Transport IMDG

Najważniejszymi cechami transportu morskiego są wielkotonażowość oraz duży, często międzykontynentalny zasięg przewozu towarów. Prawo dotyczące międzynarodowego transportu towarów niebezpiecznych drogą morską reguluje kodeks IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code). W tym artykule omówimy najważniejsze aspekty transportu morskiego i transport IMDG. Czym jest IMDG? Międzynarodowy kodeks morskich towarów niebezpiecznych (IMDG – Więcej…

ADN – Co to jest?

ADN (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) to porozumienie europejskie dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi. Warto pamiętać, że przepisy ADN nowelizowane są w Europie co dwa lata. Geneza Umowa ADN została sporządzona w Genewie dnia 26 maja 2000 r., w związku Więcej…

Towary niebezpieczne – transport z Chin do Europy

Okazuje się, że nie wszystkie produkty można importować z Chin. Wynika to z różnych kryteriów względem transportu ładunków niebezpiecznych. Ze względu na różnice między prawem obowiązującym w różnych częściach świata niektóre towary nie są dopuszczone do przewozu międzynarodowego. Towary niebezpieczne Zgodnie z międzynarodowymi postanowieniami transport materiałów niebezpiecznych może odbywać sie Więcej…