Przewoźnik VOCC i NVOCC

Kolejnymi terminami, które warto znać zajmując się importem towarów z Azji, transportem lub logistyką są VOCC i NVOCC. Opisują one status przewoźników morskich. Pomiędzy VOCC a NVOCC zachodzą znaczące różnice, które wyjaśniamy poniżej.

VOCC (Vessel Operating Common Carrier)

Mówiąc najprościej jest to publiczny przewoźnik morski dysponujący własnym taborem. Określa przedsiębiorstwa armatorskie będące w posiadaniu własnych statków i najmujące je innym podmiotom. To na operujących statkami spoczywa odpowiedzialność za monitorowanie ładunku, bezpieczny dowóz towaru do odpowiedniego portu i we właściwym czasie. Eksploatacja statku i wszelkie aspekty z nią związane również należą do obowiązków operatora statku.

NVOCC (Non-Vessel Operatin Common Carier)

Nazywany armatorem wirtualnym to publiczny przewoźnik morski niedysponujący własnym taborem. Brak własnej floty wiąże się z koniecznością najmu przestrzeni ładunkowej od przedsiębiorstw armatorskich (takich jak United Arab Shipping Company czy największej w Azji COSCO Shipping Corporation z siedzibą w Szanghaju).

Armator wirtualny ze względu na brak własnych statków musi zawierać umowy z armatorami i dopiero na ich podstawie świadczy usługi. Przewóz na NVOCC dokonywany jest za konosamentem spedytorskim (znanym pod nazwami House Bill of Lading, BOL lub B/L). To rodzaj świadectwa ładunkowego potwierdzającego odbiór określonego ładunku i zobowiązujące przewoźnika do wydania ładunku w porcie docelowym posiadaczowi konosamentu.

Za regulację przepisów dotyczących NVOCC na gruncie amerykańskim, to znaczy jakie warunki firmy amerykańskie i zagraniczne muszą spełnić by uzyskać akceptację działania jako NVOCC w przewozach do oraz ze Stanów Zjednocznych odpowiedzialny jest organ administracji państwowej USA –Federal Maritime Commission.

Licencjonowanych spedytorów NVOCC najlepiej szukać w sprawdzonych źródłach, np. rządowych stronach.

Przewóz NVOCC coraz częściej znajduje zastosowanie przy transporcie towarów z Chin.

Spedytor a NVOCC

Warto zaznaczyć zasadniczą różnicę jaka występuje pomiędzy spedytorem a przewoźnikiem NVOCC. Jest nią odpowiedzialność, a mianowicie przewoźnik NVOCC wystawia list przewozowy, a spedytor już nie. Za starty poniesione w czasie przewozu ładunku spedytor nie odpowiada. Jego zadaniem natomiast jest otrzymanie listu przewozowego od armatorów oraz dopilnowanie formalnej strony takiej umowy. Spedytor ma reprezentować zleceniodawcę i wybrać jak najkorzystniejsza ofertę przewozową. W praktyce często wygląda to tak, że wiele przedsiębiorstw działa zarówno jako przewoźnik, jak i spedytor. Nie jest to jednak regułą i należy pamiętać o odrębnym podziale obowiązków tych dwóch podmiotów.

Oceń wpis

4.6 / 5