Rail Baltica

W Polsce obecnie powstaje linia kolejowa będąca częścią korytarza transeuropejskiego, który w przyszłości połączy Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę oraz Niemcy. Polski fragment drogi kolejowej ma obejmować odcinek na linii Warszawa-Trakiszki (granica państwa). Modernizacja Rail Baltica ma za zadanie likwidację ograniczeń długości składów pociągowych i podniesienie parametrów technicznych linii, tak by zwiększyć prędkość pociągów pasażerskich do 160 km/h oraz towarowych do 120 km/h. Docelowy czas podróży między Warszawą a Białymstokiem ma zmniejszyć się do niecałych dwóch godzin. Projekt ten jest współfinansowany przez Instrument Unii Europejskiej „Łącząc Europę”.

Rail Baltica – trzy fazy projektu

Trasa Rail Baltica na terenie Polski została podzielona na trzy fragmenty. Na pierwszy ogień poszedł odcinek Warszawa Rembertów-Sadowne. Nad tą częścią pracowano w latach 2013-2017 między innymi poprzez wymianę torów na odcinku ponad 60 kilometrów. W połowie 2017 roku rozpoczęły się prace na kolejnym odcinku, czyli trasie Sadowne-Czyżew. W tej fazie realizacji projektu przewiduje się m.in. przebudowę 3 mostów, 4 przystanków kolejowych i 2 stacji oraz budowę Lokalnego Centrum Sterowania w Małkini, skąd będzie kontrolowany ruch kolejowy na całej trasie. PKP Polskie Linie Kolejowe pod koniec października 2019 r. na swojej stronie internetowej informowało, że nawet prace nad elementem tak newralgicznym jak most kolejowy na rzece Bug są już mocno zaawansowane.

Kolejnym etapem prac jest zaprojektowanie oraz wybranie wykonawcy odcinka Czyżew-Białystok. Realizacja tej części projektu wiąże się w wybudowaniem nowego przystanku Białystok Zielone Wzgórza oraz z przebudową m.in. 6 wiaduktów kolejowych, 4 wiaduktów drogowych, 15 przystanków osobowych, 8 mostów kolejowych.

Jeśli chodzi o pozostałą część trasy, tj. Białystok-Ełk-Trakiszki (granica litewska), 28 października na sesji sejmiku województwa podlaskiego zastępca dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK Marek Kubera poinformował, że w 2020 roku PKP planuje ogłosić przetarg na wykonawcę robót na odcinku Białystok-Ełk. Pozostała część trasy, czyli Ełk-Trakiszki wciąż jest w fazie przygotowywania studium wykonalności. W 2020 roku PKP chce ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Dopiero po procesie skompletowania dokumentacji, który ma potrwać dwa lata, można szukać firmy gotowej do podjęcia się realizacji projektu.

Polsko-chińska oferta z szansami na wygraną w przetargu

rail baltica

30 października odbył się drugi przetarg na wykonawcę około 71 km odcinka Czyżew-Białystok. W pierwszym przetargu nie wyłoniono zwycięzcy z powodu niedostatecznej ilości środków jakimi dysponował inwestor. W październikowej aukcji elektronicznej rywalizowały ze sobą trzy oferty. Najwięcej punktów dostała oferta złożona przez polsko-chińskie konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. z Zawiercia, Stecol Corporation z Chin oraz Sinohydro Corporation Limited z Chin. Decyzja czy to właśnie tym firmom zleci się wykonanie drogi kolejowej na odcinku Czyżew-Białystok jeszcze nie zapadła. Jak informowało PKP PLK, po zakończeniu aukcji należy sprawdzić czy potencjalny wykonawca spełnia warunki wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Brakujące środki finansowe mają być zapewnione z Krajowego Programu Kolejowego. PKP planuje podpisać umowę z wykonawcą w I kwartale 2020 roku.

Rail Baltica to wielka szansa nie tylko dla mieszkańców Polski Wschodniej na lepsze skomunikowanie ze stolicą, ale również dla przedsiębiorców na usprawnienie transportu towarów. Będzie to jedyne połączenie kolejowe krajów zachodniej Europy z krajami bałtyckimi o szerokości torów 1435 mm. Taka standaryzacja torów pozwoli na szybszy transport. Ma to więc olbrzymie znaczenie polityczne. Polska jako łącznik pomiędzy Niemcami a krajami bałtyckimi powinna jak najlepiej wykorzystać tę okazję.

Oceń wpis

5 / 5