Pułapki na DDP

Incoterms są uznawanymi na skalę światową Międzynarodowymi Regułami Handlu. Określają podział obowiązków, kosztów, a także ryzyka między obie strony transakcji handlowej. Pozwalają na klarowny przydział obowiązków, usprawniając tym samym przebieg wymiany. Jedną z takich reguł jest DDP (Delivered Duty Paid). Dotyczy ona wszystkich środków transportu. Przy jej wykorzystaniu, sprzedający ma obowiązek organizacji transportu, opłaty cła i podatków. DDP wiąże się jednak z możliwością wystąpienia pewnych niejasności. Jakie są pułapki na DDP?

Incoterms DDP

Definicja Incoterms DDP oznacza „dostarczone, cło opłacone”. Na eksporterze ciąży odpowiedzialność za zorganizowanie środka transportu, uiszczenie opłaty za cło oraz podatki. Jest więc ona zdecydowanie większa w przypadku kupującego niż sprzedającego. Ponosi on koszty odprawy eksportowej, przewozu do miejsca przeznaczenia oraz odprawy importowej do kraju docelowego. Organizuje i opłaca również procesy kontrolne. Ponadto, eksporter zajmuje się także ubezpieczeniem towaru i ponosi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. Zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów i zadbania o to, aby towar był bezpiecznie zapakowany i odpowiednio oznaczony.

Obowiązków osoby kupującej jest zdecydowanie mniej. Należy do nich odebranie oraz rozładunek towaru i pokrycie kosztów związanych z tymi działaniami. Na prośbę sprzedającego, importer musi pomóc mu w pozyskaniu dokumentacji związanej z importem, eksportem i tranzytem. Również na żądanie eksportera, kupujący zobowiązany jest do przekazania mu informacji potrzebnych do uzyskania ubezpieczenia. Niewywiązanie się z tych obowiązków będzie skutkowało poniesieniem dodatkowych opłat przez importera.

Obowiązki na DDP

Pułapki na DDP

Ubezpieczenie

Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów w przypadku DDP przechodzi na kupującego w momencie jego przekazania, bez rozładunku. Ubezpieczenie towaru nie jest co prawda obowiązkowe, jednak sprzedający może chcieć tego dokonać i jest on za ten proces odpowiedzialny. W takiej sytuacji, na żądanie eksportera, to kupujący zobowiązany jest do dostarczenia mu wszelkich informacji niezbędnych do wykupienia ubezpieczenia.

Cło oraz podatki

Ryzyko wykorzystania reguły DDP wiąże się z tym, kto odpowiada za opłacenie cła oraz podatków. Według zasady koszty te ponosi osoba sprzedająca. Okazuje się jednak, że wpływ na ten element transakcji ma miejsce, z którego wysyłany jest towar. Jeśli importujemy towar z Chin, obowiązek poniesienia tych opłat ciąży na nas. Chiński eksporter nie ma bowiem możliwości zapłacenia należytych kosztów.

Grey customs

W przypadku DDP należy również zwrócić uwagę na zagrożenie nazywane grey customs. O tego typu sytuacji mówimy, gdy zamówiony przez nas towar wysłany jest z magazynu, który znajduje się w europejskim państwie. Produkty zostają więc do nas przetransportowane z kraju leżącego na obszarze Unii Europejskiej.

Jest to istotna kwestia, ponieważ w takim przypadku otrzymamy wyłącznie chińską fakturę VAT, bez dokumentów pozwalających na uznanie procesu za wewnątrzwspólnotową dostawę towaru. Brak dokumentacji potwierdzającej przejście odprawy celnej (SAD/PZC/ZC299) uniemożliwi nam wprowadzenie produktów do obrotu i ich dystrybucji na terenie UE. Dlatego tak ważne jest, aby zawsze opłacić cła, podatek VAT oraz przejść przez odprawę celną. Sama chińska faktura nie daje nam możliwości zrealizowania tego procesu.  

Aby rozwiązać ten problem, kupujący zobowiązany jest osobiście odprawić towar. W tym celu importer musi skontaktować się z agencją celną lub udać się do Urzędu Celno-Skarbowego wraz z wszelką wymaganą dokumentacją. Jeśli nie przedstawi on niezbędnych dokumentów, ładunek zostanie zatrzymany. Kupujący zmuszony jest również ponieść koszty związane z procedurą oclenia produktów i dostarczyć towar do miejsca, w którym nastąpi odprawa celna.

Podsumowanie

Incoterms DDP (Delivered Duty Paid) z pozoru wydaje się być bardzo korzystną opcją dla kupującego, ponieważ to na eksporterze ciąży więcej obowiązków oraz kosztów. Okazuje się jednak, że w przypadku importu z Chin ten rodzaj dostawy, zamiast ułatwić całą procedurę, może przysporzyć nam dodatkowych komplikacji. Zamawiając towar z Chin na podstawie DDP musimy pamiętać, że chiński dostawca nie opłaci cła. W rzeczywistości to my mamy obowiązek opłacić należności celno-skarbowe. Co więcej, może nas spotkać omówione zagrożenie grey customs.

DDP może być dobrym wyborem dla importerów sprowadzających produkty z krajów innych niż Chiny. Zamawiając produkty z Chin, warto jednak zastanowić się nad innymi regułami Incoterms 2020, które nie wiążą się z takim ryzykiem. Zamiast DDP możemy wykorzystać np. FOB, jeśli transport odbywa się drogą morską. Natomiast w przypadku kolei lub transportu lotniczego rozważmy np. regułę FCA.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi warunkami Incoterms 2020, których warunki dokładnie omawiamy w naszym darmowym e-booku

Oceń wpis

4.5 / 5