Znak Instytutu Matki i Dziecka

Zabawki wprowadzane na polski rynek są ściśle regulowane, o czym świadczy wysoka liczba kontroli na granicy. Jednym z oznaczeń świadczących o spełnianiu norm jest znak Instytutu Matki i Dziecka. Jest to logo, które cieszy się dużym zaufaniem konsumentów.

Instytut Matki i Dziecka

Instytut Matki i Dziecka to warszawski szpital i jednostka badawczo-rozwojowa Ministerstwa Zdrowia powołana na wniosek ministra zdrowia. Jedną z jej ról jest opracowywanie norm bezpieczeństwa dla produktów przeznaczonych dla dzieci.

Opiniowaniem produktów dla dzieci, niemowląt, kobiet w okresie okołoporodowym oraz rodzin z dziećmi zajmuje się Dział Ocen i Rozwoju Współpracy Instytutu.

Pozytywne opinie wydane przez ekspertów Instytutu Matki i Dziecka dostępne są na stronie epozytywnaopinia.pl.

Znak Instytutu Matki i Dziecka

Znak Instytutu Matki i Dziecka widniejący na produkcie oznacza, że wyrób ten ma rekomendację Instytutu. Proces opiniowania weryfikuje takie produkty ma na względzie:

 • bezpieczeństwo ogólne i zdrowotne
 • bezpieczeństwo rozwojowe
 • dobór produktu do wieku dziecka.

Znak Instytutu jest na rynku od ponad 60 lat, jest więc szeroko rozpoznawalny i wpływa na decyzje zakupowe konsumentów.

znak instytutu matki i dziecka

Grupy produktów opiniowane w Instytucie Matki i Dziecka to m.in:

 • kosmetyki (dla niemowląt i dzieci, dla kobiet w ciąży i po porodzie, do opalania)
 • żywność dla niemowląt i dzieci
 • produkty mleczne
 • aplikacje mobilne i urządzenia z aplikacjami
 • wody pitne
 • suplementy diety
 • artykuły pielęgnacyjne
 • środki czystości
 • środki dezynfekcyjne do stosowania na oddziałach szpitalnych i w miejscach użyteczności publicznej
 • środki do prania i płyny do płukania
 • akcesoria dziecięce
 • tornistry szkolne i plecaki
 • akcesoria dla kobiet w ciąży
 • akcesoria do karmienia piersią
 • bielizna dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią
 • tekstylia
 • odzież dziecięca
 • obuwie dziecięce
 • pieluszki
 • sprzęt dziecięcy
 • zabawki
 • książki, poradniki
 • AGD
 • sprzęt medyczny.

Jak uzyskać certyfikat Instytutu Matki i Dziecka?

1. Wysłanie wniosku na badanie i dokumentacji

Należy wysłać wniosek o badanie produktu mailem lub pocztą. Dla każdej kategorii produktów jest inny wniosek, dlatego należy wybrać właściwy ze strony IMiD.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest dokumentacja dotycząca produktu oraz jego próbki.

2. Akceptacja przyjęcia produktu do badania

Dyrektor Instytutu na podstawie wstępnej opinii ekspertów wydanej w oparciu o przekazaną dokumentację i próbki produktu aprobuje przyjęcie produktu do badania. Zleceniodawca jest informowany o tej decyzji drogą mailową.

3. Wycena usługi

Zleceniodawca otrzymuje pismo potwierdzające przyjęcie zlecenia przez Instytut. Zawiera ono warunki i zasady przeprowadzenia procedury, a także cenę badania. Należy podpisać dokument i odesłać go pocztą/mailowo. Faktura zostaje wystawiona w przeciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania podpisanych dokumentów.

4. Rozpoczęcie procesu opiniowania

Po opłaceniu faktury, dostarczeniu wymaganej dokumentacji i próbek wyrobu, ekspert Instytutu rozpoczyna proces badania. Czas wydania opinii od tego momentu wynosi 4-8 tygodni.

5. Badania produktów

Przeprowadzane są różne badania oraz analiza dokumentacji. Opinie IMiD są wydawane na podstawie:

 • aktualnych przepisów prawa obowiązującego w Polsce i w Unii Europejskiej,
 • standardów medycznych i zaleceń dotyczące niemowląt, dzieci, kobiet w okresie ciąży i laktacji,  
 • wytycznych właściwych konsultantów krajowych m.in. do spraw pediatrii, neonatologii i ginekologii oraz towarzystw medycznych,
 • zobiektywizowanych wyników badań naukowych.

6. Otrzymanie opinii

Opinie i związane z nią dokumenty można uzyskać poprzez:

 • przesyłkę pocztową lub kurierską
 • odbiór osobisty w Dziale Ocen i Rozwoju Współpracy
 • lub inną formę ustalonej wcześniej z pracownikami działu.

Ile ważny jest certyfikat Instytutu Matki i Dziecka?

Opinia IMiD ważna jest 3 lata od daty jej wystawienia i dotyczy wyłącznie wzoru zbadanego oraz opisanego wyrobu. Nie można korzystać z tej samej opinii w odniesieniu do analogicznych wyrobów. Zabronione jest wprowadzanie zmian do wyrobu lub tekstu umieszczonego na etykiecie. Jeśli takie zostaną dokonane bez zgodny Instytutu, opinia zostaje unieważniona.

Instytut ma prawo do przeprowadzania ocen zgodności w okresie ważności opinii na koszt Zleceniodawcy. Jeśli wykryte zostaną niezgodności, Instytut może anulować „Pozytywną Opinię”.

Uwaga! Uzyskana opinia uzyskana nie daje prawa Zleceniodawcy do zamieszczania jej fragmentów na opakowaniach i etykietach wyrobów oraz do posługiwania się treścią tej opinii w celach marketingowych czy promocyjnych. Logotyp można umieścić tylko po konsultacji z Działem Ocen i Rozwoju Współpracy Instytutu.

Zleceniodawca, którego produkt uzyskał pozytywną opinię, ma prawo do umieszczenia na etykiecie produktu tekstu o treści „Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka nr ………. ważna do ………”. Przy ograniczeniu wiekowym wskazanym dla produktu w trakcie badania, zapis ten jest poszerzany o adekwatne zastrzeżenie – „Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka nr …, ważna do …, dla dzieci powyżej …. roku życia”. Taki tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Należy go umieścić wraz z informacjami przeznaczeniu wyrobu.

Dlaczego warto posiadać certyfikat IMiD?

Logo Instytutu Matki i Dziecka jest szeroko rozpoznawalne przez konsumentów na polskim rynku i dzięki temu, produkty z tym znakiem są bardziej atrakcyjne. Produkty oznaczone tym logiem mają znaczną przewagę konkurencyjną.

Wyszukiwarka zaopiniowanych produktów przez Instytut Matki i Dziecka znajduje się tutaj.

Oceń wpis

5 / 5