Świadectwo przewozowe A.TR

Import z Turcji zdobywa coraz większą popularność wśród polskich przedsiębiorców. Importerzy z Polski najchętniej sprowadzają tureckie pojazdy silnikowe i maszyny, a także odzież i inne towary. Aby dla importowanych produktów z Turcji zastosować preferencyjną stawkę celną, należy zadbać o kluczowy dokument – świadectwo przewozowe A.TR.

Co to jest świadectwo przewozowe A.TR?

Świadectwo przewozowe A.TR (Admission Temporaire Roulette) to dokument, który ma zastosowanie wymianie handlowej między Unią Europejską a Turcją. Turcja należy do europejskiej unii celnej, a co za tym idzie, większość towarów z tego państwa objętych jest zerowym cłem. Wyjątek stanowią węgiel oraz stal, których umowa handlowa między Unią Europejską a Turcją nie pokrywa. Korzystne stawki wpływają na rosnącą popularność importu z Turcji do Polski.

Zastosowanie preferencyjnych stawek wymaga jednak dowodu, że sprowadzane towary pochodzą z Turcji. Takim dowodem jest właśnie dokument A.TR, niezbędny przy obrocie między państwami członkowskimi UE a Turcją.

Uwaga! Świadectwo przewozowe A.TR NIE jest świadectwem pochodzenia.

Jak uzyskać świadectwo przewozowe A.TR?

Świadectwo A.TR jest przydatne zarówno dla importerów towarów z Turcji do UE, jak i europejskich eksporterów dóbr do Turcji. Przedsiębiorcy posiadający dokument A.TR nie będą musieli płacić cła za sprowadzane wyroby. Jako że Turcja nie należy do Unii Europejskiej, w przypadku braku takiego dokumentu, podczas importu zostaną zastosowane standardowe stawki celne dla towarów spoza Unii. Należy mieć na uwadze, że świadectwo przewozowe A.TR obowiązuje wyłącznie na towary przemysłowe. Importerzy produktów rolnych lub towarów, takich jak stal czy węgiel, muszą zapewnić dokument EUR.1 (świadectwo pochodzenia, ang. Certificate of Origin) lub certyfikat EUR-MED. 

Świadectwo przewozowe A.TR mogą wystawić władze celne w Turcji lub państwie członkowskim Unii Europejskiej, na wniosek eksportera. Jeśli zatem importujesz towar z Turcji, Twój partner biznesowy powinien dostarczyć Ci świadectwo A.TR razem z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do odprawy celnej. Importer musi natomiast dostarczyć kompletną dokumentację organom celnym.

Inne dokumenty obowiązkowe przy imporcie:

Ważne jest, aby pamiętać, że świadectwo przewozowe A.TR nie zwalnia importera z obowiązku dokonania zgłoszenia celnego ani opłaty podatku VAT przy odprawie celnej towaru. Oznacza to, że przy zastosowaniu owego dokumentu, przedsiębiorca musi zapłacić podatek VAT, ale jego wyroby objęte są preferencyjną stawką celną 0%. 

Świadectwo przewozowe A.TR zachowuje ważność przez 4 miesiące od jego wystawienia. Importer musi więc przedłożyć dokument organom celnym przed upływem tego czasu. Ponadto, dokument musi zostać wypełniony w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej lub po turecku.

Świadectwo przewozowe A.TR – Podsumowanie

  • Świadectwo przewozowe A.TR to kluczowy dokument w wymianie handlowej między Unią Europejską a Turcją.
  • Dokument ma zastosowanie zarówno przy imporcie z, jak i eksporcie do Turcji.
  • Świadectwo A.TR umożliwia zwolnienie z opłat celnych za importowane z Turcji wyroby.
  • Dokument wystawiają władze celne w Turcji lub państwie należącym do UE.
  • Sprawdź też, jak importować z Turcji!
  • Dowiedz się, jak zorganizować transport z Turcji do Polski!

Oceń wpis

5 / 5