Dostępne środki transportu a transit time

Dla każdego importera istotne jest, aby sprowadzane przez niego towary dotarły do miejsca docelowego w określonym terminie. W zależności od tego, na jaki środek transportu się zdecydujemy, będzie zmieniać się długość czasu tranzytu. Czas tranzytu (ang. transit time – TT) to czas potrzebny na dostarczenie przesyłki po jej odebraniu z miejsca nadania. Obejmuje zarówno czas przewozu, jak i czas związany ze wszystkimi czynnościami ładunkowymi. Przedstawiamy, jak zmienia się długość transit time w zależności od wybranego środka transportu.

Transit time w transporcie lotniczym

Wybierając najdogodniejszy dla dostawy naszych towarów środek transportu, warto wziąć pod uwagę transport lotniczy. Co prawda jest to najdroższa z dostępnych środków opcja, jednak zdecydowanie najbezpieczniejsza i najszybsza. Czas dostarczenia przesyłki drogą lotniczą, biorąc pod uwagę loty transkontynentalne, może potrwać od kilkunastu godzin do około 7 dni. Dla przykładu transport towarów z portu lotniczego w Chicago w USA do lotniska Chopina w Warszawie trwa około 2 dni. Dłużej zajmie natomiast pokonanie tym środkiem trasy z Wietnamu do Polski. W tym przypadku transit time wyniesie około 6 dni.

Transport lotniczy jest dobrym wyborem do dostawy towarów takich jak kwiaty, artykuły spożywcze czy farmaceutyczne. Często jest również wykorzystywany do przewozu luksusowych samochodów, biżuterii oraz mebli. Skorzystanie z drogi powietrznej gwarantuje nie tylko szybkość dostarczenia produktów, ale również bezpieczeństwo. Wskazuje na to bardzo mała wypadkowość wynikająca np. z braku możliwości kolizji jak w przypadku transportu drogowego.

Transit time przy użyciu transportu morskiego

Transport morski charakteryzuje się długim czasem tranzytu, który w zależności od odległości między portami, trwa od około 15 do 65 dni. Na przykład kontenery podróżujące drogą morską z portu w Nowym Jorku do portu w Gdyni będą płynęły przez około 14-18 dni. Dla porównania przesyłka, która wyruszy z portu w chińskim mieście Szanghaj, dopłynie do Gdańska w przeciągu 30-33 dni.

Tranzyt morski wybierany jest głównie przez importerów, którym zależy przede wszystkim na oszczędności finansowej, a nie jak najszybszym dostarczeniu towarów. Do największych zalet przewozu drogą morską należy ładowność tego rodzaju transportu. Jest ona bowiem największa spośród dostępnych środków przewozu. Oferuje również możliwość transportu wszelkiego typu produktów, ze względu na zróżnicowanie wyspecjalizowanych statków, a także możliwych do wyboru kontenerów. Wypadkowość przy transporcie morskim jest większa niż w przypadku transportu lotniczego, jednak wciąż jest to jedna z najbezpieczniejszych opcji przewozu towarów.

Czas transportu tranzytem kolejowym

Tranzyt kolejowy wyróżnia się krótszym transit time niż w przypadku transportu kolejowego, ale dłuższym niż drogą powietrzną. Przewóz towarów przy wykorzystaniu kolei najczęściej trwa od kilku do kilkunastu dni. Czas ten będzie ulegał zmianom w zależności od długości pokonywanej trasy. Na przykład pociąg rozpoczynający trasę w terminalu chińskiego miasta Xi’an dotrze do Polski w około 12 dni. Natomiast dostarczenie przesyłki z Yantai w Chinach do Niemiec, przez Polskę, potrwa 21 dni.

Transport towarów drogą kolejową, zwłaszcza na długich dystansach, może być dobrą alternatywą dla obu środków omówionych powyżej. Jest on bowiem korzystniejszy cenowo od tranzytu lotniczego oraz czasowo od dostawy drogą wodną. Koleją przewieziemy także znacznie większy ładunek niż przy wykorzystaniu transportu drogowego. Ponadto, transport kolejowy charakteryzuje się małym wpływem na degradację środowiska naturalnego.

Czas dostawy przy wykorzystaniu transportu drogowego

Transport drogowy to przewóz ładunków lub pasażerów drogami lądowymi za pomocą kołowych środków transportu. Czas dostawy tym środkiem jest stosunkowo krótki i trwa od kilku do kilkunastu dni, jednak również zmienia się on w zależności od długości trasy. Istotną drogą dla tego rodzaju transportu jest E65 prowadząca z Grecji do szwedzkiego miasta Malmö. Całkowity czas jej pokonania trwa około 40 godzin. Prowadzi ona między innymi przez Świnoujście, gdzie wykorzystuje połączenie promowe Świnoujście – Ystad.

Transport drogowy jest często wybierany ze względu na korzystne ceny przewozu. Do jego największych zalet zdecydowanie należy najbardziej rozbudowana sieć dróg oraz jego bezpośredniość. Umożliwia on dostawę towaru prosto do miejsca przeznaczenia. W wielu przypadkach tranzyt drogowy stanowi jedynie uzupełnienie dla innych środków transportu. Przesyłki często dostarczane są na przykład transportem morskim do portu, a następnie transportem drogowym do miejsca docelowego. Dużymi wadami tego środka jest duża wypadkowość oraz energochłonność, a także negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Transit time – podsumowanie

Zanim przystąpimy do importu towarów, powinniśmy określić najważniejsze dla nas kwestie dotyczące jego dostawy. Jeśli zależy nam na jak najkrótszym czasie tranzytu, powinniśmy zwrócić uwagę na kosztowny, ale najszybszy transport lotniczy. W przypadku, gdy priorytetem są dla nas niskie koszty, a czas nie jest tak istotny, warto zastanowić się nad transportem morskim.

Alternatywami dla tych środków transportu są transport kolejowy oraz drogowy. Przy ich wykorzystaniu czas dostawy będzie o wiele krótszy, niż oferuje transport morski, jednak cena będzie wyższa. Natomiast w porównaniu do transportu lotniczego tranzyt będzie trwał nieco dłużej, ale poniesione koszty będą mniejsze.

Podczas wyboru środka transportu zawsze należy pamiętać o rozróżnieniu czasu dostawy door-to-door od transit time. Transit time obejmuje jedynie czas dostawy towarów z portu do portu, nie uwzględniając przy tym przewozu do magazynu. Musimy zwrócić uwagę na to, że całkowity czas tranzytu może się wydłużyć o czas odbioru towaru z portu i dostarczenia go do miejsca przeznaczenia. Informacje o dokładnym czasie dostawy door-to-door oraz transit time uzyskamy u naszego spedytora

Oceń wpis

4.3 / 5