Towary wykluczone – Czego nie przewiozę pociągiem?

Główną zaletą transportu kolejowego jest jego bezpieczeństwo. Wypadki kolejowe są o wiele rzadsze niż samochodowe. Z tego powodu, w Polsce przewozi się koleją rocznie około 20 mln ton towarów niebezpiecznych. Warto jednak pamiętać, że każdy rodzaj transportu ma swoje ograniczenia. W tym artykule omówimy czego nie można przewozić pociągiem i wskażemy towary wykluczone z transportu kolejowego.

Regulacje prawne

Regulacji prawnych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych można szukać w poniżej podanych ustawach i rozporządzeniach:

Towary wykluczone – transport kolejowy

Pociągi dają możliwość skorzystania z różnych typów wagonów, tj.: chłodnie, cysterny, węglarki czy wagony kryte. Z transportu kolejowego często korzysta się podczas przewozu ładunków takich jak węgiel, kruszywa czy materiały niebezpieczne. Z danych statystycznych wynika, że większość przewożonych tą metodą towarów (prawie 90%) to ropa i produkty ropopochodne (benzyny, oleje napędowe), gazy techniczne (głównie propan-butan) i kwas siarkowy. Zgodnie z treścią RID (RID 1.1.4.4.1) pociągiem nie wolno jednak przewozić:

 • materiałów wybuchowych klasy 1, grupa zgodności 1 (nr ONU 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 i 0473);
 • towarów samoreaktywnych klasy 4.1, dla których konieczna jest kontrola temperatury (od nr ONU 3231 do 3240)’
 • produktów polimeryzacji klasy 4.1, dla których wymagana jest kontrola temperatury (nr ONU 3533, 3534);
 • nadtlenku organicznego klasy 5.2, dla którego wymagana jest kontrola temperatury (od nr ONU 3111 do 3120);
 • trójtlenku siarki klasy 8, czystego przynajmniej w 99,95%, który jest transportowany w zbiorniku bez inhibitora (klasa 8, UN 1829).

Przewóz pociągiem – zalety

Przewóz kolejowy cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na możliwość przewozu dużej ilości towarów na duże odległości. Ze względu na ceny nie zaleca się korzystania z tej opcji w przypadku małych ładunków. Główne zalety transportu towarów pociągiem to:

 • bezpieczeństwo;
 • ekologia;
 • stosunek ceny transportu dużej ilości towarów do odległości;
 • duża ładowność;
 • elastyczność w ilości przewożonego towaru;
 • szeroki wybór typów wagonów;
 • możliwość przewożenia nietypowych produktów;
 • terminowość.
Towary wykluczone z przewozów kolejowych - zalety przewozów

Bezpieczeństwo transportu

Ze względu na specyfikę transportu i fakt, że pociągi kursują wyłącznie na dedykowanych liniach kolejowych, bardzo rzadko zdarzają się wypadki czy kradzieże. Do najczęstszych incydentów należą zderzenia z autami, innymi pojazdami lub pieszymi na przejazdach kolejowych. Jednakże, tego typu sytuacje są o wiele rzadsze niż w przypadku transportu samochowego.

Ekologia

Transport ma negatywny wpływ na środowisko naturalne, dlatego firmy, którym zależy na ekologicznym podejściu do biznesu częściej korzystają z pociągów podczas importu i eksportu towarów. Zgodnie z danymi podanymi przez Europejską Agencję Środowiska poziom emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na tonokilometr w przypadku przewozów towarów koleją jest 3,5 raza niższy niż w przypadku transportu drogowego. Dlatego też w celu ograniczenia zanieczyszczeń, emisji CO2 i zależności od ropy zaleca się korzystanie z transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej.

Oceń wpis

3.7 / 5