Święta islamskie 2025

Święta islamskie stanowią istotną część życia muzułmanów na całym świecie. Są one okazją do celebracji ważnych wydarzeń historycznych i wyrażania głębokiej wiary i oddania Bogu. Święta te nie tylko przynoszą radość, ale także przypominają o wartościach solidarności, życzliwości i pokory, wzmacniając więzi międzyludzkie oraz podkreślając istotę wspólnoty. W poniższym artykule przedstawiamy święta islamskie 2025 roku.

Lailat al Miraj

27 stycznia 2025

Lailat al Miraj, obchodzone 27. dnia miesiąca Rajab, upamiętnia podróż Proroka Mahometa z Mekki do Jerozolimy, a następnie jego wstąpienie do niebios. Muzułmanie celebrują ten dzień modlitwami, recytacją Koranu i refleksją nad duchowymi naukami podróży Proroka. To wydarzenie symbolizuje transcendencję duchową i potwierdzenie boskiej mocy.

Lailat al Bara’ah

14 lutego 2025

Lailat al-Bara’ah, obchodzone 15. dnia miesiąca Sha’ban w kalendarzu islamskim, to noc błogosławieństwa i przebaczenia. Muzułmanie spędzają tę noc na modlitwie, recytacji Koranu i refleksji. Wierzono, że w tej nocy losy ludzi na nadchodzący rok są zapisywane, a grzechy odpuszczane. W niektórych społecznościach, ludzie odwiedzają cmentarze, aby modlić się za zmarłych. W ten sposób Lailat al-Bara’ah staje się czasem odnowy duchowej i nawrócenia.

Ramadan

1 marca 2025

Ramadan, dziewiąty miesiąc kalendarza islamskiego, to miesiąc postu, modlitwy i refleksji. Obchodzony przez muzułmanów na całym świecie, ma na celu umocnienie więzi z Bogiem, kontemplację duchową i okazywanie współczucia wobec potrzebujących. W ciągu dnia wstrzymuje się od spożywania jedzenia, picia i innych przyjemności. Po zachodzie słońca spożywa się posiłek zwanym iftar, często w rodzinnej atmosferze. Ramadan kończy się świętem Eid al-Fitr, które obchodzi się pierwszego dnia miesiąca Szawwal.

Laylat al-Qadr

27 marca 2025

Laylat al-Qadr, czyli Noc Mocy, przypada w jednej z nieparzystych nocy ostatnich dziesięciu dni ramadanu. Uważa się, że to właśnie w tej nocy Prorokowi Mahometowi objawiony został Koran. Muzułmanie spędzają ją na modlitwie, recytowaniu Koranu i prośbach o przebaczenie. Wierzono, że czyny składane w Laylat al-Qadr są równie wartościowe jak tysiąc miesięcy modlitw. Osoba, która wykorzysta tę noc na modlitwę i introspekcję, otrzyma łaskę i przebaczenie od Boga.

Eid al-Fidr

31 marca 2025

Eid al-Fitr, znane także jako Święto Przerwania Postu, obchodzone jest pierwszego dnia miesiąca Szawwal, natychmiast po zakończeniu ramadanu. To radosne święto kończy miesiąc postu, symbolizując zwycięstwo ducha nad cielesnością i solidarność społeczności muzułmańskiej. Podczas Eid al-Fitr muzułmanie gromadzą się na wspólnej modlitwie w meczetach, składają sobie życzenia, uczestniczą w ucztach i ofiarowują jałmużnę potrzebującym. To czas wdzięczności, miłości i hojności.

Waqf al Arafa

5 czerwca 2025

Waqf al-Arafa, zwane także Dniem Arafa, obchodzi się dziewiątego dnia miesiąca Dhu al-Hidżdża, w trakcie pielgrzymki Hadżdż. To kluczowy dzień dla muzułmanów, gdy pielgrzymi modlą się na równinie Arafa, wyznając grzechy i prosząc Boga o przebaczenie. Według tradycji proroka Mahometa, jest to dzień, kiedy modlitwy są szczególnie wysłuchiwane. Po zachodzie słońca tego dnia rozpoczyna się Eid al-Adha, Święto Ofiary, które trwa kolejne trzy dni.

Eid al Adha

6 czerwca 2025

Eid al-Adha, znane także jako Święto Ofiary, obchodzi się dziesiątego dnia Dhu al-Hidżdża, ostatniego miesiąca islamskiego kalendarza. Święto upamiętnia gotowość Abrahama do ofiarowania syna Izmaela na polecenie Boga. Muzułmanie na całym świecie obchodzą je przez cztery dni, składając ofiary zwierząt, które są potem dzielone na posiłki dla ubogich. Jest to czas modlitwy, refleksji oraz dzielenia się z innymi. Eid al-Adha jest jednym z dwóch głównych świąt muzułmańskich, po Eid al-Fitr.

Nowy Rok Islamski

26 czerwca 2025

Nowy Rok Islamski jest obchodzony pierwszego dnia islamskiego miesiąca Muharram. To symboliczne święto upamiętnia ucieczkę Proroka Mahometa z Mekki do Medyny, znanej jako Hidżra. Muzułmanie przeznaczają ten czas na refleksję, modlitwę i rozważania na temat swojej wiary i przeszłości. Nie jest to zwykłe święto z hucznymi uroczystościami, ale raczej okazja do introspekcji i planowania duchowego wzrostu w nadchodzącym roku.

Ashura

5 lipca 2025

Ashura, obchodzone dziesiątego dnia islamskiego miesiąca Muharram, jest dniem refleksji i żałoby dla muzułmanów. Wspomina się w nim wydarzenia związane z historią islamu, w tym męczeństwo Husajna ibn Alego, wnuka Proroka Mahometa, w bitwie pod Karbalą. Muzułmanie modlą się, czytają Koran, podejmują post i dają jałmużnę. Ashura przypomina o wartościach poświęcenia, sprawiedliwości i wytrwałości, a także jedności wobec niesprawiedliwości.

Mawlid al Nabi

5 września 2025

Mawlid al-Nabi, obchodzone w dwunasty dzień miesiąca Rabi’ al-Awwal, upamiętnia narodziny Proroka Mahometa. Muzułmanie świętują ten dzień jako okazję do wspominania życia i nauk Mahometa. Uroczystości obejmują modlitwy, recytacje Koranu oraz dzielenie się posiłkami z rodziną i ubogimi. Mawlid al-Nabi ma charakter refleksyjny i jednoczy społeczność muzułmańską w duchu szacunku i uwielbienia dla Proroka.

Święta islamskie 2025

Sprawdź kalendarze świąteczne w innych krajach na świecie.

Oceń wpis

5 / 5