System TARIC

Przy imporcie towarów spoza Unii Europejskiej niezmiernie przydatny może okazać się system TARIC, w którym każdy importer znajdzie niezbędne informacje dotyczące interesującego go produktu jak chociażby aktualne stawki celne. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym opisaliśmy jak korzystać z systemu TARIC krok po kroku.

Czym jest system TARIC?

Nazwa TARIC jest skrótem od TARif Intégré Communautaire, czyli Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich. Prowadzony jest on przez Dyrekcje Generalną ds. Podatków i Unii Celnej i zawiera w sobie przepisy prawne wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, związane z taryfami celnymi dla produktów przemysłowych i rolnych. Są one pomocne przedsiębiorcom zarówno przy imporcie jak i eksporcie towarów.

W systemie TARIC przedsiębiorcy z całej UE mogą znaleźć następujące informacje, które są akutalizowane na bieżąco:

 • kody towarów zgodne z ogólnie przyjętą nomenklaturą celną,
 • stawki celne (wyrażone w procentach lub kwocie za określoną jednostkę dla danego kraju lub grupy państw, z których towar jest nabywany),
 • podstawę prawną wraz z komentarzem,
 • okres obowiązywania stawki celnej.

Ponadto znajdziemy tam informacje na temat:

 • zawieszenia cła,
 • ceł antydumpingowych,
 • preferencji celnych,
 • kontyngentów,
 • zakazów importu i eksportu,
 • ceł wyrównawczych
 • zwrotów eksportowych.

System ten działa również w polskiej wersji językowej (oraz w językach urzędowych pozostałych członków UE), co jest jego niewątpliwą zaletą.

Należy pamiętać, że w systemie TARIC nie znajdziemy informacji na temat podatków poszczególnych państw takich jak VAT i akcyza. W przypadku Polski informacje te znajdziemy w omawianym przez nas wcześniej systemie ISZTAR.

Jak korzystać z systemu TARIC?

Nie należy sugerować się pozornie skomplikowanym wyglądem strony, gdyż po krótkim zapoznaniu będziemy w stanie dość swobodnie poruszać się po całym systemie.

Na stronie głównej wyświetli nam się wyszukiwarka podzielona na 3 sekcje: środki, informacje geograficzne, jak również rozporządzenie.

W sekcji “Środki” należy wpisać kod interesującego nas towaru. W przypadku nieznajomości tego kodu powinniśmy użyć opcji “Przeglądaj”. Poniżej wyświetli się nam lista podzielona na poszczególne sekcje, która jest identyczna z tą z systemu ISZTAR. W przypadku chęci sprawdzenia obowiązujących stawek w przeszłości powinniśmy zmienić datę odniesienia zapytania.

system taric

Po wybraniu odpowiedniej sekcji, wyświetlą się nam poszczególne działy.

Wybieramy następnie interesujący nas dział oraz konkretny produkt (w naszym przypadku sos sojowy), co skutkuje automatycznym uzupełnieniem kodu towaru. W oknie obok musimy wybrać kraj, z którego zamierzamy importować towar.

system taric

Możemy również opcjonalnie wybrać pole “dodatkowe kryteria”, gdy interesuje nas tylko konkretna informacja na temat tego produktu np. o cłach antydumpingowych.

taric4

W przeciwnym wypadku, po kliknięciu w przycisk “Wyszukiwanie środków”, wyświetlą nam się wszystkie dostępne informacje o danym towarze w przypadku importu z wybranego kraju. W tym przypadku widzimy, że importowany z Chin sos sojowy jest obłożony cłem w wysokości 7,7%.

informacja

Po wybraniu “Pokaż warunki”, wyświetlą się nam także szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach, świadectwach, licencjach lub pozwoleniach.

taric7

Informacje geograficzne

Jak sama nazwa wskazuje, w sekcji tej odnajdziemy interesujące nas informacje geograficzne nt. kraju, z którego importujemy. Opcja ta jest bardzo przydatna w przypadku braku znajomości kodu ISO kraju. Wystarczy wtedy wpisać tylko nazwę kraju, który nas interesuje w rubrykę “Nazwa kraju” (w tym przypadku Chiny). Po kliknięciu opcji “Szukaj” wyświetli się nam wspomniany wcześniej kod ISO oraz kody poszczególnych grup, do których przynależy interesujący nas kraj. Tak jak w przypadku sekcji “Środki”, możemy wyszukiwać tu interesujące nas dane obowiązujące w przeszłości.

system taric

Rozporządzenie

Sekcja “Rozporządzenie” służy do wyszukiwania poszczególnych rozporządzeń na podstawie numeru dziennika urzędowego lub tylko na podstawie daty publikacji lub rozporządzenia. Znając numer dziennika urzędowego możemy opcjonalnie zawęzić nasze wyszukiwania o powyższe daty. W przypadku braku sprecyzowania daty, ukażą się nam wszystkie podstawy prawne zawarte w interesującym nas dzienniku urzędowym. Po kliknięciu w pole “eurlex” zostaniemy przekierowani do oryginału dokumentu w języku angielskim.

system

Choć system TARIC na pierwszy rzut oka może wydać się skomplikowany, po dłuższym użytkowaniu okazuje się być prostym w obsłudze. Jeszcze łatwiejsze zadanie będą mieć osoby zaznajomione ze wspomnianym wcześniej systemem ISZTAR, który ponadto zawiera informacje o obowiązujących w naszym kraju VAT i akcyzie na interesujące nas produkty.

Mamy nadzieję, że nasz poradnik wyjaśnił Państwu podstawowe funkcje systemu TARIC oraz korzyści jakie oferuje, a sama obsługa systemu TARIC nie będzie stanowiła dla Państwa żadnego problemu.

Oceń wpis

4.5 / 5