Rail Baltica i rola Chińczyków

Projekt Rail Baltica ma na celu zintegrować państwa bałtyckie z europejską siecią kolejową i tym samym uzupełnić lukę w połączeniach transgranicznych. Jest również największym projektem infrastrukturalnym regionu bałtyckiego w ciągu ostatnich 100 lat. Rail Baltica i rola Chińczyków – zobacz więcej poniżej.

Rail Baltica i rola Chińczyków – najważniejsze informacje

Rail Baltica to projekt infrastruktury transportu kolejowego typu greenfield (inwestycja na terenie dotychczas niezabudowanym i bez infrastruktury). Przedsięwzięcie obejmuje pięć krajów Unii Europejskiej – Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i pośrednio także Finlandię. Połączy Helsinki, Tallin, Parnawa, Rygę, Poniewież, Kowno, Wilno, Warszawę. Poniżej przedstawiamy główne założenia Rail Baltica:

  • przewidywany czas budowy: 10 lat;
  • przeznaczony dla ruchu pasażerskiego i towarowego;
  • długość: 870 km (w Polsce to 341 km od Warszawy przez Białystok, Ełk do granicy z Litwą w Trakiszkach);
  • przyjazny dla środowiska – zasilany energią elektryczną;
  • maksymalna prędkość: 249 km/h (pasażerowie), 120 km/h (towarowy);
  • ponad 5 mld EUR inwestycji w regionie;
  • część unijnego korytarza TEN-T na Morzu Północnym;
  • finansowany przez UE (CEF), Estonię, Łotwę, Litwę;
  • zapewnia intermodalność/multimodalność.

Rail Baltica – problemy przetargowe

Uczestniczące w przetargu firmy złożyły odwołanie od decyzji dotyczącej rozstrzygnięcia przetargu. Z tego powodu 31 stycznia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła wcześniejsze ustalenia i nakazała uzupełnić dokumentację, potwierdzającą spełnienie warunków udziału w przetargu. Na tej podstawie zorganizowano ponowną ocenę ofert, która została przeprowadzona przy użyciu aukcji elektronicznej.

Przetarg dotyczył przeprowadzenia prac budowlanych 71-kilometrowego odcinka Czyżew-Białystok międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica. Po raz kolejny zwyciężyło konsorcjum składające się z polskiej firmy Intercor sp. z o.o. z Zawiercia oraz dwóch chińskich firm: Stecol Corporation i Sinohydro Corporation Limited. Udział chińskich partnerów przykuł uwagę medialną, ponieważ modernizacja tego odcinka doprowadzi do skrócenia czasu przejazdu z Warszawy do Białegostoku do półtorej godziny. Projekt ma kosztować 3,3 mld złotych.

Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla Unii Europejskiej. Z tego względu jest dofinansowywana z programu CEF (Connecting Europe Facility) – “Łącząc Europę”. Jest to również kluczowa inwestycja kolejowa w Podlaskiem.

Przewidywany czas wykonania prac na tym odcinku ma trwać 3 lata i 1 miesiąc, licząc od dnia zawarcia kontaktu. Umowa przewiduje między innymi: wymianę torów szlakowych i sieci trakcyjnej, przebudowę 6 stacji i 12 przystanków, wybudowanie nowego przystanku Białystok Zielone Wzgórze, przebudowę 8 mostów, wybudowanie 19 wiaduktów i 10 przejść podziemnych.

Przyjazny dla środowiska

Założenia budowy Rail Baltica przewidują uniknięcie niepotrzebnych emisji, dlatego też ma być zasilany energią elektryczną. Dodatkowo linia kolejowa powinna unikać obszarów chronionych programem Natura 2000. Tam, gdzie to konieczne, zostaną zainstalowane bariery chroniące przed hałasem. Poza tym, przy projekcie zadbano również o uwzględnienie budowy specjalnych przejść dla zwierząt.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z naszym poprzednim artykułem na temat Rail Baltica.

Oceń wpis

5 / 5