Znaki manipulacyjne na opakowaniach

Transport towarów odbywa się różną drogą: lądową, morską, powietrzną. Przewożone są produkty wszelkiego rodzaju. Niektóre z nich wymagają odpowiedniego opakowania, aby zachować swoje właściwości lub właściwego oznakowania. Istnieje kilka rodzajów znaków jakie znajdują się na produkcie lub opakowaniu. Warto znać najważniejsze z nich, aby zakupiony przez nas produkt nie został uszkodzony. Znajomość oznakowań powiększa także naszą wiedzę na temat towaru i świadomość z czym mamy do czynienia. W tym artykule opiszemy czym są znaki manipulacyjne w transporcie oraz opiszemy najważniejsze z nich.

Znaki manipulacyjne – oznakowanie opakowań

Właściwe oznakowanie opakowań transportowych jest bardzo istotnym wymogiem logistycznym. Powinno umożliwiać łatwą identyfikację produktu oraz zawierać informacje o sposobie postępowania z opakowaniem.

Znak może być wyrażony w postaci napisu, litery, cyfry lub rysunku z zastosowaniem barwy kontrastowej.

znaki manipulacyjne

Rodzaje znaków

Znaki na opakowaniach dzielą się na kilka rodzajów. Wyróżniamy:

  • znaki zasadnicze – zapewniają identyfikację opakowania transportowego z zawartością i dostarczenie go do określonego odbiorcy. Znaki zasadnicze to znaki identyfikacji odbiorcy i miejsca przeznaczenia;
  • znaki informacyjne – informują o niektórych cechach opakowania transportowego z zawartością, jak np. masa czy wymiary;
  • znaki niebezpieczeństwa – wskazują cechy opakowania transportowego z zawartością niebezpieczną dla ludzi i otoczenia. Towary posiadające znaki niebezpieczeństwa wymagają szczególnych środków ostrożności oraz odpowiednich warunków przechowywania i transportu;
  • znaki manipulacyjne – wskazują na konieczność określonego sposobu obchodzenia się z opakowaniem transportowym z zawartością w czasie manipulacji związanej z przechowywaniem i transportem.

Znaki manipulacyjne – przykłady

Poniżej przedstawiamy niektóre, najważniejsze znaki manipulacyjne:

Ostrożnie, kruche

Znak zamieszcza się na opakowaniach transportowych, zawierających towary tłukące się, kruche, uszkadzające się przy wstrząsach i uderzeniach. Opakowania, na których umieszcza się ten znak należy chronić przed uderzeniami, wstrząsami, upadkiem podczas transportu i czynnościami manipulacyjnymi.

ostrożnie, kruche

Góra, nie przewracać

Znak umieszcza się na opakowaniach transportowych, których zmiana położenia spowoduje uszkodzenie zawartości lub opakowania. Opakowania oznakowane tym znakiem podczas przewożenia, składowania i manipulacji powinny zawsze znajdować się w położeniu, w którym strzałki skierowane są ku górze.

góra, nie przewracać

Chronić przed wilgocią

Znak umieszcza się na opakowaniach z zawartością, gdy powinny być chronione przed wilgocią. Nie wolno ich przewozić na odkrytych środkach transportu bez zabezpieczenia i składować na otwartych przestrzeniach bez podkładek. Dopuszcza się nieumieszczanie na znaku kropel deszczu.

chronić przed wilgocią

Nie podnosić wózkiem

Znak umieszcza się na opakowaniach transportowych, co do których nie należy stosować ręcznych wózków, gdyż można spowodować uszkodzenie opakowań i/lub zawartości.

nie podnosić wózkiem

Nie toczyć

Znak umieszcza się na opakowaniach transportowych, które ze względu na ich zawartość nie powinny być przemieszczane przez toczenie.

niNie toczyće obracać

Hakiem bezpośrednio nie zaczepiać

Znak umieszcza się na opakowaniach, które nie powinny być podnoszone i przemieszczane za pomocą zaczepienia bezpośrednio na haku, gdyż uszkodzenie opakowania hakiem spowoduje zepsucie lub ubytek zawartości.

hakiem bezpośrednio nie zaczepiać

Miejsce zakładania zawiesi

Znak umieszczany na opakowaniu w miejscach, w których należy zakładać zawiesia, gdyż zawieszenie ich w innym miejscu jest niebezpieczne lub prowadzi do uszkodzenia zawartości.

miejsce zakładania zawiesi

Środek ciężkości

Znak umieszczany jest na opakowaniach transportowych, których środek ciężkości nie znajduje się na pionowej osi geometrycznej i położony jest powyżej połowy wysokości, a także gdy wysokość opakowania jest większa niż 1 metr. Położenie znaku na opakowaniach należy uwzględnić podczas ich rozmieszczania w środkach transportu oraz w trakcie manipulacji.

środek ciężkości

Ograniczenie piętrzenia

Znak umieszczamy na opakowaniach, dla których masa spiętrzonych opakowań nie powinna przekraczać wartości podanej na znaku, gdyż nie pozwalają na to jego właściwości wytrzymałościowe i zawartość.

ograniczenie piętrzenia

Dopuszczalne warstwy piętrzenia

Znaki umieszczane są na opakowaniach, dla których liczba warstw piętrzenia podczas składowania lub transportu jest ograniczona. Znak ten należy stosować wspólnie ze znakiem przedstawionym w punkcie 7 lub samodzielnie, ale wówczas znak powinien określać maksymalną liczbę warstw piętrzenia.

dopuszczalne warstwy piętrzenia

Znak “Tu chwytać”

Znak umieszczany jest na opakowaniach w celu wskazania miejsc, w których należy chwytać opakowanie podczas manipulacji.

tu chwytać

Zaleca się zapoznanie ze znakami manipulacyjnymi wszystkim osobom zainteresowanym zarówno eksportem jak i importem towarów. Zdecydowanie ułatwi to obchodzenie się z produktami i obniży ryzyko zniszczenia zamówionych produktów.

Przeczytaj o ubezpieczeniu kontenerów.

Oceń wpis

4.3 / 5