Znak MSC

MSC

Świadomi konsumenci zwracają szczególną uwagę na etykiety znajdujące się na opakowaniach, szczególnie jeśli chodzi o produkty spożywcze. Zrównoważone rybołówstwo to ważny temat, a jednym ze sposobów zapewnienia, że produkty rybne posiadają certyfikaty zrównoważonego rozwoju środowiskowego, jest szukanie etykiety MSC na opakowaniu. Jak zdobyć certyfikat i znak MSC? Marine Stewardship Council (MSC) Marine Stewardship Council (MSC) …

Read more

TEU i FEU w transporcie

W transporcie istnieje wiele terminów, których nowicjusze muszą się nauczyć. Szukając kontenera do wysyłki produktów, możesz spotkać się z terminami takimi jak TEU i FEU. Co oznaczają skróty TEU i FEU? TEU i FEU w transporcie TEU i FEU to skróty używane w łańcuchu dostaw. Stosowane są do określenia rozmiarów kontenerów stosowanych we: Jednostka TEU …

Read more

G-Mark

gulf mark

Sprzęt elektroniczny i elektroniczny oraz zabawki to jedne z najbardziej regulowanych produktów na różnych rynkach. Zazwyczaj dowodem spełnienia wymagań przez produkt jest przeprowadzenie procedury oceny zgodności oraz oznaczenie go odpowiednim znakiem. Na rynku obejmującym kraje Rady Współpracy Zatoki Perskiej oznaczeniem tym jest G-Mark (Znak G). Rada Współpracy Zatoki Perskiej (GCC) Rada Współpracy Zatoki lub Rada …

Read more

Znak Instytutu Matki i Dziecka

znak instytutu matki i dziecka

Zabawki wprowadzane na polski rynek są ściśle regulowane, o czym świadczy wysoka liczba kontroli na granicy. Jednym z oznaczeń świadczących o spełnianiu norm jest znak Instytutu Matki i Dziecka. Jest to logo, które cieszy się dużym zaufaniem konsumentów. Instytut Matki i Dziecka Instytut Matki i Dziecka to warszawski szpital i jednostka badawczo-rozwojowa Ministerstwa Zdrowia powołana …

Read more

Znak BSMI

Znak BSMI

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę zwraca się na certyfikacje nabywanych przez nas produktów. Chcemy stawać się świadomymi konsumentami, dlatego zaczynamy interesować się pochodzeniem i jakością towarów. Jednym z oznaczeń świadczących o jakości towarów jest znak BSMI. Czym jest znak BSMI? BSMI to skrót od Bureau of Standards, Metrology and Inspection, co oznacza Biuro Standardów, …

Read more

Oznakowanie PEFC

Oznakowanie PEFC

Konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich wyborów zakup owych i zwracają uwagę na pochodzenie produktów. Jednym ze sposobów na upewnienie się, że produkty drzewne zostały pozyskane w sposób zrównoważony, jest wybór produktów z oznakowaniem PEFC. Czym jest oznakowanie PEFC? Program Zatwierdzenia Certyfikacji Leśnej (ang. The Programme for Endorsement of Forest Certification – PEFC) jest organizacją …

Read more

Certyfikat i oznakowanie FSC

Certyfikat i oznakowanie FSC

FSC, czyli Forest Stewardship Council (Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej) to organizacja non-profit, której certyfikat uznawany jest na całym świecie. Działa ona w 89 krajach, a jej certyfikat działa jako gwarancja, że produkt został wykonany odpowiedzialnie, w sposób etyczny i ekologiczny. W Polsce aż 64% lasów jest objętych certyfikacją FSC, co daje nam miejsce w …

Read more

Oznakowanie OEKO-TEX

Oznakowanie OEKO-TEX

Świadomość współczesnych konsumentów w zakresie ochrony środowiska z roku na rok wzrasta. Przy zakupie produktów, coraz więcej osób przywiązuje wagę do oznaczeń i certyfikatów, mających zapewnić, iż ten produkt jest bezpieczny zarówno dla środowiska, jak i konsumenta. Takim oznakowaniem jest OEKO-TEX. Czym jest oznakowanie OEKO-TEX? OEKO-TEX to jedno z najbardziej znanych oznaczeń międzynarodowych, gwarantujących jakość …

Read more

Znak FCC

Znak FCC

Gdy planujemy zajmować się tworzeniem i dystrybucją urządzeń elektronicznych i elektrycznych, niezbędne jest upewnienie się, że nasz produkt spełnia wymagania techniczne i bezpieczeństwa na rynku docelowym. Przykładem obowiązkowego oznaczenia dla takiego sprzętu na terenie Stanów Zjednoczonych jest znak FCC. Czym jest znak FCC? FCC to skrót od nazwy Federalnej Komisji Łączności (Federal Communications Commission), czyli …

Read more

Znaki jakości

Znaki jakości

Tylko produkty spełniające właściwe normy mogą zostać wprowadzone na dany rynek. Znaki jakości świadczą o tym, że dany produkt spełnia określone standardy. Przedstawiamy wybrane znaki jakości i zgodności istniejące na różnych rynkach zbytu. Znaki jakości Znak CE Obowiązkowy: tak, dla wybranych produktów Znak CE to najbardziej powszechny znak w Unii Europejskiej. Świadczy on o zgodności …

Read more