Kody IATA

Kody IATA

Na świecie jest około 2 tysiące lotnisk. Każdy port lotniczy ma swój unikalny kod, który ułatwia identyfikacje. Rozróżnienie to jest bardzo ważne, by zminimalizować szansę pomylenia portu lotniczego, szczególnie jeśli w danym miejscu jest ich kilka. Czym są i jak wyglądają kody IATA? Co to są kody IATA? Kody IATA to unikalne kody przypisane portom …

Read more

Kto to jest makler frachtujący?

makler frachtujacy

Dobrze działająca branża transportu towarowego jest niezbędna dla sprawnego przepływu ładunków. Każdy eksporter, importer, a nawet konsument zamawiający produkty z zagranicy liczy na to, że firmy zajmujące się pośrednictwem spedycyjnym bezpiecznie i terminowo dostarczą ich produkty. Czym dokładnie zajmuje się makler frachtowy? Makler frachtujący Makler frachtujący (ang. freight broker) to osoba odpowiedzialna, w imieniu dostawcy, …

Read more

Znak VCCI

Znak VCCI

Fale elektromagnetyczne o stosunkowo niskiej częstotliwości nazywane są falami radiowymi. Fale radiowe są wykorzystywane w wielu ułatwiających nam codzienne życie dziedzinach, między innymi w telekomunikacji i sterowaniu sprzętem elektronicznym. Z drugiej jednak strony fala radiowa, nawet jeśli jest słaba, a emitowana przez wiele urządzeń elektronicznych jednocześnie, może powodować problemy takie jak zakłócenia w synchronizacji ekranów …

Read more

Znak RCM

RCM

Na globalnym rynku zapewnienie zgodności produktów z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa i standardami jest kluczowe dla producentów. Jednym z istotnych oznaczeń stosowanych w Australii i Nowej Zelandii jest Regulatory Compliance Mark (RCM). Ten artykuł przybliży znaczenie znaku RCM, jego związek z innymi systemami, procedury jego uzyskania oraz znaczenie dla firm i konsumentów. Czym jest znak RCM? …

Read more

Znak FDA

Znak FDA

Dla importerów w obrębie Unii Europejskiej kluczowa jest zgodność produktów z dyrektywami UE. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych kwestie te podlegają m.in. regulacji przez organ FDA. Food and Drug Administration, inaczej Agencja Żywności i Leków, jest jedną z kilku agencji, które nadzorują określone towary. Skupia się ona na żywności, artykułach gospodarstwa domowego, lekach, przedmiotach związanych z …

Read more

Znak MSC

MSC

Świadomi konsumenci zwracają szczególną uwagę na etykiety znajdujące się na opakowaniach, szczególnie jeśli chodzi o produkty spożywcze. Zrównoważone rybołówstwo to ważny temat, a jednym ze sposobów zapewnienia, że produkty rybne posiadają certyfikaty zrównoważonego rozwoju środowiskowego, jest szukanie etykiety MSC na opakowaniu. Jak zdobyć certyfikat i znak MSC? Marine Stewardship Council (MSC) Marine Stewardship Council (MSC) …

Read more

TEU i FEU w transporcie

TEU FEU znaczenie

W transporcie istnieje wiele terminów, których nowicjusze muszą się nauczyć. Szukając kontenera do wysyłki produktów, możesz spotkać się z terminami takimi jak TEU i FEU. Co oznaczają skróty TEU i FEU? TEU i FEU w transporcie TEU i FEU to skróty używane w łańcuchu dostaw. Stosowane są do określenia rozmiarów kontenerów stosowanych we: Jednostka TEU …

Read more

G-Mark

gulf mark

Sprzęt elektroniczny i elektroniczny oraz zabawki to jedne z najbardziej regulowanych produktów na różnych rynkach. Zazwyczaj dowodem spełnienia wymagań przez produkt jest przeprowadzenie procedury oceny zgodności oraz oznaczenie go odpowiednim znakiem. Na rynku obejmującym kraje Rady Współpracy Zatoki Perskiej oznaczeniem tym jest G-Mark (Znak G). Rada Współpracy Zatoki Perskiej (GCC) Rada Współpracy Zatoki lub Rada …

Read more

Znak Instytutu Matki i Dziecka

znak instytutu matki i dziecka

Zabawki wprowadzane na polski rynek są ściśle regulowane, o czym świadczy wysoka liczba kontroli na granicy. Jednym z oznaczeń świadczących o spełnianiu norm jest znak Instytutu Matki i Dziecka. Jest to logo, które cieszy się dużym zaufaniem konsumentów. Instytut Matki i Dziecka Instytut Matki i Dziecka to warszawski szpital i jednostka badawczo-rozwojowa Ministerstwa Zdrowia powołana …

Read more

Znak BSMI

Znak BSMI

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę zwraca się na certyfikacje nabywanych przez nas produktów. Chcemy stawać się świadomymi konsumentami, dlatego zaczynamy interesować się pochodzeniem i jakością towarów. Jednym z oznaczeń świadczących o jakości towarów jest znak BSMI. Czym jest znak BSMI? BSMI to skrót od Bureau of Standards, Metrology and Inspection, co oznacza Biuro Standardów, …

Read more