Kod CN

Kod CN

Każdy artykuł będący w obiegu gospodarczym musi zostać zidentyfikowany oraz przydzielony do odpowiedniego systemu klasyfikacji towarów. Istnieją różne kryteria klasyfikacji towarów m.in.: pochodzenie (produkty krajowe lub zagraniczne), specyfika zaspokajania potrzeb (konsumpcyjne lub przemysłowe) i wiele innych. Celem klasyfikacji dóbr materialnych oraz powstania systemów taryfowych jest wprowadzenie porządku w obrotach handlowych poprzez określanie spójnych taryf celnych …

Read more

Gestia transportowa

Gestia transportowa

Importerzy często pytają, jak rozwiązać kwestię związaną z przewozem towarów. Lepiej zorganizować ją samemu czy zlecić innej firmie? Przed podjęciem decyzji ważne jest ustalenie gestii transportowej z drugą stroną transakcji. W tym artykule przedstawiamy, czym jest gestia transportowa oraz jakie są jej wady i zalety. Co to jest gestia transportowa? Gestia transportowa (po angielsku management …

Read more

LUCID

LUCID

W Europie producenci odgrywają ważną rolę w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Kiedy przedsiębiorcy wprowadzają na rynek zapakowane towary, biorą również na siebie odpowiedzialność za to, aby opakowanie w jak najmniejszym stopniu szkodziło środowisku i uiszczają opłaty opakowaniowe. Tak jak w Polsce obowiązuje rejestr w BDO, w Niemczech jest LUCID. Rejestr opakowań LUCID dotyczy wszystkich, …

Read more

Przewoźnik a spedytor

Przewoźnik a spedytor

W branży TSL działa kilka podmiotów, m.in. przewoźnik, spedytor, armator i firma logistyczna. Zakres działania tych przedsiębiorstw może się zazębiać, lecz istnieją pewne różnice. W tym artykule przedstawimy sylwetki dwóch pierwszych podmiotów. Przewoźnik a spedytor – jaka jest różnica? Przewoźnik a spedytor Przewoźnik – kto to? Przewoźnik (carrier) w zakresie swojej działalności przewozi osoby lub …

Read more

Transport wewnątrzwspólnotowy

Transport wewnątrzwspólnotowy

W ramach transportu wyróżnia się krajowy, międzynarodowy oraz wewnątrzwspólnotowy. Transport międzynarodowy odbywa się, gdy ma początek lub koniec na terytorium kraju UE albo kraju trzeciego i przechodzi przez Polskę. Transport wewnątrzwspólnotowy ma miejsce, gdy odbywa się na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Transport a wysokość podatku VAT Wysokość podatku VAT w transporcie różni się z …

Read more

Czym jest customs bond?

Customs bond

Customs bond na język polski możemy przetłumaczyć jako gwarancja celna lub zabezpieczenie celne. Jest to umowa dotycząca konkretnej transakcji między importerem a urzędem celnym. Zgodnie z amerykańskimi przepisami celnymi, customs bond jest wymogiem dotyczącym eksportu do USA. Customs bond jest gwarancją finansową pomiędzy firmą poręczającą, która składa zgłoszenie, importerem, a Customs Border Protection (CBP). Zabezpieczenie …

Read more

Ładunek OOG (Out of Gauge)

Ładunek OOG

Pomimo tego, że rewolucja kontenerowa polegająca na standaryzacji wymiarów stalowych pojemników służących do przewozu ładunku rozpoczęła nową erę w świecie globalnej logistyki, nie rozwiązała ona wszystkich problemów, z którymi spotykają się spedytorzy. Zdarzają się sytuacje, że dany ładunek jest tak duży i tak ciężki, że nie da się go łatwo wpasować w typowy kontener. W …

Read more

Przewoźnik VOCC i NVOCC

Przewoźnik VOCC i NVOCC

Kolejnymi terminami, które warto znać zajmując się importem towarów z Azji, transportem lub logistyką są VOCC i NVOCC. Opisują one status przewoźników morskich. Pomiędzy VOCC a NVOCC zachodzą znaczące różnice, które wyjaśniamy poniżej. VOCC (Vessel Operating Common Carrier) Mówiąc najprościej jest to publiczny przewoźnik morski dysponujący własnym taborem. Określa przedsiębiorstwa armatorskie będące w posiadaniu własnych …

Read more

Przewozy ro-ro i lo-lo

Przewozy ro-ro i lo-lo

Zajmując się tematyką transportu drogą morską często można natknąć się na terminy takie jak przewozy ro-ro lub lo-lo. W języku polskim funkcjonuje nawet pokrewne słowo określające jednostki zajmujące się transportem ro-ro, tj. rorowiec. Dziś bierzemy na warsztat te określenia i objaśniamy, co kryje się pod skrótami, tak by w przyszłości nie stanowiły już problemu. Ro-ro …

Read more

Międzynarodowa Izba Handlowa

Międzynarodowa Izba Handlowa

Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) to największa światowa organizacja handlowa zrzeszająca izby handlowe poszczególnych krajów oraz organizacje kupieckie, finansowe oraz transportowe. Jej członkami jest już ponad 45 milionów przedsiębiorstw z przeszło 100 krajów. Jako cel stawia sobie reprezentowanie interesu przedsiębiorców z całego świata na forum międzynarodowym, jak np. na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy na …

Read more