Transport multimodalny

Transport multimodalny oznacza proces transportowy, który wymaga użycia więcej niż jednej gałęzi transportu, opierających się na jednej umowie. W takim przypadku należy zawsze pamiętać o podpisaniu umowy o przewóz multimodalny. Transport odbywa się z miejsca położonego w jednym kraju do miejsca docelowego, znajdującego się w innym państwie.

Konwencja o międzynarodowym transporcie multimodalnym towarów

Dokładna definicja transportu multimodalnego została zawarta w Konwencji o międzynarodowym transporcie multimodalnym towarów i brzmi następująco:

„Międzynarodowy transport multimodalny oznacza przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu, na podstawie umowy o przewóz multimodalny, z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przejął w pieczę operator transportu multimodalnego, do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju”.

Transport multimodalny – cele i korzyści

Głównymi celami przy wykorzystywaniu transportu multimodalnego są:

 • zmniejszenie kosztów transportu;
 • ulepszenie i usprawnienie drogi produktu od producenta do klienta;
 • zminimalizowanie czasu dostawy towaru;
 • zwiększenie liczby możliwych wariantów przewozowych;
 • podniesienie jakości usług;
 • stworzenie większej ilości okazji załadowczych;
 • obniżenie niebezpieczeństwa uszkodzenia towaru.
Transport multimodalny

Wybór tego transportu jest o tyle korzystny dla zamawiającego, że ponosi on jedną opłatę przewozową.

Szczególną rolę przy transporcie multimodalnym odgrywa transport międzynarodowy.

Operator transportu multimodalnego

Funkcje operatora, czyli osoby kluczowej przy organizacji transportu multimodalnego, może pełnić spedytor, logistyk lub przewoźnik drogą morską, powietrzną lub samochodową. Operator podpisując umowę, gwarantuje, że bierze pełną odpowiedzialność za transportowany towar, jego kompletność, stopień uszkodzenia lub napotkane problemy transportowe.

Operator ma prawo do podpisania umowy z innymi przewoźnikami, tym samym zwiększając i polepszając oferowane usługi. Jest on wtedy jednak odpowiedzialny za sprawdzanie i koordynowanie ich działań.

Operatorów możemy dzielić na bezpośrednich, którzy posiadają własną flotę komunikacyjno-transportową lub pośrednich, którzy muszą zatrudnić podwykonawców aby doprowadzić zlecenie transportu do skutku.

Typy rozwiązań organizacyjnych procesu przewozowego

Typu rozwiązań organizacyjnych procesu przewozowego zależą od odległości przewozu oraz dostępności środków przewozowych. Poniżej można zapoznać się z przykładami:

 • Przewozy samochodowo-kolejowe
 • Przewozy samochodowo-wodne
 • Przewozy samochodowo-kolejowo-wodne
 • Przewozy samochodowo-lotnicze
 • Przewozy samochodowo-kolejowo-lotnicze
 • Przewozy samochodowo-morskie
 • Przewozy kolejowo-morskie
 • Przewozy samochodowo-kolejowo-morskie

Transport intermodalny a transport kombinowany

Transport multimodalny dzielimy na transport intermodalny i transport kombinowany. Przeważnie stosowane są zamiennie, jednakże różni je kilka rzeczy.

Transport intermodalny dotyczy przewozu ładunków z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu, jednakże w jednej jednostce ładunkowej np. w tym samym kontenerze. Taki kontener nie jest otwierany podczas całego procesu transportu.

Transport kombinowany to usługa, w której jednostka ładunkowa jest transportowana między różnymi punktami przeładunkowymi przez kolej, żeglugę morską lub śródlądową, jednakże jej dostarczenie od nadawcy i odwóz do odbiorcy wykorzystuje transport drogowy.

Dokumenty wykorzystywane przy transporcie multimodalnym

Najważniejszy dokument dla transportu multimodalnego to „FIATA Multimodal Transport”. Powstał w latach 90-tych a jego powstanie ułatwiło importerom i eksporterem wiele kwestii. Według zasad tego dokumentu, spedytor odpowiada za towar i szkody wyrządzone na całości trasy, a nie tylko w poszczególnych środkach transportu.

W dzisiejszych czasach transport multimodalny cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Przynosi on wiele korzyści i dobrych rozwiązań. Klienci dzięki skorzystaniu z opcji transportu multimodalnego mogą szybko i sprawnie, a także niedrogo przewozić swoje towary na różne odległości.

Oceń wpis

5 / 5