Zyski linii kontenerowych

Czwarty kwartał 2020 roku był najbardziej dochodowy w historii przewozów kontenerowych. Dochody jednak w tej branży wciąż rosną. Szacuje się, w 2021 roku zyski linii kontenerowych wyniosą około 200 miliardów USD.

Zyski linii kontenerowych w 2020 i 2021

W 2020 roku, dziewięciu największych armatorów potroiło swoje dochody w porównaniu z rokiem poprzednim. Prognoza z lipca 2021 wskazywała, że dochód armatorów (zysk operacyjny) przed opodatkowaniem (EBIT) dla całego roku będzie wynosić 100 miliardów USD, a przeciętne stawki frachtowe wzrosną o 50%. W późniejszych miesiącach liczba ta wzrosła do 200 miliardów USD. Przyczynił się do tego między innymi fakt, że stawki frachtowe jednego z największych przewoźników wzrosły o 130% w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim.

Jak to jest możliwe? Dla przykładu, Hapag-Lloyd wprowadził korektę prognozowanych zysków na 2021 r. do 12-13 miliardów USD. Co więcej, ONE także oszacował zyski w roku obrachunkowym na około 12 miliardów USD. ONE zajmuje ponad 6% udziałów w całym rynku przewozów kontenerowych. Mając to na uwadze można by dojść do wniosku, że zyski dla całej branży wyniosą prawie 200 miliardów USD. Znaczyłoby to, że w samym 2021 roku podwoiłyby się zyski branży morskiego transportu kontenerowego z ostatnich dwóch dekad.

Dlaczego armatorzy się bogacą?

Zatłoczone porty kontenerowe i niedobór dostępnych kontenerów to codzienny widok. Nieregularności spowodowane m.in. efektami pandemii spowodowały wzrost stawek frachtowych. Na dodatek obserwuje się wysoki popyt na towary konsumpcyjne, jako że kurczą się zapasy dystrybutorów. Firmy są zmuszone opłacać wysoki fracht by dostarczyć towary do klienta końcowego.

Dodatkowe źródła dochodów dla armatorów bądź sposoby na cięcie kosztów:

  • blank sailing (anulowanie trasy bądź ominięcie portów)
  • miejsce na statku “za opłatą”
  • anulowanie kontenera “za opłatą”
  • niespodziewane i częste zmiany terminów.

Co czeka branżę morskiego transportu kontenerowego?

2022 rok będzie okresem wzrostu zysków dla armatorów, choć nie tak gwałtownego jak w latach 2020-2021. Niektóre szacunki wskazują, że zyski armatorów w 2022 r. wyniosą aż 300 miliardów USD.

Prognozuje się, że globalna średnia wycena frachtu wzrośnie o 6% w 2022 r., więc dochód armatorów przed opodatkowaniem utrzyma tendencję wzrostową. Pytaniem jest, kiedy liczby osiągną poziom szczytowy.

Oceń wpis

5 / 5