Transport towaru do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Zjednoczone Emiraty Arabskie to jedno z najbogatszych państw Azji Zachodniej, z dynamicznie rozwijającą się gospodarką. Jest jednym z największych partnerów handlowych Polski na Bliskim Wschodzie. Eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest podstawą współpracy handlowej między Polską a ZEA; w wymianie handlowej między tymi państwami, Polska zdecydowanie więcej eksportuje niż importuje. Ten artykuł przedstawia transport towarów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Towary eksportowane do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Główne produkty eksportowane do ZEA to:

 • złoto,
 • elektronika,
 • rafinowana ropa naftowa,
 • diamenty,
 • samochody.

Produkty w ZEA pochodzą głównie z Chin, Indii, Arabii Saudyjskiej i Niemiec.

Polski eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest raczej urozmaicony, choć przeważają produkty elektrotechniczne i spożywcze. Największą grupę w polskim eksporcie stanowią właśnie urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz narzędzia – 41,5%. Kolejną grupą są metale nieszlachetne oraz wyroby z tych metali (głównie ze stali i żeliwa) – 18,8%. Z Polski do ZEA eksportuje się również:

 • drewniane meble i części do mebli,
 • produkty spożywcze,
 • tytoń,
 • wyroby chemiczne,
 • pojazdy, statki i jachty.

Gospodarka Zjednoczonych Emiratów Arabskich – najważniejsze informacje

ZEA charakteryzuje liberalna polityka handlowa, szczególnie w kwestiach importu i eksportu, która przyciąga kapitał z całego regionu. Od czasu odkrycia złóż ropy naftowej, państwo to przeszło głęboką transformację. Obecnie jest to druga największa gospodarka na Bliskim Wschodzie. Pomimo skutecznej dywersyfikacji gospodarczej, Zjednoczone Emiraty Arabskie pozostają wciąż mocno uzależnione od ropy naftowej. Jej wydobycie stanowi główny motor wzrostu gospodarczego, jednak na znaczeniu coraz bardziej zyskują turystyka oraz usługi finansowe.

Zjednoczone Emiraty Arabskie dysponują jedną z najbardziej otwartych i umiędzynarodowionych gospodarek na świecie. To biznesowy raj podatkowy, oferujący zerowy podatek dla przedsiębiorstw (poza firmami naftowymi i bankami zagranicznymi).

Przyciągają też względnie prostymi procedurami celnymi. Cło na towary importowane, z zastrzeżeniem kilku wyjątków, wynosi tam 5%. Wyjątki tyczą się między innymi towarów szkodliwych dla zdrowia, na przykład cło na alkohol wynosi 50%, a na tytoń – 100%.

Cło importowe na towary handlowe nakładane jest niezależnie od tego, czy firma jest zarejestrowana na lądzie, czy w strefie wolnego handlu (ang. trade free zone).

Zjednoczone Emiraty Arabskie to ciekawy kierunek biznesowy dla polskich producentów i eksporterów. Sprzyjające przepisy, niskie podatki i otwartość na zagranicznych przedsiębiorców sprawiają, że zainteresowanie działalnością handlową w tym regionie stale wzrasta.

Transport towarów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Przy eksporcie towarów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich można wybrać między transportem morskim i lotniczym. Te metody są mniej lub bardziej korzystne w zależności od m.in. rodzaju ładunków. Przed wyborem warto rozważyć, w jakich sytuacjach dany rodzaj transportu lepiej się sprawdza.

Transport morski do ZEA

W tej chwili transport morski to najpopularniejszy, najbardziej powszechny rodzaj transportu do ZEA. Jego głównymi zaletami są niskie ceny (znacząco niższe niż w przypadku transportu lotniczego) oraz możliwość wysyłki ładunków wielkogabarytowych. Jest najkorzystniejszy, kiedy priorytetem nie jest np. szybki czas transportu, tylko wysyłka dużej ilości towarów po jak najniższej cenie. Do wad tego rodzaju transportu z pewnością zalicza się długie oczekiwanie i większe prawdopodobieństwo uszkodzenia lub zagubienia się przesyłki.

Porty odgrywają dużą rolę w rozwoju gospodarki kraju. Najważniejszym pod względem eksportu portem w ZEA jest Jebel Ali, który znajduje się w Dubaju i jest największym sztucznym portem na świcie. Inne porty ważne dla eksportu to np. Mina Rashid i Port Khalifa.

Porty w Dubaju
Porty morskie w Dubaju

Ile trwa transport morski do Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

Transport drogą morską z Polski do Dubaju trwa kilkanaście dni, a cały proces może zająć nawet około trzydzieści dni.

Transport lotniczy do ZEA

Transport towarów drogą lotniczą do ZEA wykorzystywany jest głównie do niewielkich przesyłek, o krótkich datach przydatności. Ponieważ transport ładunków drogą lotniczą trwa zaledwie kilka dni, jest to lepszy wybór w przypadku, gdy czas jest priorytetem. Poza tym, transport lotniczy jest niejako bezpieczniejszy niż morski, gdyż istnieje znacznie mniejsza szansa, że ładunek zostanie w jakiś sposób uszkodzony lub zgubiony. Negatywne aspekty transportu lotniczego to przede wszystkim wysokie ceny i brak możliwości transportu większych ładunków.

Na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich funkcjonuje 12 lotnisk obsługujących loty międzynarodowe. Największe porty lotnicze, również pod względem eksportu, znajdują się w Dubaju.

 • Port lotniczy Dubaj to jeden z największych na świecie pod względem ruchu towarowego. Obejmuje trzy obszerne terminale oraz dwa duże pasy startowe, które są otwarte przez całą dobę, obsługując zarówno samoloty pasażerskie, jak i towarowe.
 • Innym ważnym portem lotniczym jest Międzynarodowy Port Lotniczy Al Maktoum. Jest on stopniowo rozbudowywany i docelowo będzie największym cywilnym lotniskiem na świecie. Przewiduje się, że otwarte w 2010 roku lotnisko będzie obsługiwać 20-krotnie więcej towarów i przeszło 160 milionów pasażerów rocznie. Dysponuje czterema dodatkowymi pasami startowymi i obsługuje równoczesne lądowania przez całą dobę. Obejmuje także trzy terminale, liczne hale, centra lotnicze, hotele, centra handlowe i wyposażenie do konserwacji samolotów. Nowa część lotniska będzie połączona z istniejącym Międzynarodowym Lotniskiem w Dubaju za pośrednictwem szybkiej kolei.

Wymagania i ograniczenia w eksporcie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Chociaż w większości przypadków prawo dotyczące eksportu w ZEA jest dosyć liberalne, zapewne ze względu na duży udział eksportu w rozwoju gospodarki kraju, istnieją też pewne towary, których wprowadzanie jest dokładnie regulowane, jak i towary zupełnie zabronione. Całkowity zakaz wprowadzanie danego towaru motywowany jest różnymi czynnikami, jak regulacja międzynarodowa, ochrona środowiska i bezpieczeństwa, religia oraz względy obyczajowości. Regulacje różnią się jednak w zależności od emiratu.

 • Na podstawie ustawy ogólnokrajowej, która obejmuje swoim zasięgiem wszystkie 7 emiratów i uchyla wewnętrznie obowiązujące prawo, w każdym z nich funkcjonują wolne strefy dla inwestorów zagranicznych. Regulacje w danej strefie mogą być inne niż w całym państwie. Przykładem jest Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju.
 • Niektóre artykuły żywnościowe, leki i sprzęt komputerowy są zwolnione z opłat celnych. Import do specjalnych stref ekonomicznych też jest zwolniony z cła. Za to przeszkodą mogą być np. przedłożenia certyfikatu uboju „halal” dla dostaw wyrobów mięsnych.
 • Aby móc eksportować towary do ZEA, warunkiem wstępnym jest posiadanie odpowiedniej licencji. W przypadku działalności handlowej jest to licencja handlowa. Wyszczególnia ona produkty będące przedmiotem eksportu, jak i charakter działalności podmiotu licencjonowanego. Wydawana jest przez właściwe władze emiratu, w którym prowadzona ma być dana działalność. Licencja handlowa ważna jest wyłącznie w emiracie, w którym została wystawiona.
 • Do prowadzenia eksportu do ZEA nie jest już wymagany pośrednik w formie lokalnego agenta z obywatelstwem ZEA, jednak bez takiego pośrednika prowadzenie jakiejkolwiek wymiany handlowej będzie znacznie utrudnione.

Koszt eksportu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Cena eksportu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest zależna np. od rodzaju i wielkości towaru, wybranej metody transportu ładunków, wybranej trasy i odległości między punktem startowym a punktem docelowym. Aby znaleźć najkorzystniejszą cenę dla danego eksportu, warto porównać oferty różnych spedytorów, co łatwo można zrobić na platformie ShipHub. Sprawdź przykładowe formularze poniżej:

Transport towaru do Zjednoczonych Emiratów Arabskich – podsumowanie

 • ZEA to szybko rozwijająca się gospodarka, czerpiąca duże korzyści z eksportu i ważny partner handlowy dla Polski.
 • Z Polski do ZEA eksportuje się głównie: elektronikę, produkty spożywcze, metale nieszlachetne i wyroby z metali, meble, tytoń, wyroby chemiczne, pojazdy i statki.
 • Transport towarów do ZEA odbywa się drogą lotniczą i morską.
 • Niektóre towary są objęte regulacją lub zakazane w ZEA.
 • Do prowadzenia działalności handlowej we współpracy z ZEA potrzebna jest odpowiednia dokumentacja, np. pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej.

Oceń wpis

5 / 5