Towary niebezpieczne – transport z Chin do Europy

Okazuje się, że nie wszystkie produkty można importować z Chin. Wynika to z różnych kryteriów względem transportu ładunków niebezpiecznych. Ze względu na różnice między prawem obowiązującym w różnych częściach świata niektóre towary nie są dopuszczone do przewozu międzynarodowego.

Towary niebezpieczne

Zgodnie z międzynarodowymi postanowieniami transport materiałów niebezpiecznych może odbywać się każdym możliwym środkiem transportu technicznie do tego przygotowanym. W zależności od rodzaju przewożonego towaru istnieją wytyczne mówiące o tym jaki środek transportu jest najodpowiedniejszy. Przykładowo, poniższe towary nie są dopuszczone do transportu morskiego:

  • materiały wybuchowe;
  • gazy trujące;
  • ciecze łatwopalne;
  • materiały promieniotwórcze;
  • podobne.

Z tego powodu, w Europie powstał podział prawny na środki transportu:

Warto zaznaczyć, że zmiany do przepisów aktualizowane są co dwa lata, z wyjątkiem transportu lotniczego (IATA), który jest aktualizowany co roku.

Szczegółową klasyfikację wszystkich produkowanych na świecie materiałów uznawanych za niebezpieczne (sklasyfikowanych przez ONZ w katalogu TN), czyli będących szkodliwymi dla ludzi, środowiska i dóbr materialnych można znaleźć na stronie rządowej.

Różnice między Europą a Chinami

Okazuje się, że Chiny nie są częścią ani Konwencji CMR (Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów) ani Konwencji ADR (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych). Z tego względu mamy doczynienia z róznymi definicjami klas niebezpieczeństwa ładunków w Europie i Azji. Zdarza się, że chociaż w jednym kraju towar uznawany jest za bezpieczny w innym klasyfikowany jest już jako towar niebezpieczny. Dlatego też chcąc importować towary niebezpieczne z Chin do Europy należy sprawdzić, czy jest to zgodne z europejskim prawem.

Oznaczenia i dokumenty

Podczas transportu towarów niebezpiecznych z pewnością nie można zapomnieć o Karcie Charakterystyki. W tym dokumencie zamieszczone są informacje o zagrożeniach, jakie może spowodować określona substancja, a także podstawowe dane na jej temat. Oprócz tego można tam znaleźć opisy postępowania w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancja.

Dodatkowo warto pamiętać, że wysyłając towary niebezpieczne (takie jak łatwopalny aerozol, substancje radioaktywne, baterie litowe itp.) należy odpowiednio je oznakować. Okazuje się, ż nie jest to ważne wyłącznie z prawnego punktu widzenia, ale też znacząco ułatwia zarządzanie procesami wysyłki wszystkim podmiotom zaangażowanym w łańcuch dostaw.

Oprócz tego, dobrze jest podać 24-godzinny numer telefonu nadawcy, a także kraj i numer kierunkowy, aby w razie sytuacji awaryjnej można było się z nimi skontaktować w celu ustalenia przebiegu działania.

Zmiana polityki Chin

Wbrew pozorom, transport kolejowy jest jednym z najlepiej przystosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych środkiem transportu. Wynika to ze specyfiki organizacji ruchu oraz stosowanych przy użyciu tej metody transportu zabezpieczeń.

W Polsce koleją przewozi się głównie ropę i produkty ropopochodne (benzyny, oleje napędowe), gazy techniczne (głównie propan-butan) oraz kwas siarkowy. Wynika to z informacji przedstawionych przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Tymczasem wkrótce może się to zmienić. Zgodnie z doniesieniami portalu reilfreight.com rząd chiński skłania się ku zniesieniom ograniczeń dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych koleją między Europą a Chinami. Do tej pory nie było to możliwe ze względu na zbyt niski zarobek przy jednoczesnym ponoszeniu stosunkowo wysokiego ryzyka.

Jednak w ostatnim czasie wzrasta popyt na samochody elektryczne. Okazuje się, że wzrost znaczenia rynku transportu elektrycznego może wpłynąć na zmiany chińskich ograniczeń. Otóż planowane zmiany w prawodawstwie Państwa Środka mają umożliwić import i eksport baterii i akumulatorów dla przemysłu motoryzacyjnego. Natomiast warto zauważyć, że zezwolenie na przewóz tego typu produktów otwiera drogę nie tylko dla samochodów elektrycznych, ale także dla rowerów elektrycznych, laptopów i innych sprzętów elektrycznych.

Więcej o transporcie towarów niebezpiecznych można znaleźć w innych naszych artykułach:

Transport towarów ADR

Transport IATA/ICAO

Import baterii i akumulatorów z Chin

Oceń wpis

4.8 / 5