Znaki jakości

Tylko produkty spełniające właściwe normy mogą zostać wprowadzone na dany rynek. Znaki jakości świadczą o tym, że dany produkt spełnia określone standardy. Przedstawiamy wybrane znaki jakości i zgodności istniejące na różnych rynkach zbytu.

Znaki jakości

Znak CE

Obowiązkowy: tak, dla wybranych produktów

Znak CE

Znak CE to najbardziej powszechny znak w Unii Europejskiej. Świadczy on o zgodności produktów z normami zawartymi w Dyrektywach Nowego Podejścia. Dotyczy on między innymi sprzętu elektrycznego i elektronicznego, maszyn, urządzeń medycznych, zabawek czy odzieży ochronnej.

W większości przypadków, aby uzyskać znak CE należy zlecić przeprowadzenie procedury oceny zgodności, uzyskać sprawozdanie z badań i certyfikat zgodności, a producent musi sporządzić deklarację zgodności.

Znak UKCA

Obowiązkowy: tak, dla wybranych produktów

UKCA

Znak UKCA zastępuje znak CE w Zjednoczonym Królestwie. Wyjątkiem jest Irlandia Północna – tam produkty nadal mogą nosić symbol CE.

Tak jak w przypadku znaku CE, by móc umieścić znak na swoim produkcie, producent musi sporządzić na podstawie sprawozdań z badań deklarację zgodności. 

Znak jakości Q

Obowiązkowy: nie

Znak Q

Znak jakości Q to certyfikat nadawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Przyznaje się go krajowym i zagranicznym wyrobom spożywczym, które odznaczają się ponadprzeciętnym standardem.

PCBC S.A. przyznaje prawa do używania znaku i kontroluje, czy wyroby spełniają standardy. Znak jakości Q można uzyskać zgłaszając wyroby do certyfikacji i poddając je ocenie.

German Geprufte Sicherheit (GS)

Obowiązkowy: nie

GS

Znak GS to dobrowolny znak świadczący o spełnianiu europejskich standardów bezpieczeństwa. Jest to powszechny symbol na rynkach niemieckojęzycznych. Obejmuje on m.in. przepisy dotyczące bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stosowania chemikaliów, materiałów niebezpiecznych, zabawek oraz maszyn.

Instytut badawczy przeprowadza kontrole i sporządza z nich sprawozdania oraz certyfikat zgodności. Certyfikat jest ważny do 5 lat.

Znak FSC

Obowiązkowy: nie

Znak FSC

Forest Stewardship Council (FSC) zapewnia obecnie najbardziej wiarygodny system certyfikacji lasów. Certyfikacja FSC ma pozytywny wpływ na środowisko, rozwój społeczny i zarządzanie. Znak FSC obejmuje produkty z drewna i nie tylko. Można uzyskać trzy rodzaje certyfikatów w ramach FSC:

  • FSC „Czyste” (FSC Pure) – 100% surowca w produkcie jest certyfikowane przez FSC
  • FSC „Mieszane” (FSC Mixed Sources) – min. 70% surowca użytego do produkcji posiada certyfikat FSC, a niecertyfikowana reszta jest tzw. drewnem kontrolowanym (Controlled Wood)
  • FSC „z Recyklingu” (FSC Recycled) – min. 85% surowca pochodzi z recyklingu.

Aby można było umieścić znak FSC, wyroby muszą przejść akredytację. Za mechanizm akredytacji FSC odpowiada Accreditation Services International (ASI), które przeprowadza audyty w biurach jednostek certyfikujących i raz w roku, jeden losowy audyt w terenie. Certyfikat FSC jest ważny przez 5 lat.

„Euroliść” lub „produkcja ekologiczna”

Obowiązkowy: nie

Znak produkcja ekologiczna UE

Komisja Europejska wdrożyła znak „euroliść” dla produktów spożywczych wolnych od zanieczyszczeń, GMO i chemii. Jednym z wymogów jest zawartość min. 95% składników ekologicznych. Pod lub nad logo znajduje się numer jednostki certyfikującej, która przeprowadziła procedurę oceny zgodności oraz miejsce produkcji wykorzystanych surowców rolnych.

W celu uzyskania logo „produkcja ekologiczna” należy poddać produkty i proces produkcyjny ocenie odpowiedniej jednostce. Certyfikat ma rok ważności i można go odnawiać.

Energy Star

Obowiązkowy: nie

Energy Star

ENERGY STAR to symbol wydajności energetycznej, oznaczający, że produkty spełniają surowe wytyczne w zakresie wydajności energetycznej ustanowione przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Dzięki programowi ogranicza się emisję gazów cieplarnianych, a konsumenci oszczędzają na rachunkach za energię.

Produkty włączane do programu muszą spełniać wymagania, między innymi zostać poddane rygorystycznym testom przeprowadzonym przez zewnętrzną firmę.

Demeter

Obowiązkowy: nie

demeter

Demeter to symbol jakości umieszczany na produktach pochodzących z upraw biodynamicznych. Może to być żywność, dzianiny, tkaniny i kosmetyki naturalne, powstałe bez nawozów sztucznych i innych preparatów. Standardy Demeter są bardziej rygorystyczne niż normy europejskiej.

Aby otrzymać symbol, należy zawrzeć umowę licencyjną z Demeter-International. Po certyfikacji firma ma prawo do znakowania produktów.

Znak QAFP

Obowiązkowy: nie

qafp

QAFP to branżowy System Gwarantowanej Jakości Żywności, który obejmuje różne kategorie produktów program jakości żywności. Powstał on z inicjatywy Unii Producentów oraz Pracodawców Przemysłu Mięsnego. W ramach systemu QAFP kontroluje się produkcję i produkty mięsa wieprzowego, drobiowego. Logo na opakowaniu produktu gwarantuje, że mięso spełnia standardy bezpieczeństwa i zachowane zostały właściwości oraz składniki odżywcze.

System QAFP nadzoruje wszystkie etapy produkcji, od hodowli do magazynowania i sprzedaży wyrobów. Aby zostać uczestnikiem systemu QAFP, należy wysłać formularz zgłoszeniowy i przejść proces kontrolny prowadzony przez jednostkę certyfikującą.

EAC

Obowiązkowy: tak, dla wybranych produktów

EAC

Znak EAC to znak zgodności dla produktów udostępnianych w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Symbol EAC oznacza, że dany wyrób (np. kosmetyczny) spełnia standardy w EUG.

Producent może umieścić znak na produkcie, jeśli produkt pomyślnie przejdzie przez procedurę oceny zgodności.

Ecolabel

Obowiązkowy: nie

Znak Ecolabel

Ecolabel (europejski kwiatek, margerytka, stokrotka) to symbol informujący konsumenta, że wyroby spełniają wyższe standardy europejskie i nie są szkodliwe dla środowiska. Ecolabel ma zastosowanie do ponad 20 kategorii produktów ekologicznych.

Kryteria uzyskania znaku Ecolabel zostały opracowane przez Komitet EUEB (European Union Ecolabelling Board). Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. zarządza tym certyfikatem w Polsce. Jest on ważny przez parę lat.

Europejski System Oznaczeń

Obowiązkowy: nie

europejskie oznaczenia

Unia Europejska troszczy się o ochronę tego, co wyjątkowe – świadczy o tym europejskie prawodawstwo. Dla produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i środków spożywczych wyróżnia się:

  • oznaczenia Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), np. oscypek oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) dla produktów regionalnych znanego pochodzenia, np. rogal świętomarciński
  • oznaczenie Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS) dla produktów tradycyjnych, np. kabanosy staropolskie.

Aby produkty mogły znaleźć się w rejestrze (Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność) muszą one być zatwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Europejską.

GOTS

Obowiązkowy: nie

GOTS

GOTS (Global Organic Textile Standard) to certyfikat w branży tekstylnej obejmujący cały łańcuch produkcji począwszy od surowców do gotowej odzieży czy wyrobów tekstylnych. Został on utworzony przez International Working Group on Global Organic Textile Standard (IWG). Znak na metce/opakowaniu oznacza, że surowce i produkcja są przyjazne środowisku.

Produkty mogą być organiczne lub wyprodukowane z użyciem x% surowców organicznych. Wyroby zgłaszane do programu są weryfikowane przez niezależne instytucje, a audyty odbywają się przynajmniej raz do roku.

ECOCERT

Obowiązkowy: nie

Ecocert

ECOCERT to jeden z najpopularniejszych certyfikatów. Francuski znak ECOCERT (w ramach standardu COSMOS) umieszcza się na etykietach kosmetyków naturalnych lub naturalnych i organicznych. Instytucja wydaje świadectwa w kilkudziesięciu krajach, potwierdzające dostosowanie produktów do standardów obowiązujących w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Europie.

Standard COSMOS określa wytyczne znakowania produktów certyfikowanych i wymagania dotyczące receptur wyrobów kosmetycznych. To, czy skład się zgadza, sprawdza jednostka certyfikująca. Opakowanie musi być biodegradowalne, a proces wytwarzania kosmetyku nie może negatywnie wpływać na środowisko.

Woolmark

Obowiązkowy: nie

Woolmark

Znak Woolmark, czyli motek wełny, dotyczy wyrobów wykonanych z czystej i żywej wełny wysokiej jakości. Należy on do Woolmark Company. Program obejmuje wyroby wełniane w jednej z trzech kategorii:

  • WOOLMARK: żywa wełna 100%
  • WOOLMARK BLEND: bogata mieszanka wełniana, min. 50% wełny
  • WOOL BLEND: mieszanka wełniana min. 30%, maks. 50% wełny.

W celu uzyskania znaku Woolmark należy złożyć wniosek i poddać wyroby wielu testom, m.in. na zawartość wełny i wytrzymałość.

Znak MSC

Obowiązkowy: nie

Znak MSC owoce morza i ryby

Niebieski symbol z rybą na opakowaniu produktu żywnościowego pochodzącego z połowów oznacza, że ryba lub owoce morza zostały złowione w sposób zrównoważony.

Rybołówstwo musi spełniać wysokie wymogi dotyczące m.in. zasobów połowowych, a proces oceny przeprowadzany przez akredytowaną jednostkę może trwać nawet półtora roku. Certyfikacja MSC zachowuje ważność przez 5 lat.

Znak G

Obowiązkowy: tak, dla wybranych produktów

G znak

Znak G jest obowiązkowy dla określonych produktów sprzedawanych w krajach Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Dotyczy on m.in. zabawek dla dzieci oraz urządzeń działających pod niskim napięciem.

Produkty należy zgłosić do odpowiedniej jednostki na przeprowadzenie procedury oceny zgodności. Jeśli produkt przejdzie testy pomyślnie, producent otrzyma certyfikat z badania typu wg wymagań Zatoki.

DEKRA

Obowiązkowy: nie

dekra

Symbol DEKRA świadczy o tym, że urządzenie elektryczne/elektroniczne spełnia określone wymagania w ramach norm EN lub IEC. Organizacja DEKRA certyfikuje wyroby m.in. KEMA KEUR.

Badania mogą zostać przeprowadzone przez zewnętrzną jednostkę, częściowo lub całkowicie u producenta. Następnie DEKRA zatwierdza zakład produkcyjny i wydaje certyfikat producentowi.

Znak BEAB Approved

Obowiązkowy: nie

beab approved

Symbol BEAB Approved na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym świadczy o tym, że produkt spełnia wymogi dot. niskiego napięcia w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

BEAB Approved może zdobyć producent, który spełni określone zasady i warunki (przejście oceny zgodności produktu, pomyślnie zakończone audyty w fabryce).

CCC

Obowiązkowy: tak, dla wybranych produktów

CCC

Znak CCC jest obowiązkowy dla określonych produktów wprowadzanych na chiński rynek. Certyfikacja CCC oznacza, że produkt spełnia standardy jakości i bezpieczeństwa.

Proces uzyskania znaku CCC trwa nawet pięć miesięcy. Należy złożyć wniosek do chińskich władz, towary muszą przejść testy w chińskim laboratorium, a zakład produkcyjny – audyt. Certyfikat CCC musi być odnawiany każdego roku.

Sprawdź certyfikaty i oznaczenia dla zabawek.

Oceń wpis

5 / 5