Znak RCM

Na globalnym rynku zapewnienie zgodności produktów z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa i standardami jest kluczowe dla producentów. Jednym z istotnych oznaczeń stosowanych w Australii i Nowej Zelandii jest Regulatory Compliance Mark (RCM). Ten artykuł przybliży znaczenie znaku RCM, jego związek z innymi systemami, procedury jego uzyskania oraz znaczenie dla firm i konsumentów.

Czym jest znak RCM?

Znak RCM (Regulatory Compliance Mark) to oznaczenie stosowane w Australii i Nowej Zelandii potwierdzające zgodność produktu z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego, elektromagnetycznej kompatybilności oraz wymagań telekomunikacyjnych. Uzyskanie tego znaku wymaga spełnienia określonych standardów, rejestracji w odpowiednich bazach danych oraz poddania produktu odpowiednim testom. Jest to wyraz zapewnienia konsumentów, że produkt został przetestowany i spełnia wszystkie obowiązujące normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonalności.

RCM

Jakich produktów dotyczy znak RCM?

Znak RCM można stosować na szeroki zakres produktów elektrycznych i elektronicznych, w tym:

 1. Urządzenia gospodarstwa domowego (np. pralki, lodówki)
 2. Urządzenia elektroniczne (np. komputery, telefony)
 3. Oświetlenie elektryczne (np. lampy, żarówki)
 4. Narzędzia elektryczne (np. wiertarki, kosiarki)
 5. Sprzęt telekomunikacyjny (np. routery, telewizory)
 6. Urządzenia medyczne (np. elektrokardiografy, aparaty RTG)
 7. Sprzęt laboratoryjny (np. spektrometry, mierniki)
 8. Akcesoria elektryczne (np. gniazdka, przedłużacze)
 9. Urządzenia przemysłowe (np. maszyny produkcyjne, roboty)
 10. Produkty związane z energią odnawialną (np. panele fotowoltaiczne, ładowarki do pojazdów elektrycznych)
RCM

          W Australii i Nowej Zelandii wymaga się oznakowania RCM na produktach podzielonych na 3 kategorie: Poziom 1 (o niskim ryzyku), Poziom 2 (o średnim ryzyku – Medium risk products) i Poziom 3 (o wysokim ryzyku – High risk products).

          Ogólne wymagania dotyczące stosowania oznaczenia RCM, w tym lokalizację oznakowania na urządzeniach oraz wymagania dotyczące wymiarów określa australijska norma AS/NZS 4417.1 oraz AS/NZS 4417.2 „Oznakowanie produktów elektrycznych w celu potwierdzenia zgodności z przepisami – Ogólne zasady stosowania oznaczenia”.

          ACMA, ERAC i system EESS

          Australian Communications and Media Authority (ACMA) oraz Electrical Regulatory Authorities Council (ERAC) są dwoma instytucjami w Australii, które są odpowiedzialne za regulację i nadzór nad sektorem technologicznym oraz elektrycznym.

          ACMA jest odpowiedzialna za regulowanie wymagań dotyczących telekomunikacji oraz elektromagnetycznej kompatybilności (EMC). Zgodnie z tymi regulacjami, produkty muszą spełnić określone normy, aby uzyskać znak RCM.

          ERAC odpowiada za regulowanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. W ramach EESS, ERAC nadzoruje rejestrację producentów i importerów urządzeń elektrycznych oraz nadzoruje, czy są oni zgodni z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Znak RCM jest wymagany dla produktów, które podlegają EESS.

          EESS jest wspólnym systemem zarządzania dla Australii i Nowej Zelandii, który integruje rejestrację producentów i importerów, a także zapewnia transparentność i monitorowanie rynku elektrycznych produktów. W ramach tego systemu, producenci muszą zarejestrować się w odpowiednich bazach danych oraz uzyskać znak RCM, aby ich produkty mogły być legalnie sprzedawane na rynku australijskim i nowozelandzkim.

          Wymagania do znaku RCM

          • Produkt musi spełniać odpowiednie standardy bezpieczeństwa elektrycznego, elektromagnetycznej kompatybilności (EMC) oraz przepisy telekomunikacyjne (jeśli go dotyczą). 
          • Producent lub importer musi zarejestrować się w krajowej bazie danych systemu EESS (Electrical Equipment Safety System) zarządzanej przez ERAC.
          • Produkt musi być poddany odpowiednim testom i uzyskać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności potwierdzające zgodność z wymaganymi standardami.
          • Producent musi przygotować Deklarację Zgodności (Declaration of Conformity), potwierdzającą zgodność produktu z wymaganiami.

          Procedura uzyskiwania znaku RCM – krok po kroku

          1. Zarejestrowanie się w krajowej bazie danych systemu EESS.
          2. Przeprowadzenie oceny zgodności produktu z wymaganymi standardami bezpieczeństwa elektrycznego, EMC oraz przepisami telekomunikacyjnymi (jeśli go dotyczą).
          3. Przeprowadzenie niezbędnych testów laboratoryjnych lub innych badań, aby potwierdzić zgodność produktu.
          4. Zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej zgodność produktu, w tym certyfikaty lub świadectwa zgodności oraz Deklarację Zgodności.
          5. Umieszczenie znaku RCM na produkcie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jego lokalizacji, wielkości i czytelności.
          6. Przygotowanie dokumentacji wewnętrznej potwierdzającej zgodność procesu produkcji z wymaganiami regulacyjnymi.
          7. Regularne aktualizowanie informacji w bazie danych EESS i monitorowanie zgodności produktu z przepisami.

                Dlaczego i kiedy warto uzyskać RCM?

                Uzyskanie znaku RCM jest istotne dla producentów urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych, zapewniając ich zgodność z australijskimi i nowozelandzkimi wymogami bezpieczeństwa oraz elektromagnetycznej zgodności. Jest to konieczne, jeśli chcą wprowadzić swoje produkty na rynek Australii i Nowej Zelandii. Znak RCM gwarantuje, że wyroby spełniają odpowiednie standardy i regulacje, co buduje zaufanie konsumentów i pozwala uniknąć kar za naruszenie przepisów.

                Jeśli importujesz sprzęt elektryczny i telekomunikacyjny do Australii lub Nowej Zelandii upewnij się, że wyroby są zgodne z lokalnymi przepisami i posiadają prawidłowe oznaczenie RCM.

                Oceń wpis

                0 / 5