Transport wewnątrzwspólnotowy

W ramach transportu wyróżnia się krajowy, międzynarodowy oraz wewnątrzwspólnotowy. Transport międzynarodowy odbywa się, gdy ma początek lub koniec na terytorium kraju UE albo kraju trzeciego i przechodzi przez Polskę. Transport wewnątrzwspólnotowy ma miejsce, gdy odbywa się na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Transport a wysokość podatku VAT

Wysokość podatku VAT w transporcie różni się z zależności od tego, przez jaki teren przebiega trasa przewozu (dla podatników VAT):

  • transport krajowy (Polska): 23%;
  • transport międzynarodowy: 0%, ale należy to wykazać np. listem przewozowym;
  • transport wewnątrzwspólnotowy: wysokość podatku VAT zależy od kraju, na którego terenie siedzibę ma usługobiorca (nabywca usługi).

Należy także wspomnieć o tym, że transport wewnątrzwspólnotowy ma także miejsce jeśli usługa transportu ma rozpoczęcie i zakończenie na terytorium tylko jednego kraju UE, lecz jest bezpośrednio związana z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów. 

Transport wewnątrzwspólnotowy

Jednym z motywów ustanowienia Unii Europejskiej i wspólnego obszaru celnego jest uproszczenie procedur dotyczących przepływu towaru, usług i zasobów. Objawia się to między innymi poprzez ujednolicenie systemu rozliczeniowego, jak to jest w przypadku rozliczenia transportu towarów.

Jak zostało to już wspomniane, za miejsce opodatkowania uznaje się kraj usługobiorcy. Są jednak pewne wyjątki:

  • w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca działalności innego niż siedziba podatnika, miejscem świadczenia i opodatkowania uznaje się stałe miejsce prowadzenia działalności;
  • jeśli podatnik-usługobiorca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, za miejsce świadczenia i opodatkowania usługi uznaje się stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu usługobiorcy.

Jeśli podmiot nie jest podatnikiem (tylko konsumentem), miejscem świadczenia usług transportu wewnątrzwspólnotowego jest miejsce rozpoczęcia transportu towarów. Dla przykładu: osoba fizyczna w Niemczech skorzysta z usługi transportowej polskiego przewoźnika, to usługa będzie rozliczana w Polsce.

Za podstawę opodatkowania uznaje się kwotę z faktury wystawionej za usługę transportową. Aby naliczyć należny VAT w polskich złotych, należy obrać kurs walutowy z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Oceń wpis

5 / 5