Przewóz żywych zwierząt

Przewóz żywych zwierząt jest tematem dość kontrowersyjnym, ale jednocześnie jest koniecznością zwłaszcza jeśli chodzi o zwierzęta hodowlane i rzeźne. Niewątpliwie, transport naraża zwierzęta na duży stres i dyskomfort. Przede wszystkim należy pamiętać, że transportowane zwierzęta podlegają ochronie prawnej. Istnieją przepisy Unii Europejskiej, które regulują kwestie związane z przewozem tego typu ładunków.

Jak transportować zwierzęta?

Każde zwierzę podczas przewozu przeżywa stres transportowy. Stopień jego minimalizowania zależy od fachowości i wiedzy przewoźnika oraz całego personelu uczestniczącego w tym procesie. Wśród procedur transportowych to załadunek i wyładunek zwierząt jest najbardziej stresogenny.

Aby zwierzęta były transportowane legalnie, muszą mieć zapewnione bezpieczne i humanitarne warunki przewozu. Najważniejsze jest, aby dobrze zaplanować taki transport.

Prawo a przewóz żywych zwierząt

W Polsce obowiązujące przepisy prawne dotyczące przewozu żywych zwierząt wynikają z Rozporządzenia Rady (WE) 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ws. ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97. Dokumenty dotyczą zwierząt kręgowych i nie mają zastosowania do transportu zwierząt niemających związku z działalnością gospodarczą oraz transportu zwierząt do lub z klinik weterynaryjnych.

Charakter komercyjny obejmuje transport, który wiąże się z osiągnięciem korzyści finansowych (np. do rzeźni, na targi, wystawy itp.). W rezultacie, przewoźnicy muszą posiadać specjalne zezwolenia, a kierowcy odpowiednią licencję dla kierowców i osób obsługujących zwierzęta podczas transportu. Powyższe wytyczne dotyczą przewozów zwierząt powyżej 65 km.

Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa obowiązują przy transporcie zwierząt przez rolników, którzy wykorzystują własne środki transportu w celu sezonowego wypasu lub transportują zwierzęta do 50 km. Wnioskując, rolnicy nie muszą spełniać wszystkich wymagań formalnych i technicznych, jakie stawiane są przewoźnikom transportującym zwierzęta w celach zarobkowych.

Przede wszystkim, do ogólnych wymogów należy zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom. Należy zapewnić ochronę przed warunkami pogodowymi. Podczas transportu żywych zwierząt należy używać urządzeń do załadunku i wyładunku niepowodujących zranienia. Co więcej, trzeba zapewnić odpowiednią powierzchnię podłogi i wysokość pojazdu. Ponadto, wymagania bezpieczeństwa dotyczą również czystości i dezynfekcji pojazdu.

Należy także pamiętać, że niezależnie od transportu, pojazd musi być odpowiednio oznakowany jako pojazd, który przewozi żywy ładunek.

Przewóz żywych zwierząt a dokumenty

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (Dz.U. 2004 Nr 100 poz. 101) przewoźnik powinien prowadzić dokumentację dla każdego pojazdu używanego do przewozu zwierząt. Co więcej, niezbędne jest posiadanie zezwolenia wydawanego przez Główny Inspektorat Weterynarii. Jednakże, to zezwolenie nie dotyczy przewozu żywych zwierząt w przypadkach wymienionych w poprzednim punkcie.

Zasady przewozu zwierząt

1. Pierwszą i podstawową zasadą transportu żywych zwierząt jest jego szybkość. Im szybszy transport, tym lepiej dla przewożonych zwierząt. Im dłuższy jest przewóz, tym zwierzętom należy zapewnić więcej jedzenia i wody, oraz większą ilość miejsca do odpoczynku i niższy poziom hałasu.

2. Ponadto, zwierzętom należy zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Nie mogą zranić siebie nawzajem podczas przewożenia. Lekarz weterynarii powinien zbadać zwierzęta i wydać opinię, które z nich mogą być przewożone w jednym transporcie, a dla których taka opcja nie jest możliwa. Nie ma również możliwości, żeby zwierzę wydostało się ze środka transportu. W dodatku, przewóz żywych zwierząt nie może stanowić zagrożenia w ruchu drogowym.

3. W przypadku transportu drogowego każdy kierowca musi mieć odpowiednie uprawnienia i umiejętności. Niewłaściwa technika jazdy, przyśpieszanie i hamowanie a także prędkość prowadzi do szybszej utraty energii zwierzęcia.

Istotnie, niestosowanie powyższych zasad to ogromne kary, utrata pozwoleń i straty handlowe. Co więcej, źle przewożone żywe zwierzęta tracą swoją wartość spożywczą. Produkty z ich hodowli są dużo gorszej jakości.

Oceń wpis

4.3 / 5