostać zlokalizowany pomiędzy Warszawą i Łodzią. Zarekomendowano wybudowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego w gminie Baranów, powiecie grodziskim, w województwie mazowieckim.

Koncepcja została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 2 czerwca 2018 roku. Otwarcie portu planuje się natomiast na 2027 rok. Według założeń, prace przygotowawcze mają trwać do końca 2019 roku. Docelowo CPK ma posiadać cztery drogi startowe. Co więcej, ma również odciążyć lotnisko Chopina w Warszawie, które całkowicie skupi się na ruchu pasażerskim.

Łącznie realizacja podstawowych założeń koncepcji wynosi od 30,9 do 34,9 mld zł.

Jak może wyglądać Centralny Port Komunikacyjny?

Niedawno sześć firm przedstawiło swoje koncepcje portu, które mają być inspiracją podczas przygotowywania ostatecznego planu.

Koncepcja autorstwa Foster+Partners – Centralny Port Komunikacyjny w kształcie klucza i litery X:

projekty - lotnisko

Koncepcja autorstwa Grimshaw – Port przypominający miejski rynek

projekty rozwoju infrastruktury

Propozycja Zaha Hadid Architects:

komunikacyjny port centralny

Propozycja przedstawiona przez Benoy zakłada, że lotnisko ma być większe niż Manhattan. Chapman Taylor zaproponowało natomiast zbudowanie portu pod tzw. przezroczystą kopułą.

Pojawiła się również koncepcja zaproponowana przez Pascall+Watson, która jest najbardziej ogólna. Przedstawiono w niej zastosowania już wykorzystywane w różnych portach w krajach Europy i Azji.

Via Carpatia

Via Carpatia to trasa, która ma przebiegać wzdłuż wschodniej granicy Polski i ma liczyć łącznie ok. 730 km. Droga będzie prowadzić przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Koszty budowy całego polskiego odcinka szacowane są na ok. 30 mld zł. Przewiduje się, że projekt powstanie do 2025 roku.

Trasa określana jest często jako „droga życia” dla takich regionów jak Podkarpacie, Lubelszczyzna, Warmia i Mazury, czy też Podlasie. Kraje Bliskiego Wschodu również wykazują zainteresowanie drogą, która ma łączyć północ i południe Europy. Będzie to nowy korytarz, który zwiększy dla nich dostępność do rynku europejskiego i poszerzy skalę wymiany handlowej z wieloma krajami.

via carpatia

Port Centralny w Gdańsku

Port Centralny to bardzo ważna inwestycja dla transportu morskiego i obszaru województwa pomorskiego. Port Centralny w Gdańsku ma objąć 1400 ha powierzchni lądowej. Ponadto przewiduje się utworzenie dziewięciu terminali. Budowa ma zostać podzielona na trzy etapy i ma zostać ukończona do 2029 roku.

Koszt całej inwestycji szacuje się na 11 mld zł.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszym artykułem na temat ostatecznej koncepcji Portu Centralnego w Gdańsku.

Baltic Pipe

Baltic Pipe to kolejny z ważnych projektów infrastrukturalnych. Planowany gazociąg o przepustowości 10 mld m3 połączy Polskę z Danią. Projekt określany jest często jako element koncepcji Bramy Północnej. Jego realizacja przyniesie korzyści społeczno-ekonomiczne zarówno Polsce, jak i Danii.

Porozumienie o budowie zostało podpisane w 2007 roku. 24 maja 2018 roku podpisana została umowa na dofinansowanie prac w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na działania ma wynieść 33,1 mln EUR.

Projekt Baltic Pipe realizowany jest w ścisłej współpracy polskiego operatora systemu przesyłowego gazu GAZ-SYSTEM i duńskiego operatora systemu przesyłowego gazu i energii Energinet.

Uruchomienie transportu gazu planowane jest na 1 października 2022 roku.

Cyfrowa łączność na kolei

Kolejną bardzo ważną inwestycją, która rozpocznie się w tym roku, będzie cyfrowa łączność dla kolei GSM-R. System będzie działał wzdłuż 13,6 tys. km linii kolejowych. Projekt infrastrukturalny ma w sposób bezpośredni wpływać na poziom bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej.

PKP Polskie Linie Kolejowe pod koniec marca podpisały umowę o wartości ponad 2 mld zł na budowę systemu łączności cyfrowej dla kolejnictwa – GSM-R.

GSM-R to system łączności cyfrowej opartej na standardzie GSM, który został zaprojektowany w celu zapewnienia komunikacji w transporcie kolejowym. System umożliwia transmisję głosową potrzebną do prowadzenia ruchu oraz transmisję danych dla potrzeb np. Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS poziom 2.

Dzięki realizacji projektu zarządzanie ruchem będzie sprawniejsze, zwiększy się poziom bezpieczeństwa podróży pasażerów, przewozu ładunków, a także przepustowość linii kolejowych.

Modernizacja linii kolejowych

W zeszłym tygodniu natomiast premier Mateusz Morawiecki zapowiedział modernizację infrastruktury kolejowej prowadzącej do portów morskich w Gdyni i Gdańsku.

Po modernizacji przepustowość torów dojazdowych do portów w Gdyni i Gdańsku ma poprawić się o połowę. Pociągi będą jeździć szybciej i przewozić więcej towarów. Gotowe tory mają zostać oddane do użytku za 30 miesięcy.

Prezes PKP PLK zapowiedział, że w planach jest modernizacja linii kolejowych oraz korytarzy towarowych biegnących przez Polskę na południe Europy. Usprawniona zostanie istotna linia 201, która biegnie z Bydgoszczy do Trójmiasta. Projekt zakłada również odbudowę linii, która została wybudowana w latach 1927-1933 i przestała istnieć po wojnie.

Dojazd do portów w Gdyni i Gdańsku ma zostać znacznie poprawiony, a ponadto pociągi będą jeździć szybciej i przewozić więcej towarów.

Nowa infrastruktura kolejowa a porty Trójmiasta

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nowa infrastruktura kolejowa uczyni z portów Trójmiasta hub numer jeden na Bałtyku.

Wizja rozwoju ma szansę na realizację w ciągu dwóch i pół roku.

Projekty rozwoju infrastruktury i ich wpływ

Polska ze względu na położenie geograficzne ma dużą szansę stać się ważnym graczem jeśli chodzi o gospodarkę. Kładzie się wielki nacisk na to, aby w kraju rosły możliwości produkcyjne i komunikacyjne. Polska może stać się dystrybutorem wielu różnych dóbr i usług, a także strategiczną bazą produkcyjną.

Grafika: http://biznesalert.pl/via-carpatia-ministerstwo-infrastruktury/

Oceń wpis

5 / 5