Rosyjskie porty nad Bałtykiem – rozbudowa

Plan rozwoju Federacji Rosyjskiej zakłada, że rosyjskie porty morskie zlokalizowane nad Morzem Bałtyckim mają zwiększyć swoją wydajność o 14% w przeciągu najbliższych 6 lat. Dodatkowo, mają stać się łącznikiem między Europą i regionem Azji i Pacyfiku.

Rosmorport – rosyjskie porty

W 2002 roku, Ministerstwo Komunikacji Federacji Rosyjskiej utworzyło przedsiębiorstwo państwowe do zarządzania infrastrukturą portów morskich o nazwie Rosmorport. Obecnie Rosmorport jest jednolitym przedsiębiorstwem, składającym się z siedziby głównej i 14 oddziałów, zlokalizowanych w 24 regionach Federacji Rosyjskiej.

Region basenu Morza Bałtyckiego ma duże znaczenie strategiczne. Z tego powodu, Rosmorport podjął działania zwiększenia przepustowości na tym obszarze do 2025 roku. Zmiana ma być znacząca, ponieważ dotychczasowe szacunki podaży towarów wskazują na wzrost nawet o 53,8 mld ton.

Strategia rozwoju

Przygotowana przez Rosmorport „Strategia rozwoju infrastruktury portów morskich Rosji do 2030 r.” została zatwierdzona przez rosyjski rząd w 2012 roku. W opracowywaniu dokumentu brały udział również Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej (РАНХиГС), firma „Infra Projekty”, „Morskie Projekty Transportowe”, Centralny Naukowo-Badawczy Instytut Floty Morskiej i holenderska spółka Maritime and Transport Business Solutions.

Głównymi celami przyjętej przez rząd strategii rozwoju portów nadbałtyckich są:

  • zaspokojenie potrzeb rosyjskiej gospodarki i handlu zagranicznego pod kątem przeładunków portowych;
  • rozwój zintegrowanego systemu transportowego Rosji;
  • zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi w portach morskich oraz należących do nich torów podejściowych;
  • zbudowanie nowoczesnej infrastruktury portowej i zapewnienie Rosji pozycji czołowej w tym aspekcie;
  • zwielokrotnienie wydajności portów do wielkości nie mniejszej niż 1,4 mld ton do 2030 roku i poprawa wskaźnika użytkowania miejsc przeładunkowych do poziomu 75-80%;
  • wzrost tranzytu i roli portów Rosji w handlu z rejonami Azji i Pacyfiku.

Rosyjskie porty nad Bałtykiem

W 2001 r. Rosja przyjęła doktrynę morską na podstawie której podzieliła akweny morskie na: arktyczny, bałtycki, azowsko-czarnomorski i dalekowschodni. Okazuje się, że w rejonie Bałtyku Rosmorport zarządza siedmioma portami: St. Petersburg, Primorsk, Wysock, Wyborg, Ust-Ługa, Kaliningrad i Bałtijsk.

Z analizy przeładunku towarów w tych portach wynika, że towary eksportowe takie jak węgiel czy ropa obsługiwane są głównie w Zatoce Fińskiej. Dodatkowo dane z 2018 roku wskazują, że obrót towarów portów morskich zlokalizowanych nad Bałtykiem i należących do Rosji wyniósł 246 mln ton, co jednoznacznie wskazuje na dominację Rosji nad tym obszarem. Co więcej, na początku 2019 roku zanotowano 5% wzrost obrotu towarów względem roku poprzedniego.

Oceń wpis

4 / 5