Znak FCC

Gdy planujemy zajmować się tworzeniem i dystrybucją urządzeń elektronicznych i elektrycznych, niezbędne jest upewnienie się, że nasz produkt spełnia wymagania techniczne i bezpieczeństwa na rynku docelowym. Przykładem obowiązkowego oznaczenia dla takiego sprzętu na terenie Stanów Zjednoczonych jest znak FCC.

Czym jest znak FCC?

FCC to skrót od nazwy Federalnej Komisji Łączności (Federal Communications Commission), czyli agencji odpowiedzialnej za rozwój, egzekwowanie i wdrażanie przepisów, które Kongres określił w ustawie o komunikacji z 1934 r. i ustawie o telekomunikacji z 1996 r.

FCC jest agencją rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, która została utworzona w celu regulowania wszystkich form telekomunikacji wewnątrz USA, w tym radia, telewizji, aparatów cyfrowych, Bluetooth, innych urządzeń bezprzewodowych i szerokiej gamy elektroniki RF.

Certyfikat FCC

Kiedy urządzenie elektroniczne posiada certyfikat FCC, oznacza to, że produkt został przetestowany pod kątem zgodności z normami FCC i został zatwierdzony.

 • Zatwierdzenie FCC może być przyznane, o ile urządzenie elektroniczne spełnia zasady i przepisy emisji FCC i zostało przetestowane pod kątem zgodności z normami FCC.
 • Certyfikat FCC nie daje gwarancji, że produkt jest bezpieczny lub trwały. Oznacza to po prostu, że jest zgodny z określonymi limitami promieniowania jonizującego.
 • Certyfikacja FCC nie oznacza, że urządzenie zostało wyprodukowane w jakiś szczególny sposób.

Jakie produkty wymagają certyfikacji FCC?

Urządzenia wykorzystujące częstotliwość radiową (RF), które są sprzedawane lub dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych, muszą być poddawane testom w celu zachowania zgodności z normami określonymi przez Federalną Komisję Łączności w ramach dyrektywy EMC. Testy ograniczają zarówno zamierzone jak i niezamierzone promieniowanie elektromagnetyczne, które jest emitowane przez sprzęt RF w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.

Certyfikacji wymagają takie produkty, jak: 

 • produkty elektroniczne
 • telefony komórkowe
 • bezprzewodowe lokalne urządzenia sieciowe
 • urządzenia Bluetooth
 • nadajniki zdalnego sterowania
 • lądowe nadajniki radiowe
 • bezprzewodowe nadajniki telemetrii medycznej
 • telefony bezprzewodowe
 • walkie-talkie
 • adaptery do zasilania
 • sprzęt telekomunikacyjny
 • sprzęt IT
 • produkty związane z kompatybilnością elektromagnetyczną
 • urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz atmosferze wybuchowej
 • radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe.
Znak FCC

Podział FCC

Normy Federalnej Komisji Łączności zależą od rodzaju urządzenia emitującego częstotliwości radiowe, które jest testowane. FCC opracowało kategorie, które określają, jaki rodzaj przepisów i testów jest niezbędny dla różnych urządzeń, aby uzyskać certyfikowane zezwolenie na dystrybucję.

Testowanie na potrzeby certyfikacji jest podzielone na kategorie produktów, w tym FCC część 11, FCC część 15, część 18, część 22, część 24, część 68, część 90 i FCC część 95. Jednym z najczęstszych rodzajów zatwierdzania urządzeń jest certyfikacja FCC część 15, która odnosi się do przepisów ustalonych dla odbiorników telewizyjnych.

Same urządzenia radiowe zostały podzielone na licencjonowane i nielicencjonowane.

Nielicencjonowane urządzenia radiowe

 • nadajniki małej mocy działające na częstotliwościach poniżej 1 GHz (z wyjątkiem urządzeń o widmie rozproszonym), systemy alarmowe, urządzenie emitujące fale radiowe w sposób niezamierzony (np. komputery osobiste i powiązane urządzenia peryferyjne i urządzenia interfejsu telewizyjnego) oraz konsumenckie urządzenia ISM podlegające certyfikacji (np. kuchenki mikrofalowe, oświetlenie RF i inne konsumenckie urządzenia ISM)
 • nadajniki małej mocy pracujące na częstotliwościach powyżej 1 GHz, z wyjątkiem urządzeń o widmie rozproszonym
 • urządzenia nielicencjonowanej krajowej infrastruktury informacyjnej (UNII) i nadajniki małej mocy wykorzystujące techniki rozproszonego widma.

Licencjonowane urządzenia radiowe

 • komercyjne usługi mobilne w 47 CFR Części 20, 22 (komórkowe), 24, 25 i 27
 • ogólne mobilne usługi radiowe w 47 CFR części 22 (niekomórkowe), 73, 74, 90, 95 i 97.

Kryteria potrzebne do otrzymania certyfikatu FCC

FCC określiło trzy różne procesy w ramach dyrektywy EMC do administrowania certyfikatu zgodności dla urządzeń elektronicznych. Proces autoryzacji zależy od urządzenia, typu i mocy emisji RF. Będą one określać, jaką metodę badania urządzenie będzie musiało przejść w zależności od tego, jaki typ urządzenia będzie wytwarzany lub dystrybuowany na rynku USA.

1. Weryfikacja (47 CFR Section 2.902)

Weryfikacja jest najprostszą metodą autoryzacji, którą należy przejść, aby otrzymać certyfikat FCC. Ten proces weryfikacji jest wdrażany w przypadku produktów cyfrowych, które są określone jako posiadające komponenty część 15 w celu uzyskania certyfikatu część 15. Urządzenie oznaczone jako część 15 oznacza, że urządzenie albo nie zawiera radia, albo że zawiera radio, które zostało już zatwierdzone. Urządzenia z części 15 wymagają jedynie weryfikacji; nie muszą otrzymać zatwierdzenia i nie muszą być opatrzone certyfikowanym logo FCC.

2. Deklaracja zgodności (DoC) (47 CFR Section 2.906)

Deklaracja zgodności (DoC) to drugi najłatwiejszy sposób stwierdzenia zgodności wymagany, aby uzyskać certyfikat FCC. Deklaracja DoC ma zastosowanie do urządzeń, które zawierają lub są uważane za komputery osobiste lub urządzenia peryferyjne komputerów osobistych. Produkty, które wymagają DoC, to urządzenia z części 18.

Aby otrzymać aprobatę DoC, urządzenia z części 18 FCC muszą przejść testy w akredytowanym laboratorium w celu zmierzenia poziomów częstotliwości radiowych, które są emitowane z produktu. Produkty, które otrzymują zatwierdzenie, mają naniesiony znak FCC.

3. Certyfikacja (47 CFR Section 2.907)

Certyfikacja jest najtrudniejszym do osiągnięcia procesem zatwierdzenia przez FCC. Typ urządzeń, które wymagają certyfikacji, mają potencjał do emitowania największych ilości zakłóceń częstotliwości radiowych i powodują najwięcej szkód dla społeczeństwa. Certyfikacja musi być autoryzowana i wydana dla urządzeń o częstotliwości radiowej przez oficjalny organ certyfikacji telekomunikacji (TCB). TCB bada dokumentację produktu i wyniki testów po przejściu przez produkt wymaganych badań.

Czy znak FCC ma znaczenie poza USA?

Znak FCC jest bardzo rozpoznawalnym znakiem, który można znaleźć na bardzo wielu urządzeniach w wielu krajach. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że znak FCC nie ma mocy prawnej w krajach innych niż Stany Zjednoczone. Więc nawet jeżeli spotkamy się w kraju takim jak Kanada lub Wielka Brytania z urządzeniami z oznaczeniem FCC, ten znak prawnie nie ma żadnego znaczenia.

Należy więc dobrze zastanowić się nad krajem dystrybucji naszych produktów i upewnić się, że posiadamy wszystkie aktualnie obowiązujące w tym kraju certyfikacje.

Oceń wpis

5 / 5