Przewóz odpadów z tworzyw sztucznych

Każdego roku około 10 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych ląduje w morzach. Jeden z największych armatorów morskich, CMA CGM, ogłosił, że wstrzyma przewóz odpadów z tworzyw sztucznych. Jakie jest stanowisko w tej sprawie innych przewoźników morskich?

Przewóz odpadów z tworzyw sztucznych

CMA CGM dołączył do dużych morskich przewoźników, którzy ograniczyli przewóz odpadów z tworzyw sztucznych. W imię ochrony oceanów i bioróżnorodności, przedsiębiorstwo CMA CGM wprowadziło zakaz przewozu przesyłek zawierających te odpady od 15 kwietnia 2022 r. (ostateczne wprowadzenie zakazu – czerwiec 2022 r.).

Armatorzy a zakaz przewozu odpadów do określonych obszarów

Na jakiej zasadzie wprowadzono ograniczenia?

Typ towaru określa przypisany kod HS. Kod HS dla odpadów i ścinków z tworzyw sztucznych (z polimerów etylenu, styrenu i chlorku winylu) to 3915. Przesyłki z takim przypisanym kodem nie będą przewożone na statkach CMA CGM. Nadal możliwe będzie nadanie przesyłki z towarem o kodzie 3920 (pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych…), lecz błędne przypisanie kodu będzie się wiązało z umieszczeniem na czarnej liście przewoźnika.

Globalne spojrzenie na przewóz odpadów z tworzyw sztucznych

Chiny to największy producent i rynek zbytu towarów z tworzyw sztucznych. Produkcja plastiku w Państwie Środka wynosi około 60 milionów ton rocznie, z czego 1/3 jest poddawana recyklingowi. Do 2017 r., przed wprowadzonym zakazem importu odpadów, było ono jego największym odbiorcą na świecie. Kraje zachodnie, wcześniej importujące odpady do Chin, zaczęły je wysyłać do mniejszych krajów w Azji Południowo-Wschodniej (m.in. Malezji, Wietnamu), lecz i te powadziły ograniczenia. Sytuacja ta zmusiła do wprowadzenia nowych regulacji w sprawie recyclingu i utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych.

Komisja Europejska wprowadziła zakaz eksportu odpadów z tworzyw sztucznych z Państw Członkowskich Unii Europejskiej do krajów spoza OECD, z wyjątkiem czystych odpadów wysyłanych w celu recyklingu. Eksport z UE do krajów OECD jak i import do UE jest poddany ograniczeniom. Ponadto, Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska ogłosiło, że opracowuje program rozwiązujący problem odpadów z tworzyw sztucznych na światową skalę. Do końca 2024 r. przedstawiony zostanie traktat regulujący handel tworzywami sztucznymi.

Oceń wpis

5 / 5